มีคาห์ 5 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

มีคาห์
Select chapter 5

Thai New Contemporary Bible

มีคาห์ 5

ผู้ปกครองตามพระสัญญาจะมาจากเบธเลเฮม

1นครแห่งกองทหารเอ๋ย จัดทัพเถิด[a]
เพราะศัตรูมาล้อมเมืองของเราแล้ว
เขาจะเอาไม้เท้าฟาดแก้มผู้ปกครองของอิสราเอล

“ส่วนเจ้า เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย
ถึงแม้เจ้าเป็นคนเล็กน้อยในหมู่ตระกูลต่างๆ[b]ของยูดาห์
แต่จะมีผู้หนึ่งออกมาจากเจ้าเพื่อเรา
เป็นผู้ที่จะครอบครองอิสราเอล
ผู้นั้นมีที่มา[c]จากอดีตกาล
จากโบราณกาล[d]

ฉะนั้น อิสราเอลจะถูกทอดทิ้ง
จวบจนเมื่อถึงเวลาที่ผู้หญิงซึ่งกำลังเจ็บครรภ์นั้นคลอดบุตร
และพี่น้องอื่นๆ ของบุคคลนั้น
กลับมาสมทบกับชนอิสราเอล

เขาจะยืนหยัดเลี้ยงดูฝูงแกะของเขา
โดยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โดยบารมีแห่งพระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขา
และพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย
เพราะความยิ่งใหญ่ของเขาผู้นั้นจะแผ่ถึงสุดปลายแผ่นดินโลก

และเขาจะนำความสงบสุขมาให้พวกเขา

การช่วยกู้และความย่อยยับ

เมื่อคราวอัสซีเรียรุกรานดินแดนของเรา
และกรีธาทัพผ่านป้อมของเรา
เราจะตั้งคนเลี้ยงแกะเจ็ดแปดคน
คือตั้งเหล่าผู้นำขึ้นมาสู้กับเขา
พวกเขาจะปกครอง[e]ดินแดนอัสซีเรียด้วยดาบ
ปกครองดินแดนของนิมโรดด้วยดาบซึ่งชักออก[f]
ผู้นั้นจะกอบกู้เราจากอัสซีเรีย
ซึ่งมารุกรานดินแดนของเรา
และกรีธาทัพเข้ามาในเขตแดนของเรา

คนหยิบมือที่เหลือของยาโคบ
จะอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย
เหมือนน้ำค้างจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
เหมือนสายฝนโปรยปรายลงบนหญ้า
ซึ่งไม่ต้องรอคอย
หรือพึ่งพามนุษย์
คนหยิบมือที่เหลือของยาโคบจะอยู่ในหมู่ประชาชาติ
อยู่ท่ามกลางชนชาติต่างๆ
ดั่งราชสีห์ในหมู่สัตว์ป่า
เหมือนสิงห์หนุ่มในหมู่ฝูงแกะ
ซึ่งเหยียบย่ำและขยี้ขณะย่างไป
โดยไม่มีใครช่วยได้
เจ้าจะชูมือขึ้นด้วยชัยชนะเหนือข้าศึก
ศัตรูทั้งปวงของเจ้าจะถูกทำลาย

10 องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่า

“ในวันนั้นเราจะกำจัดม้าให้หมดไปจากพวกเจ้า
และทำลายรถม้าศึกของเจ้า
11 เราจะทำลายเมืองต่างๆ ในดินแดนของเจ้า
และทำลายที่มั่นทั้งปวงของเจ้า
12 เราจะกำจัดพวกแม่มดของเจ้า
และเจ้าจะไม่ร่ายเวทมนตร์คาถาอีกต่อไป
13 เราจะทำลายเทวรูปสลัก
และหินศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้าให้หมดไป
เจ้าจะไม่หมอบกราบ
สิ่งที่มือของเจ้าทำขึ้นอีกต่อไป
14 เราจะรื้อถอนเสาเจ้าแม่อาเชราห์ที่อยู่ท่ามกลางพวกเจ้าออกไป
และทำลายเมืองต่างๆ ของเจ้า
15 เราจะแก้แค้นด้วยความพิโรธโกรธกริ้ว
แก่ชนชาติต่างๆ ซึ่งไม่เชื่อฟังเรา”

Footnotes

  1. 5:1 หรือนครแห่งปราการเอ๋ย จงเสริมกำแพงของเจ้าเถิด
  2. 5:2 หรือผู้ปกครอง
  3. 5:2 ภาษาฮีบรูว่าผู้นั้นออกไปจาก
  4. 5:2 หรือจากนิรันดร์กาล
  5. 5:6 หรือบดขยี้
  6. 5:6 หรือนิมโรดในประตูเมืองของมัน