อิสยาห์ 9 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

อิสยาห์
Select chapter 9

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 9

เด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา

1อย่างไรก็ตามผู้ทุกข์ลำเค็ญจะไม่เศร้าหมองอีกต่อไป ในอดีตพระเจ้าทรงทำให้ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลีต่ำลง แต่ในอนาคตพระองค์จะทรงเชิดชูกาลิลีที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ ซึ่งรวมทั้งเมืองริมทะเลเลียบแม่น้ำจอร์แดน

ประชากรผู้เดินอยู่ในความมืด
ได้เห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
บรรดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตาย[a]
แสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้ว
พระเจ้าทรงขยายชนชาตินั้น
และเพิ่มพูนความปีติยินดีของพวกเขา
พวกเขาชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์
เหมือนคนเริงรื่นชื่นบานยามเก็บเกี่ยว
หรือยามแบ่งสมบัติที่ริบได้จากเชลย
เหมือนอย่างวันแห่งชัยชนะเหนือมีเดียน
พระองค์จะทรงทำลาย
แอกที่เป็นภาระของประชากรของพระองค์
คานที่พวกเขาต้องแบกหาม
และไม้ตะบองของผู้ที่กดขี่ข่มเหงเขา
รองเท้าทุกคู่ของนักรบซึ่งใช้ในสงคราม
และเสื้อผ้าทั้งหมดของพวกเขาที่โชกเลือด
จะถูกเผาไฟ
และใช้เป็นเชื้อเพลิง
ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา
มีบุตรชายคนหนึ่งที่ประทานแก่เรา
และการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขา
และเขาจะได้รับการขนานนามว่า
“ที่ปรึกษามหัศจรรย์[b] พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช”
การปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้น
จะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุด
พระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์
และอาณาจักรของดาวิด
ทรงสถาปนาและผดุงอาณาจักรนั้นไว้
ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม
ตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันดร์
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้น
ที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จ

องค์พระผู้เป็นเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระดำรัสเป็นคำพิพากษาเกี่ยวกับอิสราเอล
พงศ์พันธุ์ของยาโคบว่า
ประชากรทั้งปวงจะรู้ถึงคำพิพากษา
คือเอฟราอิมและชาวสะมาเรียทั้งหลาย
ซึ่งกล่าวอย่างเย่อหยิ่ง
และด้วยใจอหังการว่า
10 “อิฐทลายลงแล้วก็จริง
แต่เราจะสร้างขึ้นใหม่ด้วยหินสกัด
ต้นมะเดื่อทั้งหลายถูกโค่นลงไปแล้ว
แต่เราจะแทนที่ด้วยไม้สนซีดาร์”
11 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเสริมกำลังศัตรูของ
เรซีนขึ้นมาสู้กับพวกเขา
และทรงกระตุ้นศัตรูของพวกเขา
12 ชาวอารัมจากตะวันออก และชาวฟีลิสเตียจากตะวันตก
อ้าปากกว้างกลืนอิสราเอลเสีย

ถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเห
พระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่

13 แต่เหล่าประชากรก็ยังไม่ยอมหันกลับมาหาพระองค์ผู้ทรงลงโทษพวกเขา
ทั้งไม่ยอมแสวงหาพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
14 ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตัดทั้งหัวและหางจากอิสราเอล
ทั้งกิ่งอินทผลัมและต้นอ้อภายในวันเดียว
15 หัวคือผู้อาวุโสและคนใหญ่คนโต
หางคือผู้เผยพระวจนะซึ่งสอนเท็จ
16 บรรดาผู้นำก็นำไปผิดทาง
และบรรดาผู้ตามก็ถูกนำให้หลงเตลิด
17 ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงชื่นชอบคนหนุ่ม
ทั้งจะไม่ทรงเอ็นดูสงสารลูกกำพร้าพ่อกับหญิงม่าย
เพราะทุกคนล้วนชั่วช้าอธรรม
ทุกปากพูดชั่ว

ถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเห
พระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่

18 แน่ทีเดียวความชั่วลุกโพลงดั่งกองไฟ
มันผลาญต้นหนามน้อยใหญ่ทั้งปวง
ทำให้ทั้งป่าลุกไหม้
ส่งควันโขมง
19 พื้นแผ่นดินจะถูกเผาผลาญ
โดยพระพิโรธของพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์
ประชากรจะเป็นเชื้อเพลิง
ไม่มีใครละเว้นพี่น้องของตน
20 พวกเขาจะเขมือบทางขวา
แต่ก็ยังหิวโหย
กินไปทางซ้าย
แต่ก็ยังไม่อิ่ม
ต่างก็จะเลี้ยงชีวิตด้วยเนื้อลูกหลานของตนเอง[c]
21 มนัสเสห์และเอฟราอิมจะกัดกินกันเอง
และทั้งสองจะหันมาเล่นงานยูดาห์

ถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเห
พระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่

Footnotes

  1. 9:2 หรือดินแดนแห่งความมืด
  2. 9:6 หรือองค์มหัศจรรย์ องค์ที่ปรึกษา
  3. 9:20 หรือแขนของตนเอง