2 พงศาวดาร 3 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

2 พงศาวดาร
Select chapter 3

Thai New Contemporary Bible

2 พงศาวดาร 3

โซโลมอนทรงสร้างพระวิหาร

1จากนั้นโซโลมอนทรงเริ่มสร้างพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขาโมริยาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม ที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของโซโลมอน เดิมเป็นลานนวดข้าวของอาราวนาห์[a]ชาวเยบุสที่ดาวิดทรงเตรียมไว้ พระองค์ทรงเริ่มการก่อสร้างในวันที่สองเดือนที่สองของปีที่สี่ในรัชกาลของพระองค์

ฐานรากของพระวิหารของพระเจ้าที่โซโลมอนได้วางนั้นยาว 60 ศอก[b] กว้าง 20 ศอก[c] (โดยใช้หน่วยศอกตามมาตรฐานเดิม) มุขที่ด้านหน้าของพระวิหารยาว 20 ศอกตลอดความกว้างของพระวิหาร และสูง 20 ศอก[d]

พระองค์ทรงบุภายในด้วยทองคำบริสุทธิ์ ห้องโถงกรุด้วยไม้สนบุด้วยทองคำบริสุทธิ์ ตกแต่งด้วยลวดลายต้นอินทผลัมและโซ่ พระองค์ทรงตกแต่งพระวิหารด้วยอัญมณีล้ำค่า และทองคำที่ทรงใช้นั้นมาจากเมืองพารวายิม คาน เพดาน วงกบประตู ผนัง และประตูพระวิหาร ล้วนบุด้วยทองคำ และที่ผนังสลักลวดลายเครูบ

ส่วนที่เป็นอภิสุทธิสถาน ความกว้างได้ขนาดกับความกว้างของพระวิหารคือ 20 ศอก ภายในบุด้วยทองคำเนื้อดีหนักประมาณ 21 ตัน[e] หมุดทองคำมีน้ำหนักประมาณ 600 กรัม[f] ส่วนต่างๆ ของชั้นบนก็บุทองคำเช่นกัน

10 ในอภิสุทธิสถาน พระองค์ทรงสร้างเครูบจำลองสองตนหุ้มด้วยทองคำ 11 ช่วงกว้างทั้งหมดของปีกเครูบทั้งสองตนรวม 20 ศอก ปีกข้างหนึ่งของเครูบตัวแรกยาว 5 ศอก[g] จรดกับด้านหนึ่งของผนังห้อง ปีกอีกข้างหนึ่งซึ่งยาว 5 ศอกเช่นกันจรดกับปีกของเครูบอีกตนหนึ่ง 12 ในทำนองเดียวกัน ปีกข้างหนึ่งของเครูบตนที่สองยาว 5 ศอกจรดกับผนังอีกด้านหนึ่ง และปีกอีกข้างหนึ่งซึ่งยาว 5 ศอกเช่นกันจรดกับปีกของเครูบตนแรก 13 ปีกของเครูบเหล่านี้กางออกยาว 20 ศอก ทั้งสองตนยืนหันหน้าไปทางห้องโถง[h]

14 มีม่านทำด้วยผ้าลินินเนื้อดี ปักลวดลายเครูบ ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ม่วง และแดง

15 ที่ด้านหน้าของพระวิหาร มีเสาหานสองต้นสูง 35 ศอก[i] มีหัวเสาขนาด 5 ศอก 16 โซโลมอนทรงให้ทำโซ่ระย้า[j]ทองคำติดไว้บนหัวเสา และมีทับทิมหนึ่งร้อยผลห้อยติดกับตาข่าย 17 พระองค์ตั้งเสาไว้ด้านหน้าของพระวิหาร เสาทางใต้ชื่อยาคีน[k] ส่วนเสาทางเหนือชื่อโบอาส[l]

Footnotes

 1. 3:1 ภาษาฮีบรูว่าโอรนันเป็นอีกรูปหนึ่งของอาราวนาห์
 2. 3:3 คือ ประมาณ 27 เมตร
 3. 3:3 คือ ประมาณ 9 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 4,8,11 และ 13
 4. 3:4 ภาษาฮีบรูว่าและสูง 120
 5. 3:8 ภาษาฮีบรูว่า 600 ตะลันต์
 6. 3:9 ภาษาฮีบรูว่า 50 เชเขล
 7. 3:11 คือ ประมาณ 2.3 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 12 และ 15
 8. 3:13 หรือหันหน้าเข้าด้านใน
 9. 3:15 คือ ประมาณ 16 เมตร
 10. 3:16 หรืออาจจะเป็นทำโซ่ในสถานนมัสการชั้นในในภาษาฮีบรูวลีนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
 11. 3:17 คงจะมีหมายความว่า พระองค์ทรงสถาปนาไว้
 12. 3:17 คงจะมีหมายความว่า ในพระองค์คือกำลัง