Daily Manna for Wednesday, October 11, 2017

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Efesierbrevet 4:17-23

Låt mig säga detta på Herrens uppdrag: Lev inte längre som människor som inte känner Gud. För dem har livet ingen mening. Hela deras tankevärld är begränsad, och de vet inte om vad det innebär att leva med Gud. De har tillslutit sina sinnen för honom och deras hjärtan är hårda som sten.

De bryr sig inte längre om vad som är rätt eller orätt, och de kastar sig hänsynslöst ut i alla former av orenhet och begär. De drar sig inte för någonting, eftersom de är ledda av sina onda sinnen och hänsynslösa begär.

Men detta är inte den väg som Kristus har visat er!

Om ni verkligen har hört hans röst och av honom lärt er sanningen om honom själv,

så ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga bort ert gamla jag, som var fyllt av ondska och begär, och som var er följeslagare på de onda vägarna.

Nu måste hela er inställning till livet och era tankar ständigt förändras till det bättre.