โฮเชยา 9 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

โฮเชยา
Select chapter 9

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 9

การลงโทษอิสราเอล

1อิสราเอลเอ๋ย อย่าชื่นชมยินดี
อย่าเปรมปรีดิ์เหมือนชาติอื่นๆ
เพราะเจ้าไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเจ้า
เจ้ารักค่าจ้างของหญิงโสเภณี
ตามลานนวดข้าวทุกแห่ง
ลานนวดข้าวและบ่อย่ำองุ่นจะไม่พอเลี้ยงประชากร
เหล้าองุ่นใหม่ดับความกระหายของเขาไม่ได้
พวกเขาจะไม่ได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เอฟราอิมจะกลับไปอียิปต์
และกินอาหารที่มีมลทิน[a]ในอัสซีเรีย
พวกเขาจะไม่ได้รินเหล้าองุ่นบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
และเครื่องบูชาของเขาก็ไม่เป็นที่พอพระทัยพระองค์
เครื่องบูชาเหล่านี้จะเป็นเหมือนอาหารผู้ไว้ทุกข์สำหรับเขา
ผู้ที่กินเข้าไปจะเป็นมลทิน
อาหารนี้จะมีไว้เพื่อตัวเขาเอง
ไม่เหมาะที่จะนำเข้ามาในวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พวกเจ้าจะทำอะไรในงานเลี้ยงฉลองตามกำหนด
ในวันเทศกาลขององค์พระผู้เป็นเจ้า?
ถึงแม้พวกเขาจะรอดพ้นจากความพินาศย่อยยับ
อียิปต์ก็จะรวบรวมพวกเขา
และเมมฟิสจะฝังพวกเขาไว้
คลังเงินของพวกเขาจะถูกปกคลุมด้วยพืชหนาม
ต้นหนามจะงอกขึ้นท่วมเต็นท์ของพวกเขา
วันแห่งการลงโทษกำลังมาถึง
วันลงอาญามาใกล้แล้ว
อิสราเอลจงรู้เถิด
เพราะบาปของพวกเจ้ามากมายนัก
เจตนาร้ายของพวกเจ้าใหญ่หลวงนัก
ผู้เผยพระวจนะถูกนับว่าเป็นคนโง่
ผู้ที่พระเจ้าดลใจกลับถูกหาว่าเป็นคนบ้าคลั่ง
ผู้เผยพระวจนะพร้อมกับพระเจ้าของข้าพเจ้า
เป็นยามดูแลเอฟราอิม[b]
แต่กับดักรอเขาอยู่ตลอดเส้นทาง
และมีศัตรูในพระนิเวศของพระเจ้าของพวกเขา
พวกเขาจมดิ่งลงในความเสื่อมทราม
เหมือนสมัยกิเบอาห์
พระเจ้าจะทรงระลึกถึงความชั่วช้าของพวกเขา
และลงโทษบาปทั้งหลายของพวกเขา

10 “เมื่อเราพบอิสราเอล
ก็เหมือนพบองุ่นในถิ่นกันดาร
เมื่อเราเห็นบรรพบุรุษของพวกเจ้า
ก็เหมือนเห็นผลมะเดื่อรุ่นแรก
แต่เมื่อพวกเขามาที่บาอัลเปโอร์
พวกเขาก็อุทิศตัวแก่เทวรูปอันน่าอับอายนั้น
และชั่วช้าไปเหมือนสิ่งที่พวกเขารัก
11 ศักดิ์ศรีของเอฟราอิมจะบินหายลับไปเหมือนนก
ไม่มีการเกิด ไม่มีการตั้งครรภ์ และไม่มีการปฏิสนธิ
12 ถึงแม้พวกเขาจะเลี้ยงดูลูกๆ ได้
เราก็จะพรากทุกคนไปจากพวกเขา
วิบัติแก่พวกเขา
เมื่อเราหันหนีไปจากพวกเขา!
13 เราได้เห็นเอฟราอิม
ถูกปลูกไว้ในที่ร่มรื่นเช่นเดียวกับเมืองไทระ
แต่เอฟราอิมจะพาลูกๆ ของพวกเขา
ออกมาให้เพชฌฆาต”

14 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอโปรดประทาน
พระองค์จะประทานสิ่งใดแก่พวกเขา?
โปรดประทานครรภ์ที่แท้ง
และทรวงอกที่ไม่มีน้ำนม

15 “เพราะความชั่วร้ายทั้งปวงของพวกเขาในกิลกาล
ที่นั่นเราจึงเกลียดชังพวกเขา
เพราะการกระทำอันบาปหนาของพวกเขา
เราจะขับไล่พวกเขาออกจากนิเวศของเรา
เราจะไม่รักพวกเขาอีกต่อไป
ผู้นำทั้งหมดของพวกเขาเป็นคนชอบกบฏ
16 เอฟราอิมย่อยยับไปแล้ว
รากของพวกเขาเหี่ยวเฉา
พวกเขาไม่เกิดผล
ถึงแม้พวกเขามีลูก
เราก็จะประหารวงศ์วานที่รักยิ่งของพวกเขา”

17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะปฏิเสธพวกเขา
เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์
พวกเขาจะเป็นคนเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆ

Footnotes

  1. 9:3 คือ เป็นมลทินตามระเบียบพิธี
  2. 9:8 หรือผู้เผยพระวจนะเป็นยามดูแลเอฟราอิม / ผู้เป็นประชากรของพระเจ้าของข้าพเจ้า