สดุดี 1 TNCV - 詩篇 1 CCBT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 1

บรรพ 1

1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่ว
หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป
หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ย
แต่พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืน
พวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ
ซึ่งออกผลตามฤดูกาล
และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง
ทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรือง

ส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้น!
เขาเป็นเหมือนแกลบ
ซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไป
ดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษา
และคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรม

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรม
แต่ทางของคนชั่วจะพินาศ

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 1

卷一: 詩篇1—41

有福之人

11-2 不從惡人的計謀,
不與罪人為伍,
不和輕慢上帝的人同流合污,
只喜愛耶和華的律法,
晝夜默誦,
這樣的人有福了!
他就像溪水旁的樹木——
按時結果子,
葉子也不凋零。
他必凡事亨通。
惡人的光景卻截然不同!
他們就像被風吹散的糠秕。
惡人在審判之日必無法逃脫,
罪人在義人的聚會中必站不住腳。
因為耶和華看顧義人的腳步,
惡人的道路必通向滅亡。