Daily Manna for Monday, April 16, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Jakobsbrevet 2:8-13

Ni ska i stället följa vår Herres befallning: Ni ska älska och hjälpa era medmänniskor lika mycket som ni älskar och sköter om er själva. Det är en god och riktig inställning.

Men ni bryter mot Herrens lag och gör er skyldiga till synd när ni favoriserar de rika och fjäskar för dem.

Den som håller varje bud i Guds lag, men missar i en enda liten detalj, är lika skyldig som den som har brutit alla buden.

För den Gud som sa att ni inte ska begå äktenskapsbrott sa också att ni inte ska mörda. Om du inte har varit otrogen i äktenskapet men har mördat någon, har du ändå brutit mot hela Guds lag och är till hundra procent skyldig.

Ni ska dömas efter frihetens lag, som innebär att ni är fria att handla så som Kristus vill. Därför ska ni granska era handlingar och tankar.

Det kommer nämligen inte att finnas någon barmhärtighet för dem som inte har visat någon barmhärtighet. Men om ni har visat barmhärtighet, ska Guds barmhärtighet uppväga hans dom mot er.