Daily Manna for Tuesday, June 12, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Isaia 58:6-10

Iată postul care-Mi este plăcut:
    să dezlegi lanţurile nedreptăţii,
        să desfaci legăturile jugului,
să-i eliberezi pe cei asupriţi
    şi să zdrobeşti orice jug,
să-ţi împarţi pâinea cu cel flămând,
    să le oferi săracilor fără casă un adăpost,
iar când vezi un om gol, să-l acoperi
    şi să nu te ascunzi de cel ce este rudă cu tine.
Atunci lumina ta va răsări ca zorii
    şi vindecarea ta va apărea repede;
atunci dreptatea ta va merge înaintea ta,
    iar slava Domnului îţi va fi ariergarda.
Atunci vei chema, iar Domnul va răspunde;
    vei striga după ajutor, iar El va spune: ‘Iată-mă!’

Dacă vei înlătura din mijlocul tău jugul asupririi,
    arătarea cu degetul şi vorbirea răutăcioasă,
dacă te vei lipsi pe tine în folosul celui flămând
    şi dacă vei sătura nevoile celui sărman,
atunci lumina ta va răsări în întuneric,
    iar noaptea ta va fi ca amiaza.