1 ทิโมธี 5 TNCV - 1 Timothy 5 NASB

1 ทิโมธี
Select chapter 5

Thai New Contemporary Bible

1 ทิโมธี 5

คำแนะนำเกี่ยวกับแม่ม่าย ผู้อาวุโส และทาส

1อย่าตำหนิผู้อาวุโสอย่างรุนแรง แต่จงขอร้องเขาเสมือนว่าเป็นบิดาของท่าน จงปฏิบัติต่อชายหนุ่มที่อ่อนวัยกว่าเสมือนเป็นน้องชาย ต่อหญิงที่สูงวัยเสมือนเป็นมารดา และต่อหญิงสาวที่อ่อนวัยกว่าเสมือนเป็นน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง

จงนับถือเอาใจใส่หญิงม่ายผู้ขัดสนตามสมควร แต่ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหลาน ก่อนอื่นใดให้ลูกหลานเหล่านั้นพึงปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา โดยการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของตนเองอันเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายาย เพราะการทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า หญิงม่ายผู้ขัดสนจริงๆ และอยู่ลำพังคนเดียวนั้นก็ตั้งความหวังไว้ในพระเจ้า นางพร่ำอธิษฐานและทูลขอพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนให้ทรงช่วยเหลือ แต่หญิงม่ายที่อยู่เพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินก็ตายทั้งเป็น จงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อจะไม่มีใครถูกตำหนิได้ ถ้าผู้ใดไม่จุนเจือญาติพี่น้องของตนโดยเฉพาะคนในครอบครัวของตนเอง ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อแล้วและเลวยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อ

อย่าบันทึกชื่อหญิงม่ายคนใดในทะเบียนรับการอุปถัมภ์[a] เว้นแต่นางจะมีอายุเกินหกสิบปีและสัตย์ซื่อต่อสามีของนาง[b] 10 และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการทำความดีเช่น เลี้ยงดูลูกๆ มีน้ำใจรับรองแขก ล้างเท้าให้ประชากรของพระเจ้า ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและอุทิศตนในการทำดีทุกอย่าง

11 ส่วนหญิงม่ายสาวๆ นั้น อย่ารับขึ้นทะเบียน เพราะเมื่อความปรารถนาทางร่างกายมีชัยเหนือการอุทิศตัวแด่พระคริสต์ พวกนางก็อยากแต่งงานอีก 12 อันเป็นเหตุให้นางถูกพิพากษาเพราะละเมิดคำปฏิญาณที่ให้ไว้แต่แรก 13 นอกจากนี้พวกนางจะกลายเป็นคนเกียจคร้านเที่ยวไปบ้านนั้นบ้านนี้ และไม่เพียงเกียจคร้านเท่านั้นแต่ยังชอบซุบซิบนินทาและยุ่งเรื่องชาวบ้าน พูดสิ่งที่ไม่ควรพูด 14 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนำหญิงม่ายสาวๆ ให้แต่งงาน ให้มีลูกหลาน ให้ดูแลบ้านช่องเพื่อปิดโอกาสไม่ให้ศัตรูว่าร้ายได้ 15 อันที่จริงบางคนได้เตลิดตามซาตานไปแล้ว

16 ถ้าหญิงผู้เชื่อคนใดมีคนในครอบครัวเป็นม่ายก็จงช่วยเหลือจุนเจือ อย่าปล่อยให้เป็นภาระของคริสตจักร คริสตจักรจะได้ช่วยเหลือหญิงม่ายอื่นๆ ซึ่งขัดสนจริงๆ

17 คณะผู้ปกครองที่บริหารกิจการของคริสตจักรได้ดีควรได้รับเกียรติเป็นสองเท่า โดยเฉพาะบรรดาผู้ทำหน้าที่เทศนาและสั่งสอน 18 เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวซึ่งนวดข้าวอยู่”[c] และ “คนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตน”[d] 19 อย่ารับพิจารณาคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นแต่จะมีพยานสองสามคน 20 จงว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่ทำบาปต่อหน้าคนทั้งหลายเพื่อคนอื่นๆ จะได้ไม่กล้าเอาอย่าง

21 ข้าพเจ้าขอกำชับท่านในสายพระเนตรพระเจ้าและพระเยซูคริสต์และต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือก ให้ยึดถือข้อปฏิบัติเหล่านี้โดยไม่ลำเอียงและอย่าทำสิ่งใดโดยเลือกที่รักมักที่ชัง

22 อย่าผลีผลามวางมือให้ใครและอย่ามีส่วนร่วมในบาปของผู้อื่น จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์

23 ตั้งแต่นี้ไปอย่าดื่มแต่น้ำ จงเจือเหล้าองุ่นเล็กน้อย เนื่องด้วยกระเพาะอาหารของท่านและความเจ็บป่วยที่ท่านเป็นอยู่บ่อยๆ

24 บาปของบางคนก็ชัดแจ้งนำหน้าเขาไปสู่สถานพิพากษา ส่วนบาปของบางคนตามเขามาในภายหลัง 25 ในทำนองเดียวกันการทำดีย่อมปรากฏชัด แม้ที่ไม่ปรากฏชัดก็ไม่อาจซ่อนได้

Footnotes

 1. 5:9 หรือทะเบียนแม่ม่าย
 2. 5:9 หรือมีสามีเพียงคนเดียว
 3. 5:18 ฉธบ.25:4
 4. 5:18 ลก.10:7

New American Standard Bible

1 Timothy 5

Honor Widows

1Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to him as a father, to the younger men as brothers, the older women as mothers, and the younger women as sisters, in all purity.

Honor widows who are widows indeed; but if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and to [a]make some return to their parents; for this is acceptable in the sight of God. Now she who is a widow indeed and who has been left alone, has fixed her hope on God and continues in entreaties and prayers night and day. But she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives. [b]Prescribe these things as well, so that they may be above reproach. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.

A widow is to be put on the list only if she is not less than sixty years old, having been the wife of one man, 10 having a reputation for good works; and if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the [c]saints’ feet, if she has assisted those in distress, and if she has devoted herself to every good work. 11 But refuse to put younger widows on the list, for when they feel sensual desires in disregard of Christ, they want to get married, 12 thus incurring condemnation, because they have set aside their previous [d]pledge. 13 At the same time they also learn to be idle, as they go around from house to house; and not merely idle, but also gossips and busybodies, talking about things not proper to mention. 14 Therefore, I want younger widows to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion for reproach; 15 for some have already turned aside to follow Satan. 16 If any woman who is a believer has dependent widows, she must assist them and the church must not be burdened, so that it may assist those who are widows indeed.

Concerning Elders

17 The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard [e]at preaching and teaching. 18 For the Scripture says, “You shall not muzzle the ox while he is threshing,” and “The laborer is worthy of his wages.” 19 Do not receive an accusation against an elder except on the basis of two or three witnesses. 20 Those who continue in sin, rebuke in the presence of all, so that the rest also will be fearful of sinning. 21 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels, to maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. 22 Do not lay hands upon anyone too hastily and [f]thereby share responsibility for the sins of others; keep yourself [g]free from sin.

23 No longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.

24 The sins of some men are quite evident, going before them to judgment; for others, their sins follow after. 25 Likewise also, deeds that are good are quite evident, and those which are otherwise cannot be concealed.

Footnotes

 1. 1 Timothy 5:4 Lit give back recompenses
 2. 1 Timothy 5:7 Or Keep commanding
 3. 1 Timothy 5:10 Or holy ones
 4. 1 Timothy 5:12 Lit faith
 5. 1 Timothy 5:17 Lit in word
 6. 1 Timothy 5:22 Lit do not share
 7. 1 Timothy 5:22 Lit pure