2 พงศ์กษัตริย์ 11 TNCV - 2 Kings 11 NLT

2 พงศ์กษัตริย์
Select chapter 11

Thai New Contemporary Bible

2 พงศ์กษัตริย์ 11

พระนางอาธาลิยาห์กับโยอาช

1เมื่อพระนางอาธาลิยาห์ราชมารดาของอาหัสยาห์เห็นว่าโอรสสิ้นพระชนม์แล้ว ก็สังหารเชื้อพระวงศ์ทั้งหมด แต่เยโฮเชบาธิดาของกษัตริย์เยโฮรัม[a] น้องสาวของอาหัสยาห์ซ่อนตัวโยอาชโอรสของอาหัสยาห์ไว้ไม่ให้ถูกประหารพร้อมโอรสองค์อื่นๆ เยโฮเชบาพาโยอาชกับพี่เลี้ยงไปซ่อนไว้ในห้องบรรทม ให้พ้นจากพระนางอาธาลิยาห์ โยอาชจึงไม่ถูกประหาร โยอาชกับพี่เลี้ยงหลบซ่อนตัวในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดหกปีที่พระนางอาธาลิยาห์ครองราชย์

ในปีที่เจ็ดเยโฮยาดาเรียกชุมนุมนายกองทหารรักษาพระองค์ชาวคารีและยามให้มายังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า เขาทำพันธสัญญากับคนเหล่านั้นและให้พวกเขาถวายสัตย์ปฏิญาณที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นนำโยอาชโอรสของอาหัสยาห์ออกมาอยู่ต่อหน้าพวกเขา เยโฮยาดาสั่งพวกเขาว่า “หนึ่งในสามของผู้ประจำหน้าที่รักษาการณ์ในวันสะบาโตจะเฝ้าพระราชวัง หนึ่งในสามอยู่ที่ประตูสูร และหนึ่งในสามอยู่ที่ประตูหลังยามซึ่งอยู่เวรเฝ้าพระวิหาร และอีกสองพวกซึ่งออกเวรวันสะบาโตทั้งหมดจะเฝ้าพระวิหารเพื่ออารักขากษัตริย์ จงอารักขารอบองค์กษัตริย์ ถืออาวุธพร้อมและประหารทุกคนที่พยายามจะบุกเข้ามา จงอยู่เคียงข้างพระองค์ไม่ว่าจะเสด็จไปทางใด”

บรรดานายทหารจึงปฏิบัติตามคำสั่งของปุโรหิตเยโฮยาดา ต่างนำพลที่จะผลัดเวรกันในวันสะบาโตมาพบเยโฮยาดา 10 แล้วเขานำหอกและโล่ของกษัตริย์ดาวิดในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแจกจ่ายให้บรรดานายทหาร 11 ทหารยามถืออาวุธพร้อมยืนอารักขารอบองค์กษัตริย์ ประจำการอยู่ใกล้แท่นบูชาและจากด้านทิศใต้ของพระวิหารไปจดด้านทิศเหนือ

12 เยโฮยาดานำราชโอรสออกมาและสวมมงกุฎให้พระองค์ ถวายหนังสือพันธสัญญาและประกาศว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ พวกเขาเจิมตั้งพระองค์ ประชาชนปรบมือและโห่ร้องว่า “ขอกษัตริย์จงทรงพระเจริญ!”

13 เมื่อพระนางอาธาลิยาห์ได้ยินเสียงยามและประชาชน พระนางก็เสด็จมาหาประชาชนที่พระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า 14 พระนางทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์ประทับยืนอยู่ข้างเสาตามพระราชประเพณี มีเจ้าหน้าที่กับคนเป่าแตรอยู่ข้างพระองค์ และปวงชนกำลังรื่นเริงยินดีและเป่าแตร พระนางอาธาลิยาห์ก็ทรงฉีกฉลองพระองค์และร้องตะโกนว่า “กบฏ! กบฏ!”

15 ปุโรหิตเยโฮยาดาสั่งบรรดาผู้บังคับกองร้อยซึ่งรับผิดชอบกองทหารว่า “คุมตัวพระนางออกไปจากแถวทหาร อย่าประหารพระนางในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ให้ฆ่าทุกคนที่พยายามจะเข้ามาช่วยพระนาง” 16 พวกเขาจึงคุมตัวพระนางไปยังประตูที่ม้าผ่านเข้าพระราชวัง และปลงพระชนม์พระนางที่นั่น

17 จากนั้นเยโฮยาดาให้กษัตริย์และประชากรทั้งปวงทำพันธสัญญาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพวกเขาจะเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งให้กษัตริย์และประชาชนกระทำพันธสัญญาต่อกัน 18 ประชาชนทุกคนทั่วแดนกรูเข้าไปรื้อทำลายวิหารของพระบาอัล ทุบแท่นบูชาและเทวรูปทั้งหลายทิ้ง และประหารมัททานปุโรหิตของพระบาอัลตรงหน้าแท่น

แล้วปุโรหิตเยโฮยาดาตั้งกองรักษาการณ์ดูแลพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า 19 เยโฮยาดา บรรดานายทหาร ทหารรักษาพระองค์ ชาวคารี ทหารยาม และประชากรทั้งปวงนำเสด็จกษัตริย์โยอาชจากพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านป้อมทหารรักษาการณ์เข้าสู่พระราชวัง แล้วกษัตริย์ขึ้นประทับบนราชบัลลังก์ 20 ประชาชนทั่วแดนพากันชื่นชมยินดี และนครก็สงบสุข เพราะพระนางอาธาลิยาห์ถูกประหารด้วยดาบที่พระราชวังแล้ว

21 โยอาช[b]มีพระชนมายุเจ็ดพรรษาเมื่อขึ้นครองราชย์

Footnotes

  1. 11:2 ภาษาฮีบรูว่าโยรัมเป็นอีกรูปหนึ่งของเยโฮรัม
  2. 11:21 ภาษาฮีบรูว่าเยโฮอาชเป็นอีกรูปหนึ่งของโยอาชเช่นเดียวกับ 12:2,4,6,7 และ 18

New Living Translation

2 Kings 11

Queen Athaliah Rules in Judah

1When Athaliah, the mother of King Ahaziah of Judah, learned that her son was dead, she began to destroy the rest of the royal family. But Ahaziah’s sister Jehosheba, the daughter of King Jehoram,[a] took Ahaziah’s infant son, Joash, and stole him away from among the rest of the king’s children, who were about to be killed. She put Joash and his nurse in a bedroom, and they hid him from Athaliah, so the child was not murdered. Joash remained hidden in the Temple of the Lord for six years while Athaliah ruled over the land.

Revolt against Athaliah

In the seventh year of Athaliah’s reign, Jehoiada the priest summoned the commanders, the Carite mercenaries, and the palace guards to come to the Temple of the Lord. He made a solemn pact with them and made them swear an oath of loyalty there in the Lord’s Temple; then he showed them the king’s son.

Jehoiada told them, “This is what you must do. A third of you who are on duty on the Sabbath are to guard the royal palace itself. Another third of you are to stand guard at the Sur Gate. And the final third must stand guard behind the palace guard. These three groups will all guard the palace. The other two units who are off duty on the Sabbath must stand guard for the king at the Lord’s Temple. Form a bodyguard around the king and keep your weapons in hand. Kill anyone who tries to break through. Stay with the king wherever he goes.”

So the commanders did everything as Jehoiada the priest ordered. The commanders took charge of the men reporting for duty that Sabbath, as well as those who were going off duty. They brought them all to Jehoiada the priest, 10 and he supplied them with the spears and small shields that had once belonged to King David and were stored in the Temple of the Lord. 11 The palace guards stationed themselves around the king, with their weapons ready. They formed a line from the south side of the Temple around to the north side and all around the altar.

12 Then Jehoiada brought out Joash, the king’s son, placed the crown on his head, and presented him with a copy of God’s laws.[b] They anointed him and proclaimed him king, and everyone clapped their hands and shouted, “Long live the king!”

The Death of Athaliah

13 When Athaliah heard the noise made by the palace guards and the people, she hurried to the Lord’s Temple to see what was happening. 14 When she arrived, she saw the newly crowned king standing in his place of authority by the pillar, as was the custom at times of coronation. The commanders and trumpeters were surrounding him, and people from all over the land were rejoicing and blowing trumpets. When Athaliah saw all this, she tore her clothes in despair and shouted, “Treason! Treason!”

15 Then Jehoiada the priest ordered the commanders who were in charge of the troops, “Take her to the soldiers in front of the Temple,[c] and kill anyone who tries to rescue her.” For the priest had said, “She must not be killed in the Temple of the Lord.” 16 So they seized her and led her out to the gate where horses enter the palace grounds, and she was killed there.

Jehoiada’s Religious Reforms

17 Then Jehoiada made a covenant between the Lord and the king and the people that they would be the Lord’s people. He also made a covenant between the king and the people. 18 And all the people of the land went over to the temple of Baal and tore it down. They demolished the altars and smashed the idols to pieces, and they killed Mattan the priest of Baal in front of the altars.

Jehoiada the priest stationed guards at the Temple of the Lord. 19 Then the commanders, the Carite mercenaries, the palace guards, and all the people of the land escorted the king from the Temple of the Lord. They went through the gate of the guards and into the palace, and the king took his seat on the royal throne. 20 So all the people of the land rejoiced, and the city was peaceful because Athaliah had been killed at the king’s palace.

21 [d]Joash[e] was seven years old when he became king.

Footnotes

  1. 11:2 Hebrew Joram, a variant spelling of Jehoram.
  2. 11:12 Or a copy of the covenant.
  3. 11:15 Or Bring her out from between the ranks; or Take her out of the Temple precincts. The meaning of the Hebrew is uncertain.
  4. 11:21a Verse 11:21 is numbered 12:1 in Hebrew text.
  5. 11:21b Hebrew Jehoash, a variant spelling of Joash.