ยากอบ 5 TNCV - Jakobsbrevet 5 SVL

ยากอบ
Select chapter 5

Thai New Contemporary Bible

ยากอบ 5

ตักเตือนคนมั่งมีผู้รังแกคนจน

1ท่านทั้งหลายที่ร่ำรวยจงฟังเถิด จงร่ำไห้คร่ำครวญเนื่องด้วยทุกข์เข็ญที่จะเกิดกับท่าน ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพังไปแล้วและแมลงได้กัดกินเสื้อผ้าของท่าน เงินและทองของท่านขึ้นสนิม สนิมนั้นเป็นพยานปรักปรำและกัดกินเลือด เนื้อท่านดั่งไฟ ท่านกักตุนทรัพย์สมบัติไว้ในวาระสุดท้าย ดูเถิด! ค่าจ้างที่ท่านโกงคนงานเกี่ยวข้าวในนาของท่านนั้นกำลังร้องกล่าวโทษท่านอยู่ เสียงร้องทุกข์ของผู้เก็บเกี่ยวได้ขึ้นถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แล้ว ท่านได้ใช้ชีวิตในโลกอย่างหรูหราและปรนเปรอตนเองตามใจชอบ ท่านขุนตนเองไว้รอวันประหาร[a] ท่านตัดสินลงโทษและเข่นฆ่าคนที่ไม่มีความผิดผู้ไม่ได้ต่อต้านท่าน

อดทนในความทุกข์ยาก

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนตราบจนองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยพืชผลล้ำค่าจากแผ่นดิน ดูเถิดว่าเขาอดทนรอคอยฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดูขนาดไหน ท่านทั้งหลายก็เช่นกันจงอดทนและยืนหยัดอย่างมั่นคง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้จะเสด็จมาแล้ว พี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันเพื่อจะไม่ถูกตัดสินโทษ องค์ผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่ประตูแล้ว!

10 พี่น้องทั้งหลายจงยึดถือเหล่าผู้เผยพระวจนะในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแบบอย่างในการอดทนเมื่อเผชิญความทุกข์ยาก 11 ดังที่ท่านทราบกันอยู่ เราถือว่าผู้ที่อดทนบากบั่นก็เป็นสุข ท่านก็ได้ยินถึงความอดทนบากบั่นของโยบและได้เห็นว่าในที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดอะไรขึ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา

12 พี่น้องทั้งหลาย เหนือสิ่งอื่นใดอย่าสาบาน ไม่ว่าอ้างสวรรค์ อ้างพิภพโลก หรืออ้างสิ่งอื่นใด ใช่ก็ว่า “ใช่” ไม่ก็ว่า “ไม่” มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสินลงโทษ

คำอธิษฐานด้วยความเชื่อ

13 ถ้าผู้ใดในพวกท่านเดือดร้อนผู้นั้นควรจะอธิษฐาน ถ้าผู้ใดมีความสุขให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 14 ถ้าผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยผู้นั้นควรเชิญบรรดาผู้ปกครองคริสตจักรมาอธิษฐานเผื่อและเจิมด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 15 คำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายดี องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขา ถ้าเขาทำบาปพระองค์ก็จะทรงอภัยให้เขา 16 ฉะนั้นจงสารภาพบาปของท่านต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงอานุภาพและเกิดผล

17 เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราทั้งหลาย เขาทุ่มเทอธิษฐานขออย่าให้ฝนตก ฝนก็ไม่ตกรดแผ่นดินตลอดสามปีครึ่ง 18 เขาอธิษฐานอีก แล้วฟ้าก็ให้ฝนและแผ่นดินให้พืชผล

19 พี่น้องทั้งหลายหากใครในพวกท่านหลงไปจากความจริงและมีบางคนนำเขากลับมา 20 จงจำไว้ว่าผู้ที่พาคนบาปหันจากทางผิดของเขา จะช่วยเขาพ้นจากความตาย และความผิดบาปมากมายจะได้รับการลบล้างโดยการให้อภัย

Footnotes

  1. 5:5 หรือราวกับอยู่ในวันเลี้ยงฉลอง

Nya Levande Bibeln

Jakobsbrevet 5

Varning till de rika

1Så ett särskilt ord till er som är rika! Det är dags för er att gråta och klaga i djup sorg över alla de fruktansvärda olyckor som väntar er.

Er rikedom ska ruttna bort och era fina kläder bli malätna.

Ert guld och silver ska minska i värde, men kommer ändå att vara ett bevis mot er. Förlusten av det kommer att förtära er som eld. Detta är vad ni har samlat åt er själva inför domens dag.

Lyssna! Hör ropen från de arbetare som ni har lurat på lön. Deras rop har nått Herren, den Allsmäktige.

Ni har tillbringat era år här på jorden i lyx och överflöd och kunnat tillfredsställa varje självisk nyck, och ni har gött er på själva slaktdagen.

Ni har fördömt och dödat goda människor, som inte ens har gjort motstånd mot er.

Herren kommer snart

Och när det gäller er, kära bröder som väntar på Herrens återkomst, så ber jag er att ha tålamod. Bonden väntar under både höstregn och vårregn på att hans värdefulla skörd ska mogna.

Ja, ha tålamod och ge inte upp, för Herrens ankomst är nära.

Gräla inte på varandra, bröder. Är ni själva höjda över all kritik? Den store Domaren är snart här. Låt honom ge den kritik som är befogad.

10 Herrens profeter är ett gott föredöme när det gäller tålamod i lidandet.

11 Vi vet hur glada de är nu, eftersom de var trogna mot honom då - även om de fick lida mycket. Job är ett exempel på en människa som fortsatte att tro på Herren mitt i sorgen. Ni har ju hört om Jobs tålamod, och vad som hände med honom till sist. Herren är full av kärlek och omsorg.

12 Framför allt, mina bröder, bör ni inte svära, vare sig vid himlen eller jorden eller vid något annat. Säg bara ett enkelt ja eller nej, så att ni inte syndar och drabbas av Guds dom.

Bönens kraft

13 Är det någon av er som lider? Då ska han fortsätta att be. Är det någon som är glad? Då ska han sjunga lovsånger till Herren.

14 Är någon sjuk? Då ska han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn.

15 Deras bön ska bota honom, om man ber i tro. Herren ska göra honom frisk. Och om han har begått någon synd ska Herren förlåta honom.

16 Erkänn era fel för varandra och be för varandra, så att ni kan bli botade. En rättfärdig mans uppriktiga bön har stor kraft och ger verkligen resultat.

17 Elia var en människa precis som vi. Han bad ivrigt att det inte skulle regna, och det föll inget regn under de följande tre och ett halvt åren.

18 Sedan bad han igen att det skulle regna, och regnet kom så att jorden kunde ge skördar igen.

Rädda den som har gått vilse

19 Kära bröder, om någon av er har kommit bort från Gud och inte längre tror på Herren, och en annan hjälper honom att förstå sanningen igen,

20 så har denne räddat honom från döden och många synder har blivit förlåtna.HälsningarJakob