Daily Manna for Friday, August 10, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Corintieni 3:11-14

pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă şi care este Isus Cristos. Iar dacă cineva construieşte, pe această temelie, aur, argint, pietre preţioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că Ziua o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva, va rămâne, el va primi o răsplată.