Daily Manna for Sunday, August 13, 2017

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Psaltaren 18:16-20

Herre, på din befallning blev havet torrlagt, och jordens grund blev synlig.

Från himlen sträckte han ner sin hand och drog mig upp ur det djupa vattnet. Han hjälpte mig ur mina svårigheter.

Han räddade mig från dessa fiender, som hatar mig. Jag var ju fullständigt hjälplös i deras händer.

De anföll mig just den dag då jag var som svagast, men Herren beskyddade mig.

Han ledde mig till en plats där jag kunde vara trygg, för han är glad över mig.