Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Ìfihàn 1:1-20

Ọ̀rọ̀ ìṣáájú

1Ìfihàn ti Jesu Kristi, tí Ọlọ́run fi fún un, láti fihàn fún àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, ohun tí kò le ṣàìṣẹ ní lọ́ọ́lọ́ọ́; ó sì ránṣẹ́, ó sì fi í hàn láti ọwọ́ angẹli rẹ̀ wá fún Johanu, ìránṣẹ́ rẹ̀: 2Ẹni tí ó jẹ́rìí ohun gbogbo tí ó rí—èyí ì ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti ẹ̀rí ti Jesu Kristi. 3Ẹni ìbùkún ni ẹni tí ń kà, àti àwọn tí ó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ yìí, tí ó sì ń pa nǹkan wọ̀n-ọn-nì tí a kọ sínú rẹ̀ mọ́: nítorí ìgbà kù sí dẹ̀dẹ̀.

Ọ̀rọ̀ ìkíni àti ìyìn

41.4: Ek 3.14.Johanu,

Sí àwọn ìjọ méje tí ń bẹ ní Asia:

Oore-ọ̀fẹ́ fún yín, àti àlàáfíà, láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ń bẹ, tí ó sì ti wà, tí ó sì ń bọ̀ wá; àti láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀mí méje tí ń bẹ níwájú ìtẹ́ rẹ̀; 51.5: Sm 89.27.àti láti ọ̀dọ̀ Jesu Kristi, ẹlẹ́rìí olóòtítọ́, àkọ́bí nínú àwọn òkú, àti aláṣẹ àwọn ọba ayé.

Ẹni tí ó fẹ́ wa, ẹni tí ó gbà wá kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, 61.6: Ek 19.6; Isa 61.6.tí ó sì ti fi wá jẹ ọba àti àlùfáà láti sin Ọlọ́run àti Baba rẹ; tirẹ̀ ni ògo àti ìjọba láé àti láéláé. Àmín.

71.7: Da 7.13; Mt 24.30; Mk 14.62; Sk 12.10.Kíyèsi i, o ń bọ̀ nínú àwọsánmọ̀;

gbogbo ojú ni yóò sì rí i,

àti àwọn tí ó gún un ní ọ̀kọ̀ pẹ̀lú;

àti gbogbo orílẹ̀-èdè ayé ni yóò sì máa pohùnréré ẹkún nítorí rẹ̀.

Bẹ́ẹ̀ náà ni! Àmín.

81.8: Ek 3.14. “Èmi ni Alfa àti Omega,” ni Olúwa Ọlọ́run wí, “ẹni tí ó ń bẹ, tí ó ti wà, tí ó sì ń bọ̀ wá, alágbára.”

Ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí Ọmọ ènìyàn

9Èmi, Johanu, arákùnrin yín àti alábápín pẹ̀lú yín nínú wàhálà àti ìjọba àti sùúrù tí ń bẹ nínú Jesu, wà ní erékúṣù tí a ń pè ní Patmo, nítorí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti nítorí ẹ̀rí Jesu Kristi. 10Mo wà nínú Ẹ̀mí ní ọjọ́ Olúwa, mo sì gbọ́ ohùn ńlá kan lẹ́yìn mi, bí ìró ìpè, 11Ó ń wí pé, “Kọ́ ìwé rẹ̀, ohun tí ìwọ rí, kí ó sí fi ránṣẹ́ sí àwọn ìjọ méje; sí Efesu, àti sí Smirna, àti sí Pargamu, àti sí Tiatira, àti sí Sardi, àti sí Filadelfia, àti sí Laodikea.”

12Mo sì yí padà láti wo ohùn tí ń bá mi sọ̀rọ̀. Nígbà tí mo yípadà, mo rí ọ̀pá fìtílà wúrà méje; 131.13: Da 7.13; 10.5.àti láàrín àwọn ọ̀pá fìtílà náà, ẹnìkan tí ó dàbí “ọmọ ènìyàn,” tí a wọ̀ ní aṣọ tí ó kanlẹ̀ dé ẹsẹ̀, tí a sì fi àmùrè wúrà dì ní ẹ̀gbẹ́. 14Orí rẹ̀ àti irun rẹ̀ funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú, ó funfun bí yìnyín; ojú rẹ̀ sì dàbí, ọwọ́ iná; 151.15: El 1.24.Ẹsẹ̀ rẹ̀ sì dàbí idẹ dáradára, bí ẹni pé a dà á nínú ìléru; ohùn rẹ̀ sì dàbí ìró omi púpọ̀. 161.16: Ek 34.29.Ó sì ní ìràwọ̀ méje ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀; àti láti ẹnu rẹ̀ wá ni idà olójú méjì mímú ti jáde: Ojú rẹ̀ sì dàbí oòrùn tí ó ń fi agbára rẹ̀ hàn.

171.17: Isa 44.2,6.Nígbà tí mo rí i, mo wólẹ̀ ní ẹsẹ̀ rẹ̀ bí ẹni tí ó kú. Ó sì fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ lé mi, ó ń wí fún mi pé, “Má ṣe bẹ̀rù. Èmi ni ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn. 18Èmi ni ẹni tí ó ń bẹ láààyè, tí ó sì ti kú; sì kíyèsi i, èmi sì ń bẹ láààyè sí i títí láé! Mo sì ní kọ́kọ́rọ́ ikú àti ti ipò òkú lọ́wọ́.

19“Kọ̀wé nítorí náà ohun tí ìwọ ti rí, àti ti ohun tí ń bẹ, àti ti ohun tí yóò hù lẹ́yìn èyí; 20ohun ìjìnlẹ̀ tí ìràwọ̀ méje náà tí ìwọ rí ní ọwọ́ ọ̀tún mi, àti ọ̀pá wúrà fìtílà méje náà. Ìràwọ̀ méje ni àwọn angẹli ìjọ méje náà: àti ọ̀pá fìtílà méje náà ní àwọn ìjọ méje.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 1:1-20

Callari shimicunami

1Taita Diosmi cai ricuchinataca, Jesucristoman curca. Chaicunata ñalla rurana cashpami, Jesucristoca Paita servij Juanman huillachun, Paipaj angelta cacharca. Juanmi chaitaca, Diosta servijcunaman huillarca. 2Paimi Diospaj Shimitapish, Jesucristo huillashcatapish, tucui imallata ricushcatapish alli huillan.

3Cai huillashca pajtana punllacunaca, ñamari chayamucun. Chaimanta cai quillcata reźajpish, imalla tucunata huillashcata uyajcunapish, caipi imalla quillcashcata caźujcunapish cushicuichij.

Canchis pueblopi tandanacushca crijcunamanmi quillcashca

4Juanmi, Asia llajtapi canchis pueblopi crij tandanacushcacunaman quillcani. Cancunamanca cunanpish, ñaupapish tiyaj, shamunapish tiyacuj Diospish, Pai Diospaj jatun tiyarina ñaupajpi caj canchis Espiritucunapish jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun. 5Shinallataj huillana cashcata alli pajtachij Jesucristopish chaitaca cuchun. Paica, huañushcacunapaj chaupimanta punta causarijmi. Cai pachapi jatun mandajcunatapish Jatun Mandajmi.

Paica, ñucanchijta cʼuyashpami,

ñucanchij juchacunatapish

Paipaj yahuarhuan maillarca.

6Chashnami ñucanchijtaca, Paipaj Yaya Diospajta rurachun jatun mandajcunatapish, curacunatapish rurarca.

Jesucristoca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui,

tucuita rurai tucujmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

7¡Uyaichij, Cristoca pʼuyupimi shamucun! Paitaca tucuicunami ricunga.

Paita chacatashpa huañuchijcunapish ricungacunami.

Tucui cai pachapi causajcunapish Paita ricushpaca,

yupashpa yupashpami huacangacuna.

Ari, chashnatajmari canga.

8«Callari A shina, tucuri Z shinami ñucaca, tucuita Callarichijpish, Tucurichijpish cani. Cunanpish, ñaupapish ñucallatajmi cani, ñucallatajmi shamusha. Tucuita Rurai Tucujmi cani» ninmi Mandaj Diosca.

Juanca Apunchij Jesustami sumaj achij nicujta ricushca

9Ñucaca, cancunapaj huauqui Juanmi cani. Ñucaca cancuna shinallatajmi llaquita apacuni, Dios mandacunpi imata ruranatapish ruracuni, Jesucristo shina alli shunguhuan caticuni. Ñucaca Diospaj Shimita huillashcamantapish, Jesucristomanta huillashcamantapishmi, yacu chaupipi caj Patmos shuti urcupi shitashca tiyacurcani. 10Chaipica Apu Jesuspaj punllapimi Diospaj Espirituhuan carcani. Chaipimi ñapish ñuca huashamanca, shuj trompetapi tocashca uyarij shina, sinchita rimashpa uyarirca. 11Cashnamari nirca: «Ñucaca, callari A shina, tucuri Z shinami tucuita callarichijpish, tucurichijpish cani. Can imalla ricushcataca, libropi quillcashpa, Asia llajtapi tiyaj Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea shuti, chai canchis pueblocunapi crij tandanacushcacunaman cachai» nircami.

12Chashna nijta uyashpa, pi ñucata rimacujta ricungapaj tigrarishpaca, curi candelerocunatami canchista ricurcani. 13Chai canchis candelerocunapaj chaupipica, Runa Aichayuj tucushcaman rijchajtami ricurcani. Paica, chaquicama churanata churashca, curi tajalita tajalishcami carca. 14Uma ajchapish, yuraj millma shina, rasu shina yurajllami carca. Ñahui luluncunapish, lunyacuj nina shinami carca. 15Paipaj chaquicunapish, hornopi rupachishca achij nicuj llambujlla bronceman rijchajmi carca. Pai rimashcapish, tauca jatun yacucuna huajyaj shinami uyarirca. 16Paipaj alli lado maquipica, canchis luźerocunatami charicurca. Paipaj shimimantaca ishqui filoyuj, puntasapa espadami llujshicurca. Paipaj ñahuipish, achijlla punllapi lamyacuj inti shinami carca.

17Paita ricushpaca, huañushca shinami, Paipaj ñaupajpi urmarcani. Chashna urmajpimi Paica, Paipaj alli lado maquita ñuca jahuapi churashpaca, cashna nirca: «Ama mancharichu, ñucami Callarichijpish, Tucurichijpish cani. 18Ñucaca causajmi cani. Huañurcanimi, cunanca huiñai huiñaitami causacuni. Chashna cachun. Huañuipaj llavetapish, Hadespaj llavetapish ñucami charicuni. 19Can imallata ña ricushcata, cunan imalla cashcatapish, caicunapaj cati imalla tucunata ricushcatapish quillcai. 20Ñuca alli lado maquipi Charicujta can ricushca canchis luźerocunapish, curi canchis candelerocunapish can mana yachashcacunami. Chaicunaca, caitami nisha nin: Chai canchis luźerocunaca, canchis pueblopi crij tandanacushcacunapaj angelcunami. Can ricushca canchis candelerocunaca, canchis pueblopi tandanacushca crijcunami.