อิสยาห์ 40 TNCV - Isaiah 40 NASB

อิสยาห์

Thai New Contemporary Bible

อิสยาห์ 40

พระเจ้าทรงปลอบโยน

1พระเจ้าของท่านตรัสว่า
จงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเรา
จงกล่าวแก่เยรูซาเล็มอย่างอ่อนโยน
และแจ้งให้เธอทราบว่า
เธอได้ผ่านความทุกข์ลำเค็ญแล้ว
บาปของเธอได้รับการชดใช้แล้ว
ซึ่งเธอได้รับโทษจากพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าครบถ้วน[a]แล้ว
ตามบาปทั้งสิ้นที่เธอทำไป

เสียงของผู้หนึ่งร้องว่า
“จงเตรียมทางในถิ่นกันดาร
สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า[b]
จงทำทางหลวงของพระเจ้า[c]
ในถิ่นกันดารให้ตรงไป
หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น
ภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะถูกทำให้ต่ำลง
พื้นดินขรุขระจะถูกทำให้เรียบ
ที่ลุ่มๆ ดอนๆ จะถูกทำให้เป็นที่ราบ
แล้วพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการเปิดเผย
และมวลมนุษยชาติจะได้เห็นร่วมกัน
เพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว”

เสียงหนึ่งกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “จงร้องเถิด”
และข้าพเจ้าถามว่า “ข้าพเจ้าควรจะร้องว่าอะไร?”

เสียงนั้นกล่าวว่า “มวลมนุษยชาตินั้นเหมือนหญ้า
และเกียรติทั้งปวงของพวกเขาก็เหมือนดอกไม้ในท้องทุ่ง
ต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไป
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหายใจรดใส่มัน
แน่ทีเดียว มนุษย์เราก็เหมือนหญ้า
ต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไป
แต่พระวจนะของพระเจ้าของเรายืนยงนิรันดร์”

ท่านผู้นำข่าวดีมายังศิโยน
จงขึ้นไปบนภูเขาสูง
ท่านผู้นำข่าวดีมายังเยรูซาเล็ม[d]
จงป่าวร้องสุดเสียง
จงป่าวร้องให้สุดเสียง อย่ากลัวเลย
จงร้องบอกเมืองต่างๆ ของยูดาห์ว่า
“นี่คือพระเจ้าของท่าน!”
10 ดูเถิด พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตเสด็จมาด้วยฤทธิ์อำนาจ
พระกรของพระองค์ครอบครองเพื่อพระองค์
ดูเถิด บำเหน็จรางวัลของพระองค์ก็อยู่ที่พระองค์
และพระองค์ทรงนำค่าตอบแทนของพระองค์มาด้วย
11 พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ดั่งคนเลี้ยงแกะ
พระองค์ทรงรวบรวมบรรดาลูกแกะไว้ในอ้อมพระกร
โอบอุ้มไว้แนบพระทรวง
พระองค์ทรงนำแม่แกะที่มีลูกอย่างอ่อนสุภาพ

12 ใครเล่าที่ตวงห้วงน้ำไว้ในอุ้งมือ
และวัดขนาดฟ้าสวรรค์ด้วยฝ่ามือ?
ใครหนอบรรจุผงคลีของโลกไว้ในภาชนะ
และชั่งน้ำหนักของภูเขาบนตาชั่ง
และชั่งเนินเขาด้วยตราชู?
13 ใครเล่าจะเข้าใจพระทัย[e]ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
หรือเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่พระองค์ได้?
14 ใครหนอที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรึกษาเพื่อพระองค์จะทรงรู้แจ้ง?
และใครหนอสอนหนทางที่ถูกต้องแก่พระองค์?
ใครหนอที่ให้ความรู้
และชี้แนะทางแห่งความเข้าใจให้แก่พระองค์ได้?

15 แน่ทีเดียว ประชาชาติทั้งสิ้นเหมือนน้ำหยดหนึ่งในถัง
เทียบได้กับผงคลีบนตาชั่ง
พระเจ้าทรงชั่งเกาะต่างๆ เหมือนมันเป็นเพียงผงคลีดิน
16 เลบานอนไม่พอเป็นฟืนสำหรับแท่นบูชา
สัตว์ทั้งปวงของมันไม่พอเป็นเครื่องเผาบูชา
17 ในสายพระเนตรของพระองค์ ประชาชาติทั้งปวงก็ไร้ค่า
พวกเขามีค่าอะไรสำหรับพระองค์
พวกเขาไร้ค่ายิ่งกว่าศูนย์

18 เช่นนี้แล้วท่านจะเอาพระเจ้าเปรียบกับใคร?
ท่านจะเอาพระองค์ไปเทียบกับเทวรูปองค์ไหน?
19 ส่วนรูปเคารพนั้น ช่างก็หล่อขึ้น
แล้วช่างทองจึงหุ้มด้วยทอง
และทำสร้อยเงินให้มัน
20 คนที่ยากจนเกินกว่าจะหาของถวายเช่นนั้น
ก็จะหาไม้ที่ไม่ผุ
เขาหาช่างฝีมือผู้ชำนาญ
เพื่อทำรูปเคารพตั้งไว้ไม่ให้ล้มลง

21 ท่านไม่รู้หรือ?
ท่านไม่เคยได้ยินเลยหรือ?
ไม่มีผู้ใดบอกท่านตั้งแต่ต้นหรือ?
ท่านไม่เข้าใจตั้งแต่ครั้งวางฐานรากของโลกหรือ?
22 พระองค์ประทับบนบัลลังก์เหนือเส้นรอบวงของโลก
และประชากรโลกก็เหมือนตั๊กแตน
พระองค์ทรงคลี่ฟ้าสวรรค์ออกเหมือนคลี่ผ้าม่าน
ทรงขึงมันเหมือนเต็นท์สำหรับพักอาศัย
23 พระองค์ทรงนำบรรดาเจ้านายมาถึงความสูญสิ้น
และลดค่าเหล่าผู้ปกครองของโลกให้เป็นศูนย์
24 พวกเขาถูกหว่าน
และปลูกขึ้นไม่ทันไร
แม้รากก็ยังไม่ทันหยั่งลึกในดิน
พระองค์ก็ทรงเป่าลมใส่และพวกเขาก็เหี่ยวเฉาไป
เหมือนแกลบถูกกวาดไปในพายุหมุน

25 องค์บริสุทธิ์สูงส่งตรัสว่า “เจ้าจะเปรียบเรากับใคร?
ผู้ใดจะเทียบเทียมเราได้?”
26 จงเงยหน้าขึ้นมองฟ้าสวรรค์เถิด
ใครสร้างสิ่งทั้งปวงเหล่านี้?
ผู้ทรงนำดวงดาวออกมาทีละดวง
และขานชื่อของมัน
โดยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่และพละกำลังอันเกรียงไกรของพระองค์
จึงไม่มีดาวขาดหายไปสักดวง

27 ยาโคบเอ๋ย เหตุใดท่านจึงพูด
อิสราเอลเอ๋ย เหตุใดท่านจึงบ่นว่า
“ทางของเราถูกซ่อนไว้จากองค์พระผู้เป็นเจ้า
นั่นคือพระเจ้าของเราไม่ทรงแยแสเรื่องของเรา”?
28 ท่านไม่เคยรู้หรือ?
ท่านไม่เคยได้ยินหรอกหรือ?
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้านิรันดร์
พระผู้สร้างทุกสิ่งในโลก
พระองค์จะไม่ทรงอ่อนล้าหรือเหน็ดเหนื่อย
ความเข้าใจของพระองค์ไม่มีผู้ใดหยั่งถึงได้
29 พระองค์ทรงประทานกำลังแก่ผู้อ่อนล้า
และทรงเพิ่มพละกำลังแก่ผู้อ่อนแอ
30 แม้คนหนุ่มสาวยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า
และชายหนุ่มก็ยังสะดุดล้ม
31 แต่บรรดาผู้ที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความหวัง
จะฟื้นกำลังขึ้นใหม่
พวกเขาจะกางปีกทะยานขึ้นเหมือนนกอินทรี
พวกเขาจะวิ่งไปโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
พวกเขาจะเดินไปโดยไม่อ่อนระโหยโรยแรง

Footnotes

 1. 40:2 ภาษาฮีบรูว่าเป็นสองเท่า
 2. 40:3 หรือเสียงของผู้หนึ่งในถิ่นกันดารร้องว่า / “จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
 3. 40:3 ฉบับ LXX. ว่าจงทำทางของพระเจ้าของเรา
 4. 40:9 หรือศิโยนเอ๋ย ผู้นำข่าวดี / จงขึ้นไปบนภูเขาสูง / เยรูซาเล็มเอ๋ย ผู้นำข่าวดี
 5. 40:13 หรือพระวิญญาณหรือวิญญาณ

New American Standard Bible

Isaiah 40

The Greatness of God

1“Comfort, O comfort My people,” says your God.
“Speak [a]kindly to Jerusalem;
And call out to her, that her [b]warfare has ended,
That her [c]iniquity has been removed,
That she has received of the Lord’s hand
Double for all her sins.”

A voice [d]is calling,
“Clear the way for the Lord in the wilderness;
Make smooth in the desert a highway for our God.
“Let every valley be lifted up,
And every mountain and hill be made low;
And let the rough ground become a plain,
And the rugged terrain a broad valley;
[e]Then the glory of the Lord will be revealed,
And all flesh will see it together;
For the mouth of the Lord has spoken.”
A voice says, “Call out.”
Then [f]he answered, “What shall I call out?”
All flesh is grass, and all its [g]loveliness is like the flower of the field.
The grass withers, the flower fades,
[h]When the breath of the Lord blows upon it;
Surely the people are grass.
The grass withers, the flower fades,
But the word of our God stands forever.

Get yourself up on a high mountain,
O Zion, bearer of good news,
Lift up your voice mightily,
O Jerusalem, bearer of good news;
Lift it up, do not fear.
Say to the cities of Judah,
“Here is your God!”
10 Behold, the Lord [i]God will come with might,
With His arm ruling for Him.
Behold, His reward is with Him
And His recompense before Him.
11 Like a shepherd He will tend His flock,
In His arm He will gather the lambs
And carry them in His bosom;
He will gently lead the nursing ewes.

12 Who has measured the [j]waters in the hollow of His hand,
And marked off the heavens by the [k]span,
And [l]calculated the dust of the earth by the measure,
And weighed the mountains in a balance
And the hills in a pair of scales?
13 Who has [m]directed the Spirit of the Lord,
Or as His counselor has informed Him?
14 With whom did He consult and who gave Him understanding?
And who taught Him in the path of justice and taught Him knowledge
And informed Him of the way of understanding?
15 Behold, the nations are like a drop from a bucket,
And are regarded as a speck of dust on the scales;
Behold, He lifts up the [n]islands like fine dust.
16 Even Lebanon is not enough to burn,
Nor its beasts enough for a burnt offering.
17 All the nations are as nothing before Him,
They are regarded by Him as less than nothing and [o]meaningless.

18 To whom then will you liken God?
Or what likeness will you compare with Him?
19 As for the [p]idol, a craftsman casts it,
A goldsmith plates it with gold,
And a silversmith fashions chains of silver.
20 He who is too impoverished for such an offering
Selects a tree that does not rot;
He seeks out for himself a skillful craftsman
To [q]prepare [r]an idol that will not totter.

21 Do you not know? Have you not heard?
Has it not been declared to you from the beginning?
Have you not understood from the foundations of the earth?
22 It is He who [s]sits above the [t]circle of the earth,
And its inhabitants are like grasshoppers,
Who stretches out the heavens like a curtain
And spreads them out like a tent to dwell in.
23 He it is who reduces rulers to nothing,
Who makes the judges of the earth [u]meaningless.
24 [v]Scarcely have they been planted,
[w]Scarcely have they been sown,
[x]Scarcely has their stock taken root in the earth,
But He merely blows on them, and they wither,
And the storm carries them away like stubble.
25 “To whom then will you liken Me
That I would be his equal?” says the Holy One.
26 Lift up your eyes on high
And see who has created these stars,
The One who leads forth their host by number,
He calls them all by name;
Because of the greatness of His might and the [y]strength of His power,
Not one of them is missing.

27 Why do you say, O Jacob, and assert, O Israel,
“My way is hidden from the Lord,
And the justice due me [z]escapes the notice of my God”?
28 Do you not know? Have you not heard?
The Everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth
Does not become weary or tired.
His understanding is inscrutable.
29 He gives strength to the weary,
And to him who lacks might He increases power.
30 Though youths grow weary and tired,
And vigorous young men stumble badly,
31 Yet those who [aa]wait for the Lord
Will gain new strength;
They will [ab]mount up with [ac]wings like eagles,
They will run and not get tired,
They will walk and not become weary.

Footnotes

 1. Isaiah 40:2 Lit to the heart of
 2. Isaiah 40:2 Or hard service
 3. Isaiah 40:2 Or penalty of iniquity accepted as paid off
 4. Isaiah 40:3 Or of one calling out
 5. Isaiah 40:5 Or In order that the
 6. Isaiah 40:6 Another reading is I said
 7. Isaiah 40:6 Or constancy
 8. Isaiah 40:7 Or Because
 9. Isaiah 40:10 Heb YHWH, usually rendered Lord
 10. Isaiah 40:12 DSS reads waters of the sea
 11. Isaiah 40:12 Or half cubit; i.e. 9 in.
 12. Isaiah 40:12 Lit contained or comprehended
 13. Isaiah 40:13 Or measured, marked off
 14. Isaiah 40:15 Or coastlands
 15. Isaiah 40:17 Or void
 16. Isaiah 40:19 Or graven image
 17. Isaiah 40:20 Or set up
 18. Isaiah 40:20 Or a graven image
 19. Isaiah 40:22 Or is enthroned
 20. Isaiah 40:22 Or vault
 21. Isaiah 40:23 Or void
 22. Isaiah 40:24 Or Not even
 23. Isaiah 40:24 Or Not even
 24. Isaiah 40:24 Or Not even
 25. Isaiah 40:26 So DSS and ancient versions; M.T. strong
 26. Isaiah 40:27 Lit passes by my God
 27. Isaiah 40:31 Or hope in
 28. Isaiah 40:31 Or sprout wings
 29. Isaiah 40:31 Or pinions