Daily Manna for Tuesday, March 13, 2018

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Psaltaren 92:1-8

En sång att sjunga på Herrens dag.Det är skönt att tacka Herren, att sjunga lovsånger till Gud, den högste.

Det är skönt att redan tidigt varje morgon få tacka honom för hans godhet, och att varje kväll få glädja sig över hans trofasthet.

Sjung lovsånger till honom! Spela på harpa, luta och lyra.

Du har gjort så mycket för mig, Herre! Inte undra på att jag är glad och sjunger av glädje!

Herre, vilka under du gör! Och hur djupa är inte dina tankar!

Oförnuftiga människor förstår dem inte! Och dåren kan inte fatta att,

fastän de onda blomstrar som ogräs och de ogudaktiga har framgång så väntar dem bara evigt fördärv.