Daily Manna for Saturday, April 14, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Zaharia 4:1-6

Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit aşa cum este deşteptat un om din somnul lui. Apoi m-a întrebat:

– Ce vezi?

Eu i-am răspuns:

– Văd un sfeşnic, tot din aur, cu o cupă în vârful lui şi cu şapte candele pe el; mai sunt şi şapte tuburi pentru cele şapte candele care se află în vârf. De asemenea, mai văd doi măslini: unul în partea dreaptă a cupei, iar celălalt în partea stângă a ei.

L-am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine:

– Ce înseamnă acestea, stăpânul meu?

Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis:

– Nu ştii ce înseamnă acestea?

Nu, stăpânul meu! am răspuns eu.

Atunci el mi-a zis:

– Acesta este Cuvântul Domnului către Zerub-Babel: «Nu prin putere şi nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Oştirilor.