เยเรมีย์ 43 TNCV - Jérémie 43 BDS

เยเรมีย์
Select chapter 43

Thai New Contemporary Bible

เยเรมีย์ 43

1เมื่อเยเรมีย์แจ้งให้ประชากรทราบเนื้อความทั้งหมดที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาทรงใช้ให้มากล่าวกับคนเหล่านั้นแล้ว อาซาริยาห์บุตรโฮชายาห์และโยฮานันบุตรคาเรอาห์กับคนที่หยิ่งยโสทั้งปวงก็กล่าวกับเยเรมีย์ว่า “เจ้ากำลังโกหก พระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเราไม่ได้ทรงใช้เจ้ามากล่าวว่า ‘ห้ามพวกเจ้าไปตั้งรกรากที่อียิปต์’ แต่บารุคบุตรเนริยาห์ต่างหากที่ยุเจ้าให้มาเล่นงานพวกเรา เพื่อมอบเราให้ชาวบาบิโลน[a] พวกเขาจะได้ฆ่าเราหรือไม่ก็จับเราไปเป็นเชลยที่บาบิโลน”

ดังนั้นโยฮานันบุตรคาเรอาห์ บรรดาแม่ทัพนายกอง และประชากรทั้งปวง จึงไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ยังให้อยู่ในดินแดนยูดาห์ แต่โยฮานันบุตรคาเรอาห์ แม่ทัพนายกองทั้งปวงได้นำชนหยิบมือที่เหลืออยู่ทั้งหมดของยูดาห์ไปยังอียิปต์ คนหยิบมือเหล่านี้เป็นพวกที่กระจัดกระจายไปตามชาติต่างๆ และกลับมาอาศัยในดินแดนยูดาห์ ในกลุ่มนั้นมีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ราชธิดาของกษัตริย์และหมู่คนที่เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เหลือไว้ให้อยู่กับเกดาลิยาห์บุตรอาหิคัมบุตรชาฟาน รวมทั้งผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์และบารุคบุตรเนริยาห์ด้วย พวกเขาขัดขืนคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า และมาถึงทาห์ปานเหสในดินแดนอียิปต์

ที่ทาห์ปานเหสมีพระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์ว่า “ต่อหน้าชาวยิวทั้งปวง จงเอาหินก้อนใหญ่ๆ มาฝังไว้ในดินใต้ทางเดินที่ปูด้วยอิฐตรงทางเข้าวังของฟาโรห์ในทาห์ปานเหส 10 แล้วจงแจ้งพวกเขาว่า ‘พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เราจะส่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนผู้รับใช้ของเรามา เราจะตั้งบัลลังก์ของเขาเหนือก้อนหินเหล่านี้ ซึ่งเราได้ฝังไว้ที่นี่ เขาจะแผ่บารมีเหนือที่แห่งนี้ 11 เขาจะมาโจมตีแผ่นดินอียิปต์ นำความตายมาสู่ผู้ที่ถูกกำหนดให้ตาย ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นเชลยก็จะตกเป็นเชลย ผู้ที่ถูกกำหนดให้ตายด้วยดาบก็จะตายด้วยดาบ 12 เขา[b]จะจุดไฟเผาวิหารต่างๆ ของเทพเจ้าอียิปต์ ริบเทวรูปทั้งหลายไป เขาจะสวมอียิปต์เป็นอาภรณ์เหมือนคนเลี้ยงแกะสวมเสื้อคลุม แล้วจากอียิปต์ไปโดยสวัสดิภาพ 13 และเขาจะโค่นรื้อเสาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในวิหารของสุริยเทพ[c] และเผาบรรดาวิหารของทวยเทพแห่งอียิปต์’”

Footnotes

  1. 43:3 หรือชาวเคลเดีย
  2. 43:12 หรือเรา
  3. 43:13 หรือในเฮลิโอโปลิส

La Bible du Semeur

Jérémie 43

Le ministère en Egypte

1Dès que Jérémie eut fini de rapporter à tout le peuple toutes les paroles que l’Eternel leur Dieu l’avait chargé de leur transmettre, c’est-à-dire toutes les paroles rapportées ici, Azaria, fils de Hoshaya, et Yohanân, fils de Qaréah, et tous ces hommes orgueilleux répondirent à Jérémie: Tu mens! L’Eternel notre Dieu ne t’a pas chargé de nous dire: «N’allez pas émigrer en Egypte.» C’est Baruch, fils de Nériya, qui t’excite contre nous, il veut nous livrer aux Chaldéens pour qu’ils nous tuent ou qu’ils nous déportent à Babylone.

Ainsi Yohanân, fils de Qaréah, les chefs des troupes, et le reste du peuple n’obéirent pas à l’Eternel: ils ne restèrent pas au pays de Juda. Yohanân, fils de Qaréah, et tous les chefs des troupes prirent tout le reste de la population de Juda qui était revenue de chez tous les peuples parmi lesquels elle avait été dispersée, pour habiter au pays de Juda; ils prirent les hommes, les femmes et les enfants, les filles du roi et toutes les personnes que Nebouzaradân, le chef des gardes, avait laissées aux soins de Guedalia, fils d’Ahiqam, petit-fils de Shaphân, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Nériya; ils se rendirent en Egypte, désobéissant ainsi à l’Eternel. Ils allèrent jusqu’à Daphné[a].

Les prédictions de Jérémie

Alors l’Eternel adressa la parole à Jérémie à Daphné en ces termes: Prends quelques grosses pierres et enfouis-les sous les yeux des Juifs dans le sol argileux de la terrasse[b] qui se trouve en face de l’entrée du palais du pharaon, à Daphné. 10 Puis tu diras à ces gens: Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d’Israël: Je vais faire venir mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone, et j’installerai son trône au-dessus de ces pierres que j’ai enfouies. Il déploiera sa tente royale sur elles. 11 Oui, il viendra et il frappera l’Egypte, il fera mourir ceux qui sont destinés à mourir, il déportera ceux qui sont destinés à la déportation, et il tuera par l’épée ceux qui sont destinés à périr par l’épée[c].

12 Je mettrai le feu aux temples des dieux des Egyptiens. Il brûlera les temples[d], et les idoles seront emportées en captivité. Il s’enveloppera de l’Egypte comme un berger s’enveloppe dans son manteau. Après quoi, il repartira tranquillement. 13 Il mettra en pièces les obélisques sacrés d’Héliopolis[e] en Egypte, et il mettra le feu aux temples des dieux des Egyptiens.

Footnotes

  1. 43.7 Voir 2 R 25.26.
  2. 43.9 la terrasse : terme hébreu de sens inconnu qui a été aussi rendu par le pavé, la tuilerie.
  3. 43.11 Nabuchodonosor a entrepris une expédition punitive contre l’Egypte en 568-567 av. J.-C.
  4. 43.12 Autre traduction: il brûlera ces dieux.
  5. 43.13 A 8 kilomètres du Caire.