เอเสเคียล 41 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

เอเสเคียล
Select chapter 41

Thai New Contemporary Bible

เอเสเคียล 41

1แล้วเขาผู้นั้นพาข้าพเจ้ามายังสถานนมัสการด้านนอก และวัดเสาแต่ละด้านกว้าง 6 ศอก[a] ทางเข้านั้นกว้าง 10 ศอก[b] และผนังกั้นของแต่ละฟากกว้าง 5 ศอก[c] เขาวัดสถานนมัสการด้านนอกด้วย ยาว 40 ศอก กว้าง 20 ศอก[d]

แล้วเขาเข้าสถานนมัสการชั้นใน และวัดเสาทางเข้าแต่ละต้นได้กว้าง 2 ศอก[e] ทางเข้านั้นกว้าง 6 ศอก และผนังกั้นของทางเข้ากว้าง 7 ศอก[f] เขาวัดขนาดของสถานนมัสการชั้นในไปจนถึงวิสุทธิสถานชั้นนอกได้กว้างยาวด้านละ 20 ศอก[g] เขาบอกข้าพเจ้าว่า “นี่เป็นอภิสุทธิสถาน”

แล้วเขาวัดผนังพระวิหารได้หนา 6 ศอก และวัดห้องระเบียงรอบพระวิหาร แต่ละห้องกว้าง 4 ศอก[h] ห้องระเบียงมีสามชั้น ชั้นละสามสิบห้อง รอบผนังพระวิหารมีสันเพื่อรองรับห้องระเบียง ไม่ได้สร้างยึดติดกับผนังพระวิหาร ห้องระเบียงรอบพระวิหารนั้น ยิ่งอยู่ชั้นสูงขึ้นก็ยิ่งกว้างขึ้น รับกับผนังพระวิหารที่เป็นชั้นขึ้นไป มีบันไดทอดจากชั้นล่างสุดขึ้นผ่านชั้นกลางไปจนถึงชั้นบนสุด

ข้าพเจ้าเห็นว่าพระวิหารมียกพื้นโดยรอบ เป็นฐานรองรับห้องระเบียง วัดได้ยาวหนึ่งไม้วัดคือ 6 ศอก ผนังรอบนอกของระเบียงหนา 5 ศอก ที่โล่งระหว่างห้องระเบียงของพระวิหาร 10 และห้องต่างๆ ของปุโรหิตกว้าง 20 ศอกโดยรอบพระวิหาร 11 จากที่โล่งนั้นมีทางเข้าสู่ห้องระเบียงสองทางคือด้านเหนือและด้านใต้ ยกพื้นต่อกับที่โล่งนั้นกว้าง 5 ศอกโดยรอบ

12 ตึกที่หันไปยังลานพระวิหารทางด้านตะวันตกนั้นกว้าง 70 ศอก[i] ผนังตึกหนา 5 ศอกโดยรอบ และยาว 90 ศอก[j]

13 แล้วเขาวัดพระวิหารได้ยาว 100 ศอก[k] ลานกับตึกและผนังก็มีความยาว 100 ศอก 14 ความกว้างของลานพระวิหารทางฟากตะวันออก รวมทั้งด้านหน้าของพระวิหารคือ 100 ศอก

15 แล้วเขาวัดความยาวของตึกซึ่งหันหน้าไปสู่ลานด้านหลังของพระวิหาร รวมทั้งเฉลียงแต่ละด้านวัดได้ 100 ศอก

สถานนมัสการชั้นนอก สถานนมัสการชั้นใน และมุขหันหน้าออกลาน 16 ทั้งธรณีประตูและหน้าต่างแคบเข้าไป และเฉลียงรอบทางเข้าทั้งสาม คือทุกส่วนเหนือขึ้นไปรวมทั้งธรณีประตูล้วนกรุด้วยไม้ พื้นผนังขึ้นไปถึงหน้าต่างและหน้าต่างก็กรุด้วยไม้ 17 ในที่ว่างเหนือด้านนอกของทางเข้าสู่สถานนมัสการชั้นในและที่ผนังเป็นระยะสม่ำเสมอรอบสถานนมัสการทั้งชั้นในและชั้นนอกนั้น 18 คือเครูบและต้นอินทผลัมแกะสลักสลับกัน เครูบแต่ละตนมีสองหน้า 19 หน้าหนึ่งเป็นหน้ามนุษย์หันหน้าไปหาต้นอินทผลัมด้านหนึ่ง อีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าสิงโตหันไปหาต้นอินทผลัมอีกด้านหนึ่ง สลักเป็นลวดลายอย่างนี้รอบพระวิหารทั้งหมด 20 ที่ผนังของสถานนมัสการชั้นนอก จากพื้นถึงบริเวณเหนือทางเข้าสลักเป็นรูปเครูบและต้นอินทผลัม

21 สถานนมัสการชั้นนอกมีกรอบประตูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บานที่อยู่หน้าอภิสุทธิสถานก็คล้ายกัน 22 มีแท่นบูชาทำด้วยไม้สูง 3 ศอก[l]และกว้างยาวด้านละ[m] 2 ศอก[n] มุมฐานและด้านข้างทำด้วยไม้ ชายผู้นั้นบอกข้าพเจ้าว่า “นี่คือโต๊ะเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า” 23 ทั้งสถานนมัสการชั้นนอกและอภิสุทธิสถานมีประตูทบ 24 แต่ละประตูมีบานพับสองบาน 25 ที่ประตูสถานนมัสการชั้นนอกมีลวดลายแกะสลักรูปเครูบและรูปต้นอินทผลัมเหมือนที่สลักไว้ที่ผนัง และมีปะรำไม้หน้ามุข 26 ที่ผนังข้างของมุข มีหน้าต่างแคบเข้าไปและมีลวดลายต้นอินทผลัมสลักอยู่ที่แต่ละด้าน ห้องระเบียงของพระวิหารก็มีปะรำ

Footnotes

 1. 41:1 คือ ประมาณ 3 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 3,5,8
 2. 41:2 คือ ประมาณ 5 เมตร
 3. 41:2 คือ ประมาณ 2.5 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 9,11 และ 12
 4. 41:2 คือ ยาวประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร
 5. 41:3 คือ ประมาณ 1 เมตร
 6. 41:3 คือ ประมาณ 3.5 เมตร
 7. 41:4 คือ กว้างและยาวด้านละประมาณ 10 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 10
 8. 41:5 คือ ประมาณ 2 เมตร
 9. 41:12 คือ ประมาณ 35 เมตร
 10. 41:12 คือ ประมาณ 45 เมตร
 11. 41:13 คือ ประมาณ 50 เมตร เช่นเดียวกับข้อ 14 และ 15
 12. 41:22 คือ ประมาณ 1.5 เมตร
 13. 41:22 ภาษาฮีบรูว่าและยาว
 14. 41:22 คือ กว้างยาวด้านละประมาณ 1 เมตร