Daily Manna for Wednesday, December 6, 2017

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Markus 2:7-12

Vad menar han? Det är ju hädelse! Tror han att han är Gud? Det är ju bara Gud som kan förlåta synder.

Men Jesus kunde läsa deras tankar och sa genast till dem:

Vilket är lättast att säga till denne lame man: 'Dina synder är förlåtna' eller att bota honom?

Men jag ska bevisa för er att Människosonen har makt redan här och nu att förlåta synder.

Sedan vände han sig till den lame och sa: Stå upp. Ta din bår och gå hem. Du är frisk.

Då hoppade mannen upp, tog båren och gick sin väg mitt framför ögonen på den förbluffade folkskaran. Då lovprisade man Gud, och alla ropade: Vi har aldrig förr sett något sådant som detta! Gud är fantastisk!