มีคาห์ 6 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

มีคาห์
Select chapter 6

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 6

องค์พระผู้เป็นเจ้า

1จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด

“ขอเจ้ายืนขึ้น แถลงคดีความของเจ้าต่อหน้าภูเขาทั้งหลาย
และให้บรรดาเนินเขาฟังสิ่งที่เจ้าพูด

“ภูเขาทั้งหลายจงฟังการกล่าวโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จงฟังเถิด เจ้าซึ่งเป็นฐานรากอันมั่นคงของโลก
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีคดีความกับประชากรของพระองค์
พระองค์ทรงตั้งข้อหาอิสราเอล

“ประชากรของเราเอ๋ย เราทำอะไรเจ้า?
เราได้ใส่ภาระอันใดให้แก่เจ้า? จงตอบเรามา
เรานำเจ้าออกมาจากอียิปต์
และไถ่เจ้าจากแดนทาส
เราส่งโมเสสมาเพื่อนำเจ้า
พร้อมทั้งอาโรนและมิเรียม
ประชากรของเราเอ๋ย
จงระลึกถึงกษัตริย์บาลาคแห่งโมอับที่พยายามจะทำให้เจ้าถูกสาปแช่ง
แต่บาลาอัมบุตรเบโอร์กลับอวยพรเจ้าแทน
จงระลึกถึงการเดินทางของเจ้าจากชิทธีมถึงกิลกาล
เพื่อเจ้าจะได้รู้ถึงความซื่อสัตย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

ข้าพเจ้าจะนำสิ่งใดมาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
และกราบลงต่อพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์?
ควรที่ข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเครื่องเผาบูชา
ด้วยบรรดาลูกวัวหนึ่งขวบหรือ?
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะพอพระทัยแกะนับพันๆ ตัว
และธารน้ำมันนับหมื่นๆ สายหรือ?
ควรที่ข้าพเจ้าจะถวายลูกหัวปีเพื่อการละเมิดของข้าพเจ้า
ถวายเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าพเจ้าเพื่อบาปแห่งจิตวิญญาณของข้าพเจ้าหรือ?
มนุษย์เอ๋ย พระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ท่านแล้วว่าอะไรดี
และอะไรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จากท่าน?
คือจงประพฤติอย่างเที่ยงธรรม รักความเมตตากรุณา
และดำเนินอย่างถ่อมใจไปกับพระเจ้าของท่าน

ความผิดและโทษทัณฑ์ของอิสราเอล

ฟังเถิด! องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสเรียกเยรูซาเล็ม
เป็นการฉลาดที่จะยำเกรงพระนามพระองค์
“จงฟังเถิด เผ่าที่ชุมนุมกันในกรุงนั้น[a]
10 พงศ์พันธุ์ที่ชั่วร้ายเอ๋ย
จะให้เราลืมทรัพย์สมบัติที่เจ้าได้มาอย่างทุจริต
และลืมเครื่องตวงคดโกง[b]อันเป็นที่สาปแช่งหรือ?
11 จะให้เรายอมปล่อยคนที่ใช้เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง
และมีตุ้มน้ำหนักขี้โกงให้ลอยนวลไปหรือ?
12 คนมั่งมีในกรุงนั้นโหดเหี้ยมทารุณ
และชาวกรุงนั้นล้วนเป็นคนโกหก
และลิ้นของเขาพูดแต่คำหลอกลวง
13 ฉะนั้นเราจึงตั้งต้นทำลายเจ้า
ตั้งต้นล้มล้างเจ้าเพราะบาปทั้งหลายของเจ้า
14 เจ้าจะกิน แต่ไม่อิ่ม
ท้องของเจ้ายังคงว่างเปล่า[c]
เจ้าจะสะสม แต่ไม่มีอะไรเหลือ
เพราะเราจะมอบสิ่งที่เจ้าสะสมไว้ให้แก่คมดาบ
15 เจ้าจะปลูก แต่ไม่ได้เก็บเกี่ยว
เจ้าจะคั้นน้ำมันมะกอก แต่ไม่ได้ใช้เอง
เจ้าจะย่ำองุ่น แต่ไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่น
16 เจ้าได้ถือรักษากฎเกณฑ์ของอมรี
และพิธีกรรมทั้งปวงของราชวงศ์อาหับ
แล้วเจ้าก็เอาอย่างเขา
ฉะนั้นเราจะปล่อยให้เจ้าพินาศ
ประชาชนของเจ้าจะถูกเหยียดหยาม
เจ้าจะเป็นที่เยาะเย้ยของบรรดาประชาชาติ[d]

Footnotes

  1. 6:9 ในภาษาฮีบรูบรรทัดนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  2. 6:10 ภาษาฮีบรูว่าเอฟาห์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
  3. 6:14 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
  4. 6:16 ภาษาฮีบรูว่าเจ้าจะเป็นที่เยาะเย้ยอย่างที่ประชากรของเราควรจะได้รับ