Daily Manna for Sunday, July 16, 2017

Daily Manna is a daily Bible devotional service provided by Biblica. The Scripture is provided in many forms and is new every day. It is a great way to receive the encouragement and hope found in the Word of God.

Verse of the Day

Psaltaren 11

Jag litar på Herren. Varför säger ni då till mig: Fly upp till bergen, där du kan hitta en säker plats?

De ogudaktiga har spänt sina bågar, de siktar från sina bakhåll och är beredda att avlossa pilar mot Guds folk. Oordning råder

och allt har brutit samman. Vad kan de rättfärdiga göra, utom att fly?

Men Herren är fortfarande i sitt heliga tempel och han regerar alltjämt från himlen. Han vakar noga över allt som händer här på jorden.

Han prövar både de rättfärdiga och de ogudaktiga. Han hatar dem som älskar våld.

Han ska låta eld och svavel regna ner över de ogudaktiga och hans glödande vind ska bränna upp dem.

Gud är god och älskar rättfärdighet. De gudfruktiga ska få se hans ansikte.