2 พงศาวดาร 4 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

2 พงศาวดาร
Select chapter 4

Thai New Contemporary Bible

2 พงศาวดาร 4

เครื่องใช้ต่างๆ ในพระวิหาร

1โซโลมอนทรงสร้างแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์กว้างยาวด้านละ 20 ศอก[a] สูง 10 ศอก[b] ทรงให้หล่อขันสาครทรงกลมด้วยโลหะสูง 5 ศอก[c] เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ศอกและเส้นรอบวง 30 ศอก[d] ใต้ขอบขันด้านนอกตกแต่งเป็นลายรูปวัวสองแถว ศอก[e]ละสิบตัว หล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับขันสาคร

ขันสาครนี้ตั้งอยู่บนวัวทองสัมฤทธิ์สิบสองตัว หันหลังเข้าหากันตรงกลาง หันหน้าไปทางทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ทิศละสามตัว ขันสาครหนาหนึ่งฝ่ามือ[f] ปากขันเหมือนขอบถ้วยซึ่งเหมือนกับดอกลิลลี่บาน จุน้ำได้ประมาณ 66 กิโลลิตร[g]

จากนั้นพระองค์สร้างอ่างสิบใบ เพื่อใส่น้ำสำหรับล้างเครื่องเผาบูชา ตั้งอยู่ทางทิศใต้และทิศเหนือด้านละห้าใบ ส่วนขันสาครมีไว้ใส่น้ำให้ปุโรหิตใช้ชำระกาย

พระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันหล่อขึ้นตามแบบที่กำหนด และตั้งไว้ในพระวิหารทางทิศใต้และทิศเหนือด้านละห้าคัน

พระองค์ยังทรงสร้างโต๊ะสิบตัว ตั้งไว้ในพระวิหารทางทิศเหนือและทิศใต้ด้านละห้าตัว และหล่ออ่างประพรมทองคำหนึ่งร้อยใบ

จากนั้นทรงสร้างลานสำหรับปุโรหิตและลานใหญ่ ประตูลานหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ 10 ขันสาครนั้นตั้งอยู่ทางด้านใต้ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้

11 พระองค์ยังทรงให้ทำหม้อ ทัพพี และอ่างประพรมด้วย

ในที่สุดหุรามจึงทำงานที่กษัตริย์โซโลมอนทรงมอบหมายในพระวิหารของพระเจ้าสำเร็จครบถ้วน ได้แก่

12 เสาหานสองต้น

หัวเสารูปบัวคว่ำสองหัว

ตาข่ายประดับหัวเสาสองชุด

13 ทับทิมสี่ร้อยผล สำหรับตาข่ายสองชุด (ตาข่ายแต่ละชุดมีทับทิมสองแถวประดับอยู่บนหัวเสารูปบัวคว่ำ)

14 อ่างพร้อมแท่น

15 ขันสาครและวัวสิบสองตัวซึ่งรองรับขัน

16 หม้อ ทัพพี ขอเกี่ยวเนื้อและเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมด

หุรามอาบีได้ทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดถวายกษัตริย์โซโลมอนสำหรับพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า โดยใช้ทองสัมฤทธิ์ขัดเงา 17 กษัตริย์ทรงให้หล่อสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยเบ้าดินเหนียวในที่ราบแห่งแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทและเมืองศาเรธาน[h] 18 โซโลมอนทรงสร้างทุกสิ่งเหล่านี้โดยใช้ทองสัมฤทธิ์จำนวนมหาศาลจนไม่ได้ชั่งไว้

19 โซโลมอนยังได้ทรงทำเครื่องใช้ทั้งปวงที่อยู่ในพระวิหารของพระเจ้า ได้แก่

แท่นบูชาทองคำ

โต๊ะสำหรับวางขนมปังเบื้องพระพักตร์

20 คันประทีปทองคำบริสุทธิ์กับตะเกียงให้ลุกโชติช่วงหน้าสถานนมัสการชั้นใน ตามที่ระบุไว้

21 ลวดลายดอกไม้ ตะเกียงและคีมทำด้วยทองคำ (จากทองคำแท่ง)

22 กรรไกรตัดไส้ตะเกียง อ่างประพรม จานชาม และกระถางไฟ ทั้งหมดทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ประตูทองคำของพระวิหารคือประตูชั้นในสู่อภิสุทธิสถานและประตูห้องโถง

Footnotes

  1. 4:1 คือ กว้างยาวด้านละประมาณ 9 เมตร
  2. 4:1 คือ ประมาณ 4.5 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 2
  3. 4:2 คือ ประมาณ 2.3 เมตร
  4. 4:2 คือ ประมาณ 13.5 เมตร
  5. 4:3 คือ ประมาณ 45 เซนติเมตร
  6. 4:5 คือ ประมาณ 8 เซนติเมตร
  7. 4:5 ภาษาฮีบรูว่า 3,000 บัท
  8. 4:17 ภาษาฮีบรูว่าเศเรดาธาเป็นอีกรูปหนึ่งของศาเรธาน