Daily Manna for Tuesday, June 12, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Jesaja 58:6-10

Nej, den fasta jag vill ha är att ni slutar upp med att förtrycka andra och behandla dem väl som arbetar åt er.

Jag vill att ni ska dela er mat med de hungriga och släppa in hjälplösa, utslagna och fattiga i era hem. Ge kläder till dem som fryser och håll er inte undan för släktingar som behöver er hjälp!

Om ni handlar så som Gud förväntar sig av er, ska han låta sin härlighet lysa över er. Er rättfärdighet ska leda er fram. Er godhet ska vara er sköld, och Herrens härlighet ska skydda er.

Då ska Herren svara omedelbart när ni ber till honom. Ja, här är jag, ska han svara. Allt ni behöver göra är att sluta förtrycka de svaga, att inte komma med grova anklagelser och sprida falska rykten!

Mätta de hungriga! Hjälp dem som är i svårigheter! Då ska ditt ljus lysa i mörkret, och mörkret omkring dig ska bli som en ljus dag.