อิสยาห์ 40 TNCV - Isaías 40 NVI-PT

อิสยาห์

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 40

พระเจ้าทรงปลอบโยน

1พระเจ้าของท่านตรัสว่า
จงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเรา
จงกล่าวแก่เยรูซาเล็มอย่างอ่อนโยน
และแจ้งให้เธอทราบว่า
เธอได้ผ่านความทุกข์ลำเค็ญแล้ว
บาปของเธอได้รับการชดใช้แล้ว
ซึ่งเธอได้รับโทษจากพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าครบถ้วน[a]แล้ว
ตามบาปทั้งสิ้นที่เธอทำไป

เสียงของผู้หนึ่งร้องว่า
“จงเตรียมทางในถิ่นกันดาร
สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า[b]
จงทำทางหลวงของพระเจ้า[c]
ในถิ่นกันดารให้ตรงไป
หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น
ภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะถูกทำให้ต่ำลง
พื้นดินขรุขระจะถูกทำให้เรียบ
ที่ลุ่มๆ ดอนๆ จะถูกทำให้เป็นที่ราบ
แล้วพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการเปิดเผย
และมวลมนุษยชาติจะได้เห็นร่วมกัน
เพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว”

เสียงหนึ่งกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “จงร้องเถิด”
และข้าพเจ้าถามว่า “ข้าพเจ้าควรจะร้องว่าอะไร?”

เสียงนั้นกล่าวว่า “มวลมนุษยชาตินั้นเหมือนหญ้า
และเกียรติทั้งปวงของพวกเขาก็เหมือนดอกไม้ในท้องทุ่ง
ต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไป
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหายใจรดใส่มัน
แน่ทีเดียว มนุษย์เราก็เหมือนหญ้า
ต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไป
แต่พระวจนะของพระเจ้าของเรายืนยงนิรันดร์”

ท่านผู้นำข่าวดีมายังศิโยน
จงขึ้นไปบนภูเขาสูง
ท่านผู้นำข่าวดีมายังเยรูซาเล็ม[d]
จงป่าวร้องสุดเสียง
จงป่าวร้องให้สุดเสียง อย่ากลัวเลย
จงร้องบอกเมืองต่างๆ ของยูดาห์ว่า
“นี่คือพระเจ้าของท่าน!”
10 ดูเถิด พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตเสด็จมาด้วยฤทธิ์อำนาจ
พระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์
ดูเถิด บำเหน็จรางวัลของพระองค์ก็อยู่ที่พระองค์
และพระองค์ทรงนำค่าตอบแทนของพระองค์มาด้วย
11 พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ดั่งคนเลี้ยงแกะ
พระองค์ทรงรวบรวมบรรดาลูกแกะไว้ในอ้อมพระกร
โอบอุ้มไว้แนบพระทรวง
พระองค์ทรงนำแม่แกะที่มีลูกอย่างอ่อนสุภาพ

12 ใครเล่าที่ตวงห้วงน้ำไว้ในอุ้งมือ
และวัดขนาดฟ้าสวรรค์ด้วยฝ่ามือ?
ใครหนอบรรจุผงคลีของโลกไว้ในภาชนะ
และชั่งน้ำหนักของภูเขาบนตาชั่ง
และชั่งเนินเขาด้วยตราชู?
13 ใครเล่าจะเข้าใจพระทัย[e]ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้?
14 ใครหนอที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรึกษาเพื่อพระองค์จะทรงรู้แจ้ง?
และใครหนอสอนหนทางที่ถูกต้องแก่พระองค์?
ใครหนอที่ให้ความรู้
และชี้แนะทางแห่งความเข้าใจให้แก่พระองค์ได้?

15 แน่ทีเดียว ประชาชาติทั้งสิ้นเหมือนน้ำหยดหนึ่งในถัง
เทียบได้กับผงคลีบนตาชั่ง
พระเจ้าทรงชั่งเกาะต่างๆ เหมือนมันเป็นเพียงผงคลีดิน
16 เลบานอนไม่พอเป็นฟืนสำหรับแท่นบูชา
สัตว์ทั้งปวงของมันไม่พอเป็นเครื่องเผาบูชา
17 ในสายพระเนตรของพระองค์ ประชาชาติทั้งปวงก็ไร้ค่า
พวกเขามีค่าอะไรสำหรับพระองค์
พวกเขาไร้ค่ายิ่งกว่าศูนย์

18 เช่นนี้แล้วท่านจะเอาพระเจ้าเปรียบกับใคร?
ท่านจะเอาพระองค์ไปเทียบกับเทวรูปองค์ไหน?
19 ส่วนรูปเคารพนั้น ช่างก็หล่อขึ้น
แล้วช่างทองจึงหุ้มด้วยทอง
และทำสร้อยเงินให้มัน
20 คนที่ยากจนเกินกว่าจะหาของถวายเช่นนั้น
ก็จะหาไม้ที่ไม่ผุ
เขาหาช่างฝีมือผู้ชำนาญ
เพื่อทำรูปเคารพตั้งไว้ไม่ให้ล้มลง

21 ท่านไม่รู้หรือ?
ท่านไม่เคยได้ยินเลยหรือ?
ไม่มีผู้ใดบอกท่านตั้งแต่ต้นหรือ?
ท่านไม่เข้าใจตั้งแต่ครั้งวางฐานรากของโลกหรือ?
22 พระองค์ประทับบนบัลลังก์เหนือเส้นรอบวงของโลก
และประชากรโลกก็เหมือนตั๊กแตน
พระองค์ทรงคลี่ฟ้าสวรรค์ออกเหมือนคลี่ผ้าม่าน
ทรงขึงมันเหมือนเต็นท์สำหรับพักอาศัย
23 พระองค์ทรงนำบรรดาเจ้านายมาถึงความสูญสิ้น
และลดค่าเหล่าผู้ปกครองของโลกให้เป็นศูนย์
24 พวกเขาถูกหว่าน
และปลูกขึ้นไม่ทันไร
แม้รากก็ยังไม่ทันหยั่งลึกในดิน
พระองค์ก็ทรงเป่าลมใส่และพวกเขาก็เหี่ยวเฉาไป
เหมือนแกลบถูกกวาดไปในพายุหมุน

25 องค์บริสุทธิ์สูงส่งตรัสว่า “เจ้าจะเปรียบเรากับใคร?
ผู้ใดจะเทียบเทียมเราได้?”
26 จงเงยหน้าขึ้นมองฟ้าสวรรค์เถิด
ใครสร้างสิ่งทั้งปวงเหล่านี้?
ผู้ทรงนำดวงดาวออกมาทีละดวง
และขานชื่อของมัน
โดยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และพละกำลังอันเกรียงไกรของพระองค์
จึงไม่มีดาวขาดหายไปสักดวง

27 ยาโคบเอ๋ย เหตุใดท่านจึงพูด
อิสราเอลเอ๋ย เหตุใดท่านจึงบ่นว่า
“ทางของเราถูกซ่อนไว้จากองค์พระผู้เป็นเจ้า
นั่นคือพระเจ้าของเราไม่ทรงแยแสเรื่องของเรา”?
28 ท่านไม่เคยรู้หรือ?
ท่านไม่เคยได้ยินหรอกหรือ?
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์
พระผู้สร้างทุกสิ่งในโลก
พระองค์จะไม่ทรงอ่อนล้าหรือเหน็ดเหนื่อย
ความเข้าใจของพระองค์ไม่มีผู้ใดหยั่งถึงได้
29 พระองค์ทรงประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้า
และทรงเพิ่มพละกำลังแก่ผู้อ่อนแอ
30 แม้คนหนุ่มสาวยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า
และชายหนุ่มก็ยังสะดุดล้ม
31 แต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวัง
จะฟื้นกำลังขึ้นใหม่
พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรี
พวกเขาจะวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
พวกเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนระโหยโรยแรง

Footnotes

 1. 40:2 ภาษาฮีบรูว่าเป็นสองเท่า
 2. 40:3 หรือเสียงของผู้หนึ่งในถิ่นกันดารร้องว่า / “จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
 3. 40:3 ฉบับ LXX. ว่าจงทำทางของพระเจ้าของเรา
 4. 40:9 หรือศิโยนเอ๋ย ผู้นำข่าวดี / จงขึ้นไปบนภูเขาสูง / เยรูซาเล็มเอ๋ย ผู้นำข่าวดี
 5. 40:13 หรือพระวิญญาณหรือวิญญาณ

Nova Versão Internacional

Isaías 40

Consolo para o Povo de Deus

1Consolem, consolem o meu povo,[a]
    diz o Deus de vocês.
Encoragem a Jerusalém e anunciem
    que ela já cumpriu o trabalho
    que lhe foi imposto,
pagou por sua iniqüidade,
e recebeu da mão do Senhor
    em dobro por todos os seus pecados.

Uma voz clama:
    “No deserto preparem[b] o caminho
para o Senhor;
    façam no deserto um caminho reto
para o nosso Deus.[c]
Todos os vales serão levantados,
todos os montes e colinas
    serão aplanados;
os terrenos acidentados
    se tornarão planos;
as escarpas serão niveladas.
A glória do Senhor será revelada,
    e, juntos, todos a verão.
Pois é o Senhor quem fala”.

Uma voz ordena: “Clame”.
E eu pergunto: O que clamarei?

“Que toda a humanidade é como a relva,
e toda a sua glória[d]
    como as flores do campo.
A relva murcha e cai a sua flor,
quando o vento do Senhor
    sopra sobre eles;
o povo não passa de relva.
A relva murcha, e as flores caem,
    mas a palavra de nosso Deus
    permanece para sempre”.

Você, que traz boas novas a Sião,
    suba num alto monte.
Você, que traz boas novas a Jerusalém,[e]
    erga a sua voz com fortes gritos,
erga-a, não tenha medo;
    diga às cidades de Judá:
“Aqui está o seu Deus!”
10 O Soberano, o Senhor, vem com poder!
    Com seu braço forte ele governa.
A sua recompensa com ele está,
    e seu galardão o acompanha.
11 Como pastor ele cuida de seu rebanho,
com o braço ajunta os cordeiros
    e os carrega no colo;
conduz com cuidado
    as ovelhas que amamentam suas crias.

12 Quem mediu as águas
    na concha da mão,
ou com o palmo
    definiu os limites dos céus?
Quem jamais calculou o peso da terra,
ou pesou os montes na balança
e as colinas nos seus pratos?
13 Quem definiu limites
    para o Espírito[f] do Senhor,
ou o instruiu como seu conselheiro?
14 A quem o Senhor consultou
    que pudesse esclarecê-lo,
e que lhe ensinasse a julgar com justiça?
    Quem lhe ensinou o conhecimento
ou lhe apontou o caminho da sabedoria?

15 Na verdade as nações
    são como a gota que sobra do balde;
para ele são como o pó
    que resta na balança;
para ele as ilhas não passam
    de um grão de areia.
16 Nem as florestas do Líbano
    seriam suficientes
    para o fogo do altar,
nem os animais de lá bastariam
    para o holocausto[g].
17 Diante dele todas as nações
    são como nada;
para ele são sem valor e menos que nada.

18 Com quem vocês compararão Deus?
    Como poderão representá-lo?
19 Com uma imagem que o artesão funde,
e que o ourives cobre de ouro
    e para a qual modela correntes de prata?
20 Ou com o ídolo do pobre,
    que pode apenas escolher
    um bom pedaço de madeira
    e procurar um marceneiro
    para fazer uma imagem que não caia?

21 Será que vocês não sabem?
Nunca ouviram falar?
Não lhes contaram desde a antigüidade?
Vocês não compreenderam
como a terra foi fundada?
22 Ele se assenta no seu trono,
acima da cúpula da terra,
cujos habitantes
    são pequenos como gafanhotos.
Ele estende os céus como um forro,
e os arma como uma tenda
    para neles habitar.
23 Ele aniquila os príncipes
    e reduz a nada os juízes deste mundo.
24 Mal eles são plantados ou semeados,
    mal lançam raízes na terra,
Deus sopra sobre eles, e eles murcham;
    um redemoinho os leva como palha.

25 “Com quem vocês me vão comparar?
Quem se assemelha a mim?”,
    pergunta o Santo.
26 Ergam os olhos e olhem para as alturas.
    Quem criou tudo isso?
Aquele que põe em marcha
    cada estrela do seu exército celestial,
e a todas chama pelo nome.
Tão grande é o seu poder
e tão imensa a sua força,
    que nenhuma delas deixa de comparecer!

27 Por que você reclama, ó Jacó,
    e por que se queixa, ó Israel:
“O Senhor não se interessa
    pela minha situação;
o meu Deus não considera
    a minha causa”?
28 Será que você não sabe?
    Nunca ouviu falar?
O Senhor é o Deus eterno,
    o Criador de toda a terra.
Ele não se cansa nem fica exausto;
sua sabedoria é insondável.
29 Ele fortalece o cansado
    e dá grande vigor ao que está sem forças.
30 Até os jovens se cansam
    e ficam exaustos,
e os moços tropeçam e caem;
31 mas aqueles que esperam no Senhor
    renovam as suas forças.
Voam alto como águias;
    correm e não ficam exaustos,
andam e não se cansam.

Footnotes

 1. 40.1 Ou Ó meu povo, consolem, consolem Jerusalém,
 2. 40.3 Ou clama no deserto: “Preparem
 3. 40.3 A Septuaginta diz façam retas as veredas de nosso Deus.
 4. 40.6 Ou fidelidade
 5. 40.9 Ou Ó Sião, que traz boas novas, suba num alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas,
 6. 40.13 Ou conheceu a mente do Espírito
 7. 40.16 Isto é, sacrifício totalmente queimado.