Daily Manna for Thursday, October 12, 2017

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

2 Korinthierbrevet 6:14-7:1

Börja inte samarbeta med dem som inte älskar Herren, för vad har Guds folk gemensamt med syndens människor? Hur kan ljuset ha samband med mörkret?

Och vad har Kristus och djävulen gemensamt? Och hur kan en kristen ha gemenskap med någon som inte tror?

Och vad har Guds tempel med avgudarna att göra? Ni är Guds tempel, den levande Gudens hus, och Gud har sagt om er: Jag ska bo i dem och vandra bland dem, och jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.

Det är därför som Herren har sagt: Lämna dem, skilj er ifrån dem. Rör inte det som är orent. Då ska jag ta emot er

och vara en Far för er, och ni ska vara mina söner och döttrar.

Kära vänner, eftersom vi har dessa stora löften, så låt oss vända oss bort från allt som är fel, vare sig det har att göra med kroppen eller anden. Låt oss leva i sund gudsfruktan, och ge oss själva åt honom och ingen annan.