Daily Manna for Thursday, October 11, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Korinterne 6:14-7:1

Gør jer ikke til ét med de vantro. Kan godhed og ondskab arbejde sammen? Kan lys og mørke danne team? Kan Kristus og Djævelen trække i samme retning? Kan en troende og en ikke-troende være sammen om at tjene Herren? Er der plads til afguder i Guds tempel? I er jo Guds tempel, den levende Guds bolig, som han selv har udtrykt det:

„Jeg vil bo hos dem
    og vandre rundt iblandt dem.
Jeg vil være deres Gud,
    og de skal være mit folk.”

Derfor sagde han også:

„Gå væk fra dem.
    Skil jer ud fra dem.
Rør ikke noget urent.”

Og den øverste Gud siger:

„Jeg vil tage imod jer
    og være som en Far for jer.
I skal være mine sønner og døtre.”

Da vi nu har fået disse løfter, venner, burde vi så ikke vende os bort fra alt urent, hvad enten det har med kroppen eller ånden at gøre? Det må være vores mål at være uangribelige, så vi kan ære Gud med vores liv.