โฮเชยา 3 TNCV - Oséias 3 NVI-PT

โฮเชยา
Select chapter 3

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 3

โฮเชยาคืนดีกับภรรยา

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงไปแสดงความรักแก่ภรรยาของเจ้าอีกครั้ง แม้ว่ามีคนอื่นรักนางอยู่และนางคบชู้ จงรักนางเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักชนอิสราเอล แม้ว่าพวกเขาหันไปหาพระอื่นๆ และรักขนมลูกเกดที่ถวายแก่พระเหล่านั้น”

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงซื้อตัวนางคืนมาด้วยเงินหนัก 15 เชเขล[a] และข้าวบาร์เลย์ประมาณ 330 ลิตร[b] ข้าพเจ้าจึงบอกนางว่า “เจ้าจะต้องอยู่กับเราหลายวัน เจ้าต้องเลิกทำตัวเป็นโสเภณี และไม่ทำตัวใกล้ชิดกับชายใดๆ แล้วเราจะอยู่กับ[c]เจ้า”

ฉะนั้นชาวอิสราเอลจึงอยู่โดยไม่มีกษัตริย์หรือเจ้านาย ไม่มีการถวายเครื่องบูชาหรือมีศิลาศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเอโฟดหรือรูปเคารพเป็นเวลานาน หลังจากนั้นชนชาติอิสราเอลจะกลับมาแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาและดาวิดกษัตริย์ของเขา พวกเขาจะตัวสั่นเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับมาหาพระพรของพระองค์ในบั้นปลาย

Footnotes

  1. 3:2 1 เชเขล คือเงินหนักประมาณ 11.5 กรัม มีค่าเท่ากับค่าแรงสองเดือน
  2. 3:2 ภาษาฮีบรูว่า1 โฮเมอร์กับ 1 เลเธค
  3. 3:3 หรือรอคอย

Nova Versão Internacional

Oséias 3

A Reconciliação de Oséias com sua Mulher

1O Senhor me disse: “Vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas”.

Por isso eu a comprei por cento e oitenta gramas[a] de prata e um barril e meio[b] de cevada. E eu lhe disse: Você viverá comigo[c] por muitos dias; não será mais prostituta nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com[d] você.

Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos, nos últimos dias.

Footnotes

  1. 3.2 Hebraico: 15 siclos. Um siclo equivalia a 12 gramas.
  2. 3.2 Hebraico: 1 hômer e meio. O hômer era uma medida de capacidade para secos. As estimativas variam entre 200 e 400 litros.
  3. 3.3 Ou esperará por mim
  4. 3.3 Ou eu esperarei por