โฮเชยา 8 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

โฮเชยา
Select chapter 8

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 8

อิสราเอลจะเก็บเกี่ยวลมพายุหมุน

1“จงหยิบแตรขึ้นจรดริมฝีปากของเจ้า!
นกอินทรีตัวหนึ่งอยู่เหนือพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะเหล่าประชากรได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา
และกบฏต่อบทบัญญัติของเรา
อิสราเอลร้องเรียกเราว่า
‘ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย!’
แต่อิสราเอลปฏิเสธสิ่งที่ดีงาม
ศัตรูจะไล่ตามเขา
เขาแต่งตั้งกษัตริย์โดยที่เราไม่เห็นด้วย
เขาเลือกเจ้านายโดยที่เราไม่เห็นชอบ
เขาใช้เงินและทองคำ
สร้างเทวรูปทั้งหลาย
พาตัวเองให้พินาศ
สะมาเรียเอ๋ย! จงขว้างเทวรูปลูกวัวของเจ้าทิ้งเสียเถิด
ความโกรธของเราเผาผลาญเขา
อีกนานเพียงใดพวกเขาจึงจะบริสุทธิ์ได้?
สิ่งเหล่านี้มาจากอิสราเอล!
ช่างฝีมือได้สร้างลูกวัวตัวนี้ขึ้น
มันไม่ใช่พระเจ้า
เทวรูปลูกวัวของสะมาเรีย
จะถูกทุบแตกเป็นเสี่ยงๆ

“พวกเขาหว่านลม
และเก็บเกี่ยวลมพายุหมุน
ต้นข้าวไม่มีรวง
มันจะไม่ให้ข้าวสำหรับทำแป้ง
แม้มันจะเกิดผล
แต่ชาวต่างชาติก็จะกลืนกินหมด
อิสราเอลถูกกลืนกิน
บัดนี้นางอยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆ
เหมือนของไร้ค่า
เพราะพวกเขาขึ้นไปหาอัสซีเรีย
เหมือนลาป่าเร่ร่อนอยู่ตามลำพัง
เอฟราอิมได้ขายตัวให้ชู้รัก
10 ถึงแม้พวกเขาขายตัวไปอยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆ
บัดนี้เราจะรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกัน
พวกเขาเริ่มจะเสื่อมสูญไป
ภายใต้การกดขี่ของกษัตริย์ผู้เกรียงไกร

11 “ถึงแม้เอฟราอิมสร้างแท่นบูชามากมายเพื่อถวายเครื่องบูชาไถ่บาป
แต่มันก็กลายเป็นแท่นให้ทำบาป
12 เราเขียนบทบัญญัติของเรามากมายให้พวกเขา
แต่พวกเขากลับถือว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอม
13 พวกเขาถวายเครื่องบูชาแก่เรา
แล้วพวกเขาก็กินเนื้อ
แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้พอพระทัยพวกเขา
บัดนี้พระองค์จะทรงระลึกถึงความชั่วร้ายของพวกเขา
และลงโทษบาปทั้งหลายของพวกเขา
พวกเขาจะกลับไปยังอียิปต์
14 อิสราเอลลืมพระผู้สร้างของตน
และสร้างปราสาทราชวังต่างๆ
ยูดาห์เสริมป้อมปราการที่เมืองต่างๆ
แต่เราจะส่งไฟมายังเมืองทั้งหลายของพวกเขา
ซึ่งจะเผาผลาญป้อมปราการของพวกเขาเสีย”