2 พงศาวดาร 27 TNCV - 2 Лет 27 CARST

2 พงศาวดาร
Select chapter 27

Thai New Contemporary Bible

2 พงศาวดาร 27

กษัตริย์โยธามแห่งยูดาห์

1เมื่อโยธามขึ้นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา ทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกปี ราชมารดาคือเยรูชาธิดาของศาโดก โยธามทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับอุสซียาห์ราชบิดา แต่ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอุสซียาห์ ส่วนประชาชนยังคงประพฤติตัวเสื่อมทรามต่อไป โยธามทรงบูรณะประตูบนของพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นใหม่ ทั้งได้ต่อเติมกำแพงบนเนินเขาแห่งโอเฟล ทรงสร้างเมืองต่างๆ บนเนินเขาของยูดาห์ และตั้งป้อมกับหอคอยต่างๆ ในเขตป่าไม้

โยธามทรงรบชนะกษัตริย์ของชาวอัมโมน ในปีนั้นโยธามจึงได้รับเครื่องบรรณาการประจำปีจากชาวอัมโมนเป็นเงินหนักประมาณ 3.4 ตัน[a] ข้าวสาลีประมาณ 2,200 กิโลลิตร[b] และข้าวบาร์เลย์ประมาณ 2,200 กิโลลิตร และชาวอัมโมนได้ถวายเครื่องบรรณาการจำนวนเท่าเดิมในปีที่สองและสามด้วย

โยธามทรงเรืองอำนาจเพราะทรงดำเนินตามพระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์อย่างแน่วแน่

เหตุการณ์อื่นๆ ในรัชกาลของโยธาม รวมทั้งสงครามและพระราชกิจทั้งปวงมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ เมื่อโยธามขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 25 พรรษา และทรงครองราชย์อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มสิบหกปี โยธามทรงล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและถูกฝังไว้ในเมืองดาวิด จากนั้นอาหัสโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์แทน

Footnotes

  1. 27:5 ภาษาฮีบรูว่า 100 ตะลันต์
  2. 27:5 ภาษาฮีบรูว่า 10,000 โคร์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 27

Иотам – царь Иудеи

1Иотаму было двадцать пять лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме шестнадцать лет. Его мать звали Иеруша, она была дочерью Цадока. Он делал то, что было правильным в глазах Вечного, как и его отец Уззия, но в отличие от него, он не вторгался в храм Вечного. А народ продолжал грешить. Иотам перестроил Верхние ворота храма Вечного и выполнил большие работы у городской стены на холме Офел. Он строил города в иудейских горах и крепости с башнями в лесистых местностях.

Иотам пошёл войной на царя аммонитян и победил его. Ежегодно в течение трёх лет аммонитяне выплачивали ему три тысячи шестьсот килограммов серебра, тысячу восемьсот тонн[a] пшеницы и столько же ячменя.

Иотам стал могущественным царём, потому что жил, во всём повинуясь Вечному, своему Богу.

Прочие события царствования Иотама, все его войны и другие деяния, записаны в «Книге царей Исроила и Иудеи». Ему было двадцать пять лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме шестнадцать лет. Иотам упокоился со своими предками и был похоронен в Городе Довуда. И царём вместо него стал его сын Ахаз.

Footnotes

  1. 2 Лет 27:5 Букв.: «сто талантов… десять тысяч ко́ров».