Daily Manna for Sunday, April 15, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Romarbrevet 15:5-11

Min önskan är att Gud, som ger tålamod, fasthet och uppmuntran, ska hjälpa er att leva i fullständig harmoni med varandra och med Jesus Kristus som ert föredöme.

Då kan vi allesammans med en mun lovprisa Herren och ge äran åt Gud, vår Herres, Jesu Kristi, Far.

Ta hand om varandra på samma sätt som Kristus har tagit sig an oss. Då blir Gud ärad.

Kom ihåg att Jesus Kristus kom för att visa att Gud håller sina löften, och för att hjälpa judarna.

Och kom ihåg att han också kom för att alla andra ska bli frälsta och ära Gud för hans barmhärtighet mot dem. Det var det som psalmisten menade när han skrev: Herre, för detta vill jag prisa dig bland folken.

Och på ett annat ställe säger han: Gläd er alla ni främmande folk tillsammans med hans folk, judarna.

Eller: Lova Herren, alla länder! Prisa honom, alla jordens folk.