2 พงศาวดาร 27 TNCV - 2 Crônicas 27 OL

2 พงศาวดาร
Select chapter 27

Thai New Contemporary Bible

2 พงศาวดาร 27

กษัตริย์โยธามแห่งยูดาห์

1เมื่อโยธามขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา ทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกปี ราชมารดาคือเยรูชาธิดาของศาโดก โยธามทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับอุสซียาห์ราชบิดา แต่ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอุสซียาห์ ส่วนประชาชนยังคงประพฤติตัวเสื่อมทรามต่อไป โยธามทรงบูรณะประตูบนของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นใหม่ ทั้งได้ต่อเติมกำแพงบนเนินเขาแห่งโอเฟล ทรงสร้างเมืองต่างๆ บนเนินเขาของยูดาห์ และตั้งป้อมกับหอคอยต่างๆ ในเขตป่าไม้

โยธามทรงรบชนะกษัตริย์ของชาวอัมโมน ในปีนั้นโยธามจึงได้รับเครื่องบรรณาการประจำปีจากชาวอัมโมนเป็นเงินหนักประมาณ 3.4 ตัน[a] ข้าวสาลีประมาณ 2,200 กิโลลิตร[b] และข้าวบาร์เลย์ประมาณ 2,200 กิโลลิตร และชาวอัมโมนได้ถวายเครื่องบรรณาการจำนวนเท่าเดิมในปีที่สองและสามด้วย

โยธามทรงเรืองอำนาจเพราะทรงดำเนินตามพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์อย่างแน่วแน่

เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของโยธาม รวมทั้งสงครามและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ เมื่อโยธามขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา และทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกปี โยธามทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในเมืองดาวิด จากนั้นอาหัสโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

Footnotes

  1. 27:5 ภาษาฮีบรูว่า 100 ตะลันต์
  2. 27:5 ภาษาฮีบรูว่า 10,000 โคร์

O Livro

2 Crônicas 27

Jotão é rei de Judá

11/2 Tinha vinte e cinco anos, Jotão, quando se sentou no trono. Reinou dezasseis anos, com Jerusalém como sua capital. Sua mãe era Jerusa, filha de Zadoque. Conduziu-se rectamente ao olhos do Senhor, seguindo os passos do seu pai Uzias, com excepção daquele pecado de entrar no santuário do templo. Apesar disso, o povo continuou muito corrupto.

3/4 Construiu a porta alta do templo, e fez obras extensas de reconstrução das muralhas da cidade, na colina onde o templo se erguia. Edificou povoações nas montanhas de Judá, erigiu fortalezas e torres fortificadas na região dos bosques.

5/6 Foi vitorioso na guerra contra os amonitas, de tal forma que durante três anos ficou recebendo deles um tributo anual de três mil toneladas de prata, duas mil e duzentas toneladas de trigo e outro tanto de cevada. Jotão tornou-se poderoso porque foi cuidadoso em dirigir os seus passos pelos caminhos do Senhor.

O resto da história deste monarca, incluindo as guerras que travou e outros factos, estão relatados nos Anais dos Reis de Israel e de Judá. Em resumo: tinha vinte e cinco anos quando começou a reinar. O seu reinado, com sede em Jerusalém, durou dezasseis anos. Quando morreu, foi enterrado na capital, e seu filho Acaz ascendeu ao trono.