เยเรมีย์ 43 TNCV - Иеремия 43 CARS

เยเรมีย์
Select chapter 43

Thai New Contemporary Bible

เยเรมีย์ 43

1เมื่อเยเรมีย์แจ้งให้ประชากรทราบเนื้อความทั้งหมดที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาทรงใช้ให้มากล่าวกับคนเหล่านั้นแล้ว อาซาริยาห์บุตรโฮชายาห์และโยฮานันบุตรคาเรอาห์กับคนที่หยิ่งยโสทั้งปวงก็กล่าวกับเยเรมีย์ว่า “เจ้ากำลังโกหก พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเราไม่ได้ทรงใช้เจ้ามากล่าวว่า ‘ห้ามพวกเจ้าไปตั้งรกรากที่อียิปต์’ แต่บารุคบุตรเนริยาห์ต่างหากที่ยุเจ้าให้มาเล่นงานพวกเรา เพื่อมอบเราให้ชาวบาบิโลน[a] พวกเขาจะได้ฆ่าเราหรือไม่ก็จับเราไปเป็นเชลยที่บาบิโลน”

ดังนั้นโยฮานันบุตรคาเรอาห์ บรรดาแม่ทัพนายกอง และประชากรทั้งปวง จึงไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยังให้อยู่ในดินแดนยูดาห์ แต่โยฮานันบุตรคาเรอาห์ แม่ทัพนายกองทั้งปวงได้นำชนหยิบมือที่เหลืออยู่ทั้งหมดของยูดาห์ไปยังอียิปต์ คนหยิบมือเหล่านี้เป็นพวกที่กระจัดกระจายไปตามชาติต่างๆ และกลับมาอาศัยในดินแดนยูดาห์ ในกลุ่มนั้นมีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ราชธิดาของกษัตริย์และหมู่คนที่เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เหลือไว้ให้อยู่กับเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัมบุตรชาฟาน รวมทั้งผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์และบารุคบุตรเนริยาห์ด้วย พวกเขาขัดขืนคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า และมาถึงทาห์ปานเหสในดินแดนอียิปต์

ที่ทาห์ปานเหสมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์ว่า “ต่อหน้าชาวยิวทั้งปวง จงเอาหินก้อนใหญ่ๆ มาฝังไว้ในดินใต้ทางเดินที่ปูด้วยอิฐตรงทางเข้าวังของฟาโรห์ในทาห์ปานเหส 10 แล้วจงแจ้งพวกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราจะส่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเรามา เราจะตั้งบัลลังก์ของเขาเหนือก้อนหินเหล่านี้ ซึ่งเราได้ฝังไว้ที่นี่ เขาจะแผ่บารมีเหนือที่แห่งนี้ 11 เขาจะมาโจมตีแผ่นดินอียิปต์ นำความตายมาสู่ผู้ที่ถูกกำหนดให้ตาย ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นเชลยก็จะตกเป็นเชลย ผู้ที่ถูกกำหนดให้ตายด้วยดาบก็จะตายด้วยดาบ 12 เขา[b]จะจุดไฟเผาวิหารต่างๆ ของเทพเจ้าอียิปต์ ริบเทวรูปทั้งหลายไป เขาจะสวมอียิปต์เป็นอาภรณ์เหมือนคนเลี้ยงแกะสวมเสื้อคลุม แล้วจากอียิปต์ไปโดยสวัสดิภาพ 13 และเขาจะโค่นรื้อเสาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในวิหารของสุริยเทพ[c] และเผาบรรดาวิหารของทวยเทพแห่งอียิปต์’”

Footnotes

  1. 43:3 หรือชาวเคลเดีย
  2. 43:12 หรือเรา
  3. 43:13 หรือในเฮลิโอโปลิส

Священное Писание (Восточный Перевод)

Иеремия 43

1Когда Иеремия закончил пересказывать народу все те слова, которые Вечный, их Бог, велел передать им, Азария, сын Гошаи, Иоханан, сын Кареаха, и все гордецы сказали Иеремии:

– Ты лжёшь! Вечный, наш Бог, не посылал тебя говорить: «Не ходите в Египет, чтобы поселиться там». Это Барух, сын Нерии, подстрекает тебя против нас, чтобы отдать нас в руки вавилонян, чтобы они перебили нас или угнали в плен в Вавилон.

Так Иоханан, сын Кареаха, все полководцы и весь народ не послушались воли Вечного и не остались в земле иудейской. Иоханан, сын Кареаха, и все полководцы увели весь остаток Иудеи, который вернулся из земель народов, среди которых он был рассеян, в землю иудейскую, чтобы жить там. Они увели всех мужчин, женщин, детей и царских дочерей, которых Невузарадан, начальник царской охраны, оставил с Гедалией, сыном Ахикама, внуком Шафана, и пророка Иеремию с Барухом, сыном Нерии. Они вошли в Египет, ослушавшись Вечного, и добрались до Тахпанхеса.

В Тахпанхесе к Иеремии было слово Вечного:

– Возьми несколько больших камней и закопай их в глине дорожного покрытия у входа во дворец фараона в Тахпанхесе на глазах иудеев. 10 Скажи им: Так говорит Вечный, Повелитель Сил, Бог Исраила: «Я пошлю за Моим рабом Навуходоносором, царём Вавилона, и Я поставлю его престол над этими камнями, которые Я здесь закопал, и он раскинет над ними свой царский шатёр. 11 Он явится и нападёт на Египет, неся смерть обречённым на смерть, плен – обречённым на плен и меч – обречённым на меч. 12 Царь Вавилона подожжёт храмы египетских богов; он сожжёт их храмы и пленит их богов. Как пастух укутывается в свою одежду, так и царь Вавилона окутает землю Египта и покинет её невредимым. 13 Он сокрушит каменные столбы в храме солнца[a], что в земле Египта, и сожжёт храмы египетских богов».

Footnotes

  1. 43:13 Или: «в Гелиополе».