Daily Manna for Friday, August 10, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Korinthierbrevet 3:11-14

För ingen kan någonsin lägga någon annan grund än den som redan finns - Jesus Kristus.

Men det finns olika slags material som man kan bygga med på den grunden. En del använder guld, silver och ädelsten, andra bygger med stickor och strån!

Men en dag ska det visa sig, vad för slags material var och en byggt med. På domens dag kommer nämligen vårt arbete att prövas i eld, så att alla kan se om det är av bestående värde eller inte.

Då kommer varje arbetare, som har byggt med rätt material och vars arbete fortfarande består, att få sin belöning.