Daily Manna for Thursday, July 12, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Matteus 7:7-11

Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas.

För alla som ber de får, och de som söker, de finner. Om ni knackar på så kommer dörren att öppnas.

Om ett barn ber sin far om en skiva bröd, ger han då barnet en sten i stället?

Eller om barnet ber om en fisk, ger han det då en huggorm? Naturligtvis inte!

Och om ni hårdhjärtade, syndiga människor förstår att ge goda gåvor till era barn, ska inte då er Far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det?