โฮเชยา 3 TNCV - Osée 3 BDS

โฮเชยา
Select chapter 3

Thai New Contemporary Bible

โฮเชยา 3

โฮเชยาคืนดีกับภรรยา

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงไปแสดงความรักแก่ภรรยาของเจ้าอีกครั้ง แม้ว่ามีคนอื่นรักนางอยู่และนางคบชู้ จงรักนางเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักชนอิสราเอล แม้ว่าพวกเขาหันไปหาพระอื่นๆ และรักขนมลูกเกดที่ถวายแก่พระเหล่านั้น”

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงซื้อตัวนางคืนมาด้วยเงินหนัก 15 เชเขล[a] และข้าวบาร์เลย์ประมาณ 330 ลิตร[b] ข้าพเจ้าจึงบอกนางว่า “เจ้าจะต้องอยู่กับเราหลายวัน เจ้าต้องเลิกทำตัวเป็นโสเภณี และไม่ทำตัวใกล้ชิดกับชายใดๆ แล้วเราจะอยู่กับ[c]เจ้า”

ฉะนั้นชาวอิสราเอลจึงอยู่โดยไม่มีกษัตริย์หรือเจ้านาย ไม่มีการถวายเครื่องบูชาหรือมีศิลาศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเอโฟดหรือรูปเคารพเป็นเวลานาน หลังจากนั้นชนชาติอิสราเอลจะกลับมาแสวงหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาและดาวิดกษัตริย์ของเขา พวกเขาจะตัวสั่นเข้ามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและกลับมาหาพระพรของพระองค์ในบั้นปลาย

Footnotes

  1. 3:2 1 เชเขล คือเงินหนักประมาณ 11.5 กรัม มีค่าเท่ากับค่าแรงสองเดือน
  2. 3:2 ภาษาฮีบรูว่า1 โฮเมอร์กับ 1 เลเธค
  3. 3:3 หรือรอคอย

La Bible du Semeur

Osée 3

Le prix de la réconciliation

1Et l’Eternel me dit: Va encore aimer une femme adultère aimant le mal[a], aime-la comme l’Eternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers d’autres dieux et se délectent de gâteaux de raisins consacrés[b].

Je rachetai donc une femme au prix de quinze pièces d’argent, et quatre cent cinquante kilogrammes d’orge. Et je lui dis: Tu resteras pendant longtemps pour moi, sans te prostituer et sans te donner à aucun homme, et moi, j’agirai de même pour toi.

En effet, les Israélites resteront pendant longtemps sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans éphod et sans divinités domestiques[c]. Après cela, ils reviendront à l’Eternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que vers David leur roi. Dans la suite des temps, ils viendront tout tremblants à l’Eternel pour bénéficier de sa bonté.

Footnotes

  1. 3.1 aimant le mal : d’après l’ancienne version grecque qui adopte une autre vocalisation des consonnes que le texte hébreu traditionnel. Cette leçon est favorisée par le parallélisme à l’intérieur du verset. Tel qu’il est vocalisé, le texte hébreu traditionnel a: aimée d’un compagnon.
  2. 3.1 Gâteaux consacrés à des dieux païens (voir Es 16.7).
  3. 3.4 Ce sera la condition des Israélites durant l’exil, ce qui correspond à la période chasteté du v. 3.