สุภาษิต 1 TNCV - 箴言 1 CCBT

สุภาษิต
Select chapter 1

Thai New Contemporary Bible

สุภาษิต 1

จุดประสงค์และหัวใจของสุภาษิต

1สุภาษิตของกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอล โอรสของดาวิด

เพื่อบรรลุปัญญาและคำสั่งสอน
เพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งวิจารณญาณ
เพื่อรับฟังคำสั่งสอนที่ทำให้เกิดไหวพริบปฏิภาณ
ทำสิ่งที่ถูกต้อง ยุติธรรม และเที่ยงธรรม
เพื่อให้คนอ่อนต่อโลกรู้ทันเล่ห์เหลี่ยม
ให้เยาวชนมีความรู้และความเฉลียวฉลาด
ให้ผู้ที่ฉลาดรับฟังและเพิ่มพูนความรู้
ให้ผู้ที่มีความเข้าใจได้รับการชี้แนะ
เพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและคำอุปมา
คำสอนและคำปริศนาของปราชญ์[a]

ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้
ส่วนคนโง่[b]ดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน

บทนำ

ลูกเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้า
และอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้า
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมาลัยประดับเกล้า
เป็นสร้อยประดับคอของเจ้า

10 ลูกเอ๋ย หากคนบาปมาชักชวนเจ้า
อย่าคล้อยตามพวกเขา
11 หากพวกเขากล่าวว่า “มากับเราเถิด
ให้เราซุ่มคอยเอาเลือดคน
ให้เราดักทำร้ายคนบริสุทธิ์เล่นเถิด
12 ให้เราเป็นเหมือนหลุมฝังศพที่กลืนพวกเขาทั้งเป็น
กลืนพวกเขาทั้งตัวเหมือนคนตกลงไปในหลุมลึก
13 เราจะยึดของมีค่าทุกชนิด
เอาของที่ปล้นมาเก็บไว้ให้เต็มบ้านของเรา
14 มาเป็นพวกเราสิ
จะได้ใช้เงินกระเป๋าเดียวกับเรา”
15 ลูกเอ๋ย อย่าไปร่วมทางกับพวกเขา
อย่าเดินในทางของพวกเขาเลย
16 เพราะเท้าของพวกเขาวิ่งไปหาความหายนะ
พวกเขาจะเสียเลือดเสียเนื้อในไม่ช้า[c]
17 เปล่าประโยชน์ที่จะขึงตาข่าย
เพราะนกทุกตัวมองเห็น!
18 คนเหล่านี้ซุ่มคอยเอาโลหิตของตัวเอง
เขาดักเอาชีวิตตัวเอง!
19 นั่นแหละคือจุดจบของบรรดาผู้หากำไรมาโดยทุจริต
มันย่อมคร่าชีวิตตัวเขาเอง

คำเตือนไม่ให้ปฏิเสธปัญญา

20 ปัญญาป่าวร้องอยู่บนท้องถนน
เปล่งเสียงในที่ชุมชน
21 นางร้องเรียกอยู่บนยอดกำแพง[d]
นางร้องบอกที่ประตูเมืองว่า

22 “พวกอ่อนต่อโลกเอ๋ย เจ้าจะรักความโง่ไปนานแค่ไหน?
คนมักเยาะเย้ยจะหลงใหลการเยาะเย้ยไปนานเพียงไร?
คนโง่จะชังความรู้ไปนานสักเท่าใด?
23 จงกลับตัวกลับใจมาฟังคำเตือนของเรา!
เราจะเทความคิดจิตใจของเราแก่เจ้า
และจะให้เจ้าเข้าใจคำสั่งสอนของเรา
24 แต่เนื่องจากเจ้าปฏิเสธเมื่อเราร้องเรียก
ไม่มีใครใส่ใจเมื่อเรากวักมือ
25 เพราะเจ้าไม่แยแสคำแนะนำทั้งสิ้นของเรา
ไม่ยอมรับคำตักเตือนจากเรา
26 ดังนั้นเราก็จะหัวเราะเยาะเจ้าเมื่อภัยพิบัติโจมตีเจ้า
เราจะเยาะเย้ยเจ้าเมื่อความหายนะมาถึงเจ้า
27 เมื่อความหายนะมาถึงเจ้าดั่งพายุ
เมื่อความพินาศถาโถมเข้ามาดั่งพายุหมุน
เมื่อความเดือดร้อนลำเค็ญท่วมท้นเจ้า

28 “เมื่อนั้นพวกเขาจะร้องเรียกเรา แต่เราจะไม่ตอบ
พวกเขาจะเสาะแสวงหาเรา แต่จะไม่พบ
29 เพราะพวกเขาได้ชังความรู้
และเลือกที่จะไม่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
30 เพราะพวกเขาไม่ยอมรับคำแนะนำของเรา
ไม่ไยดีต่อคำตักเตือนของเรา
31 พวกเขาจะได้รับผลจากวิถีทางของตัวเอง
และเต็มอิ่มกับผลจากแผนร้ายของตน
32 เพราะคนอ่อนต่อโลกจะฆ่าตัวเองด้วยการหันออกนอกลู่นอกทาง
และคนโง่จะทำลายตัวเองด้วยความเฉยเมยของพวกเขา
33 แต่ผู้ใดรับฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัย
จะสุขสบาย ไม่หวั่นเกรงภยันตรายใดๆ”

Footnotes

  1. 1:6 หรือเพื่อให้เข้าใจสุภาษิต ได้แก่ คำอุปมา / คำสอน และคำปริศนาของปราชญ์
  2. 1:7 ในภาษาฮีบรูคำว่าคนโง่ในพระธรรมสุภาษิตและที่อื่นๆ ในพันธสัญญาเดิมหมายถึงคนที่บกพร่องทางด้านศีลธรรม
  3. 1:16 หรือทำให้เสียเลือดเสียเนื้ออย่างรวดเร็ว
  4. 1:21 หรือที่หัวถนน

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

箴言 1

箴言的價值

1這是大衛的兒子以色列王所羅門的箴言。

為使人認識智慧和教誨,
    領悟真知灼見;
為使人接受勸誡,
    為人處事仁義、公平、正直;
使愚昧人明智,
    使青年有知識和明辨力;
使智者聽了長學問,
    明哲聽了得指引;
使人領悟箴言和比喻,
    明白智者的話和謎語。

知識始於敬畏耶和華,

    愚人輕視智慧和教誨。
孩子啊,
    你要聽從父親的教誨,
    不可背棄母親的訓言。
因為這要作你頭上的華冠,
    頸上的項鏈。
10 孩子啊,惡人若引誘你,
    千萬不要聽從。
11 他們若說:「跟我們來吧,
    我們去埋伏殺人,
    暗害無辜者取樂;
12 我們要像陰間一樣生吞他們,
    整個吞沒他們,
    使他們如墜入墳墓的人;
13 我們必得到各樣寶物,
    把戰利品裝滿我們的房屋。
14 跟我們一起幹吧,
    大家有福同享!」
15 孩子啊,
    不要走他們的道,
    切莫行他們的路。
16 因為他們奔向罪惡,
    急速地去殺人流血。
17 在飛鳥眼前設網羅,徒勞無功。
18 他們埋伏,卻自流己血;
    他們伏擊,卻自害己命。
19 這就是貪愛不義之財者的結局,
    不義之財終要奪去他們的性命。

智慧的勸誡

20 智慧在大街上高喊,
    在廣場上揚聲,
21 在熱鬧的市集宣告,
    在城門口演說:
22 「你們愚昧人喜愛愚昧,
    嘲諷者以嘲弄為樂,
    無知者厭惡知識,
    要到什麼時候呢?
23 你們若因我的責備而回轉,
    我就向你們顯明我的旨意[a]
    叫你們明白我的話語。
24 我呼喚你們,
    你們卻充耳不聞;
    我向你們招手,
    你們卻視若無睹。
25 你們漠視我的勸誡,
    不接受我的責備。
26 因此,
    你們遭遇災難時,
    我必發笑;
    驚恐臨到你們時,
    我必嗤笑——
27 那時,恐懼如風暴襲擊你們,
    災難如旋風臨到你們,
    憂愁和苦難吞沒你們。
28 你們呼求我,
    我也不回答;
    你們懇切地尋找我,
    卻找不到。
29 因為你們厭惡知識,
    不願意敬畏耶和華,
30 不接受我的勸誡,
    又藐視我的責備。
31 所以,你們必自食其果,
    因自己的惡謀而吃盡苦頭。
32 愚昧人背離正道,
    自招滅亡;
    愚頑人逍遙自在,
    毀掉自己。
33 然而,那聽從我的必安然居住,
    得享安寧,
    不怕災禍。」

Footnotes

  1. 1·23 我就向你們顯明我的旨意」希伯來文是「我就將我的靈澆灌你們」。