Daily Manna for Thursday, May 17, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

1 Samuel 2:1-8

Ana s-a rugat spunând:

Mi se bucură inima în Domnul,
    puterea îmi este înălţată în Domnul,
    iar gura mea este larg deschisă împotriva duşmanilor mei,
    căci mă bucur de mântuirea Ta.

Nimeni nu este sfânt ca Domnul,
căci nu este nici un Dumnezeu în afară de Tine,
        nu este stâncă precum Dumnezeul nostru.

Nu mai vorbiţi cu atâta mândrie
    şi să nu mai iasă îngâmfare din gura voastră,
căci Domnul este un Dumnezeu Care cunoaşte
    şi Unul Care cântăreşte faptele.
Arcurile celor puternici sunt sfărâmate,
    însă cei care se clatină sunt încinşi cu putere.
Cei care erau sătui se oferă zălog pentru pâine,
    pe când cei flămânzi încetează a mai flămânzi.
Cea stearpă naşte şapte fii,
    pe când cea care are mulţi copii se ofileşte.

Domnul dă la moarte şi tot El aduce la viaţă;
    El coboară în Locuinţa Morţilor şi tot El învie.
Domnul duce la sărăcie şi tot El îmbogăţeşte;
    El umileşte şi tot El înalţă.
El ridică din praf pe cel sărac
    şi din grămada de cenuşă îl înalţă pe cel nevoiaş,
ca să-i aşeze la un loc cu nobilii
    şi ca să le dea drept moştenire un tron acoperit cu slavă,
căci ai Domnului sunt stâlpii pământului
    şi pe ei a aşezat El lumea.