Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Efesu 1:1-23

1Paulu, aposteli Jesu Kristi nípa ìfẹ́ Ọlọ́run,

Sí àwọn ènìyàn mímọ́ tí ó wà ní Efesu, àti sí àwọn olóòtítọ́ nínú Kristi Jesu:

2Oore-ọ̀fẹ́ sí yín àti àlàáfíà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run Baba wá àti Jesu Kristi Olúwa.

Ìbùkún ti Ẹ̀mí Mímọ́ nínú Kristi

31.3: 2Kọ 1.3.Ògo ni fún Ọlọ́run àti Baba Jesu Kristi Olúwa wa, ẹni tí ó ti bùkún wa láti inú ọ̀run wá pẹ̀lú àwọn ìbùkún ẹ̀mí gbogbo nínú Kristi. 4Àní, gẹ́gẹ́ bí o ti yàn wá nínú rẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé, láti jẹ́ mímọ́ àti aláìlábùkù níwájú rẹ̀ nínú ìfẹ́ 5Ẹni tí Ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ nípa Jesu Kristi fún ara rẹ̀, ní ìbámu ìdùnnú ìfẹ́ rẹ̀ 61.6: Kl 1.13.fún ìyìn ògo oore-ọ̀fẹ́ rẹ̀, èyí tí Ó ti fi fún wa nínú Àyànfẹ́ rẹ̀: 71.7: Kl 1.14.Nínú rẹ̀ ni àwa rí ìràpadà gba nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àti ìdáríjì àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa, ní ìbámu pẹ̀lú ọrọ̀ oore-ọ̀fẹ́ Ọlọ́run 8èyí tí ó fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ pẹ̀lú gbogbo ọgbọ́n àti ìmòye, 9Ó ti sọ ohun ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ rẹ̀ di mí mọ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìdùnnú rere rẹ̀, èyí ti o pinnu nínú Kristi, 101.10: Ga 4.4.èyí tí yóò jẹ jáde ní kíkún àkókò, láti ṣe àkójọpọ̀ àwọn ohun tí ọ̀run àti ti ayé lábẹ́ Kristi.

11Nínú rẹ̀ ni a yàn wá fẹ́ lẹ́yìn tí ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ohun gbogbo ní ìbámu ìfẹ́ rẹ̀, 12kí àwa kí ó le wà fún ìyìn ògo rẹ̀, àwa tí a ti ni ìrètí ṣáájú nínú Kristi. 13Àti ẹ̀yin pẹ̀lú darapọ̀ nínú Kristi nígbà tí ẹ̀yin gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ náà àní ìhìnrere ìgbàlà yin. Nígbà tí ẹ̀yin gbàgbọ́, a fi Ẹ̀mí Mímọ́ ṣe èdìdì ayé yin nínú rẹ, èyí tí a ti ṣe ìlérí rẹ̀ tẹ́lẹ̀, 141.14: 2Kọ 1.22.èyí tí ó jẹ́ ìdánilójú àṣansílẹ̀ ogún wa títí yóò fi di àkókò ìràpadà àwọn tí í ṣe ti Ọlọ́run sí ìyìn ògo rẹ̀.

Ìdúpẹ́ àti àdúrà

151.15: Kl 1.9.Nítorí ìdí èyí, nígbà tí mo ti gbúròó ìgbàgbọ́ ti ń bẹ láàrín yín nínú Jesu Olúwa, àti ìfẹ́ yín sí gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́. 161.16: Kl 1.3.Èmi kò sì sinmi láti máa dúpẹ́ nítorí yín, àti láti máa rántí yín nínú àdúrà mi; 17Mo sì ń béèrè nígbà gbogbo pé kí Ọlọ́run Jesu Kristi Olúwa wa, Baba ògo, lè fún yín ni Ẹ̀mí nípa ti ọgbọ́n àti ti ìfihàn kí ẹ̀yin kí ó tún lè mọ̀ ọ́n sí i. 181.18: De 33.3.Mo tún ń gbàdúrà bákan náà wí pé kí ojú ọkàn yín lè mọ́lẹ̀; kí ẹ̀yin lè mọ ohun tí ìrètí ìpè rẹ̀ jẹ́, àti ọrọ̀ ògo rẹ̀ èyí tí í ṣe ogún àwọn ènìyàn mímọ́, 19àti aláìlẹ́gbẹ́ títóbi agbára rẹ̀ fún àwa tí a gbàgbọ́. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ agbára rẹ̀, 201.20: Sm 110.1.èyí tí ó fi sínú Kristi, nígbà tí o ti jí dìde kúrò nínú òkú, tí ó sì mú un jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún nínú àwọn ọ̀run. 211.21: Kl 1.6; 2.10,15.Ó gbéga ju gbogbo ìjọba, àti àṣẹ, àti agbára, àti òye àti gbogbo orúkọ tí a ń dá, kì í ṣe ni ayé yìí nìkan, ṣùgbọ́n ni èyí tí ń bọ̀ pẹ̀lú. 221.22: Sm 8.6; Kl 1.18.Ọlọ́run sì ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀, ó sì fi í ṣe orí lórí ohun gbogbo fún ìjọ, 231.23: Ro 12.5; Kl 2.17.èyí tí i ṣe ara rẹ̀, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹni tí ó kún ohun gbogbo ní gbogbo ọ̀nà.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 1:1-23

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani.

Cai quillcataca, Efesopi Cristo Jesusta alli caticuj, Taita Diospajlla crijcunamanmi cachani:

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Cristollamantami Dios cushcataca chasquinchij

3Cristohuan shujlla tucujpimi, Taita Diosca Paipaj Espirituhuan, ñucanchijmanca jahua pachapi Pai tucui imalla charishcacunata curca. Chaimanta Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchij. 4Diosca ñucanchijtaca, cai pachata manaraj rurashpallatajmi, Cristomantaca Paipajlla, chuyata causachun agllarca. 5Diosca jatunta cʼuyashcallamantami, Pai quiquin chashna ruranata munashca. Chaimantami ñucanchijtaca, Jesucristomanta Paipaj quiquin huahuacuna cachun, ñaupamanta chʼicanchishca. 6Mana cʼuyaipajta Pai cʼuyaj, sumaj cashcata alabachunmi, Paipaj cʼuyashca Churihuan shujlla tucujpi, ñucanchijtaca chasquirca. 7Paica, mana cʼuyaipajta cʼuyaj Dios cashpami, Paipaj Churipaj yahuarmantaca, ñucanchij juchacunata anchuchishpa, quishpichirca. 8Chaimantami Diosca, ñucanchijmanca mana mitsashpa, tucui alli yachaita cushpa, alli yuyaiyujcunata rurarca. 9Chashnamari, Pai munashca shina rurasha nicushca pi mana yachashcataca, ñucanchijman ricuchishca. 10Pai imalla rurana tucushcata pajtachina punllapimi, jahua pachapi cajcunatapish, cai pachapi cajcunatapish, tucuita Cristo mandachun, Paipajlla tandachinga.

11Ñucanchijtapish Diosllatajmi, Pai imalla charishcacunataca Cristollamanta chasquichun munashca. Cashna rurana Paipaj yuyaipi alli cajpimi, ñaupamanta Pai munashca shinallataj chʼicanchishca. 12Ñucanchij ña ñaupamanta Cristota shuyacujcunaraj, Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nishpa causachunmi, chashnaca agllarca. 13Chai huashaca, cancunapish quishpirinata cuj alli huillaita uyashpaca, Cristotami cringuichij. Chaimantami Diosca Pai cusha nishca, jucha illaj Espirituta cancunapaj shungupi churashpa, Paipajlla chʼicanchirca. 14Diosca, Pai charishcacunata ñucanchij jahua pachapi chasquinataj cashcata ricuchichunmi, Paipaj Espirituta curca. Tucui chaicunamanta Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nichunmi, chashna rurashca.

Crijcunamantami Pablo Diosta mañashca

15Ñucaca, Apunchij Jesusta cancuna crishcatapish, tucui Diospajlla cajcunata cʼuyaj cashcatapish uyarcanimari. Chaita yachashpamari, 16cancunamanta Diosta mañashpa, punllanta Paita pagui nicunilla. 17Apunchij Jesucristopaj sumaj Yaya Diostaca, cancunaman alli yachaitapish, paita ashtahuan alli rijsi tucuchun yachachij Espirituta cuchunmari mañacuni. 18Cancunapaj shungu yuyaitaca, Paillataj achijyachishca cachun. Chashna rurajpimi, imata shuyachun Dios cayashcatapish, Diospajlla cajcunahuan tucuita yalli sumajta chasquina cashcatapish ricunguichij. 19Ñucanchij crijcunataca, pi mana jarcai tucuipaj rurai tucunahuanmi pushacun. Tucuita Rurai Tucuj Diosllatajmari, chashna imatapish ruracun. 20Paillatajmi Cristotaca, huañushcacunapaj chaupimanta causachishpa, jahua pachapi, Paipaj alli maquiman tiyachirca. 21Cunan punllacunapish, shamuj punllacunapish tucuita mandachunmi, chaipi tiyachirca. Chaimantami Cristoca, tucui mandajcunapaj, mandanata charijcunapaj, imatapish rurai tucujcunapaj, caźuchijcunapaj, jahuapi, ima rijsishca shuticunapaj jahuapipish tiyacun. 22Chashnami tucuita Cristopaj chaqui ucupi churarca. Shinallataj tandanacushca crijcunamanpish, tucuita cushca jahuapimi, Cristotaca paicunata Mandaj Uma cachun churarca. 23Tandanacushca crijcunaca, tucuipi tucuita jundachij Cristohuan shujlla tucushca Paipaj Cuerpomi.