Daily Manna for Thursday, May 17, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Samuelsboken 2:1-8

Hanna bad och tackade Herren med dessa ord:Jag gläder mig i Herren! Han har välsignat mig! Nu har jag ett svar åt mina fiender, för Herren har löst mitt problem. Jag är så glad!

Ingen är helig som Herren! Det finns ingen annan Gud, ingen enda klippa som vår Gud.

Sluta upp med ert högmodiga och stolta tal och era stora ord!Herren vet vad ni har gjort, och han kommer att döma era handlingar.

Krigarnas bågar är sönderbrutna, men de som stapplade av svaghet är nu starka.

De som förut mådde väl svälter nu och de som förut var hungriga får nu mat.Den ofruktsamma kvinnan har nu sju barn, men hon som hade många barn tynar bort.

Herren dödar och Herren ger liv.

Några låter han vara fattiga och andra rika.En låter han falla, och en annan lyfter han upp.

Han lyfter upp de fattiga ur dammet på askhögen och behandlar dem som furstar.Han sätter dem på hedersplatserna, och de får ärva rikedomarna.Hela jorden vilar på den grund Herren byggt.