ฟีเลโมน 1 TNCV - Filemón 1 OL

ฟีเลโมน
Select chapter 1

Thai New Contemporary Bible

ฟีเลโมน

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องของเรา

ถึงฟีเลโมนเพื่อนและผู้ร่วมงานที่รัก ถึงอัปเฟียน้องสาวของเรา ถึงอารคิปปัสเพื่อนทหารของเรา และถึงคริสตจักรซึ่งมาประชุมกันที่บ้านของท่าน

ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีแก่ท่าน

ขอบพระคุณและทูลขอ

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงท่านในคำอธิษฐาน ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเสมอ เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูเจ้าและความรักที่ท่านมีต่อประชากรทั้งปวงของพระเจ้า ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านแบ่งปันความเชื่ออย่างแข็งขัน เพื่อท่านจะเข้าใจอย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งดีทั้งปวงซึ่งเรามีในพระคริสต์ พี่น้องเอ๋ย ความรักของท่านเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าและทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนัก เพราะท่านทำให้ประชากรของพระเจ้าชื่นใจ

เปาโลขอร้องเรื่องโอเนสิมัส

ฉะนั้นแม้ว่าในพระคริสต์ข้าพเจ้าอาจจะกล้าสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรทำ แต่กระนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านบนพื้นฐานของความรัก ข้าพเจ้าเปาโลผู้เฒ่าชราและบัดนี้ยังเป็นนักโทษเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ด้วย 10 ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านเรื่องโอเนสิมัส[a]ลูกของข้าพเจ้า เขาได้มาเป็นลูกของข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าถูกจองจำ 11 เมื่อก่อนเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า

12 ข้าพเจ้าส่งเขาผู้เป็นดวงใจของข้าพเจ้ากลับมาหาท่าน 13 ข้าพเจ้าอยากเก็บเขาไว้กับตัวเพื่อเขาจะได้คอยช่วยเหลือข้าพเจ้าแทนท่านในขณะที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพื่อข่าวประเสริฐ 14 แต่ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะทำสิ่งใดโดยปราศจากความเห็นชอบของท่าน เพื่อว่าไมตรีจิตใดๆ ที่ท่านแสดงจะเป็นไปโดยสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบีบบังคับ 15 อาจเป็นได้ว่าเหตุผลที่เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งก็เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาอย่างถาวร 16 ไม่ใช่ในฐานะทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาสอีกคือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้าและเขาจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่า ทั้งในฐานะเพื่อนมนุษย์และในฐานะพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า

17 ฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วน ก็ขอให้ต้อนรับเขาเหมือนที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้า 18 หากเขาทำผิดหรือติดค้างเป็นหนี้อะไรท่านก็จงมาเรียกคืนเอาจากข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้าเปาโลเขียนข้อความนี้ด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะชดใช้ให้โดยไม่เอ่ยถึงที่ตัวท่านเองเป็นหนี้ชีวิตข้าพเจ้า 20 น้องเอ๋ย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์จากท่านบ้างในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้ชื่นใจในพระคริสต์ 21 ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยความมั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังเพราะรู้ว่าท่านจะทำมากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอ

22 อีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ท่านจัดเตรียมห้องพักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะได้กลับมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่าน

23 เอปาฟรัสเพื่อนนักโทษของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงมายังท่าน 24 บรรดาเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าคือ มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกาฝากความคิดถึงมายังท่านเช่นกัน

25 ขอพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญญาณจิตของท่าน

Footnotes

  1. 1:10 แปลว่ามีประโยชน์

O Livro

Filemón

Saudações de Paulo

1/2 Paulo, prisioneiro por pregar o evangelho de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo dirigimos esta carta a Filémon, nosso muito querido colaborador no serviço de Deus, assim como a Ápia, nossa irmã na fé em Deus, e a Arquipo, nosso companheiro na luta, assim como à igreja que se reúne na sua casa.

A todos enviamos o nosso desejo de que a graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.

A gratidão e oração de Paulo

4/5 Continuo sempre a dizer a Deus o meu agradecimento e a orar por ti, porque ouço falar da fé que tens no Senhor Jesus Cristo e do amor que tens para com ele e para com todo o povo de Deus. O meu pedido a Deus é que essa tua fé se comunique aos outros, para que possas ter um conhecimento pleno de tudo de bom que temos em Cristo. Tive muita alegria e fui muito encorajado em saber que o teu amor cristão é posto em prática, e como por teu intermédio, meu irmão, o coração de muitos crentes tem sido alegrado.

Paulo intercede por Onésimo

Por isso me sinto levado a pedir­te um favor, ainda que, estando ao serviço de Cristo, teria autoridade para te ordenar aquilo que é mais conveniente. Mas prefiro falar­te nisso como um pedido, pois que penso nos laços de verdadeira afeição cristã que nos unem. Lembra­te que sou o velho Paulo, que agora até está preso por ser um embaixador de Jesus Cristo. 10 Queria pedir­te por meu filho espiritual Onésimo, a quem levei a nascer de novo para Cristo na minha prisão. 11 É verdade que noutro tempo a sua vida te foi inútil. Mas agora vai tornar­se, tanto para ti como para mim, muito útil. 12 Por isso to tornei a enviar, e peço que o recebas como se fosse eu mesmo em pessoa.

13 Aliás bem gostaria de o conservar comigo, para que me ajudasse, em teu lugar, enquanto me encontro assim preso por causa do evangelho. 14 Mas não quis tomar essa decisão sem o teu parecer; se realmente quiseres fazer­me esse benefício, que não seja como forçado a isso, mas voluntariamente. 15 Também pode ser que, apesar de ele te ter fugido, durante algum tempo, agora tu o recuperes, mas definitivamente, 16 não já como escravo, mas muito mais como um irmão na fé em Deus, a quem eu em especial muito quero, mas a quem tu também ainda mais te afeiçoarás, visto que torna a ficar ligado à tua casa como trabalhador, e como um irmão no Senhor.

17 Assim pois, se me consideras como teu companheiro, recebe­o como se fosse eu mesmo. 18 E se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. 19 Eu, Paulo, escrevo isto com a minha mão: eu o pagarei. Mas olha que no fundo tu mesmo me deves aquilo que és espiritualmente.

20 Sim, irmão, o teu gesto dar­me­á muita alegria, e ficarei muito animado por aquilo que o Senhor te inspirar. 21 Aliás, ao escrever­te estou convencido de que farás o que te digo e até mesmo mais.

Saudações

22 Queria ao mesmo tempo pedir­te que me preparasses aí alojamento, porque espero, em resposta às vossas orações, poder ir visitar­vos.

23/24 Daqui mandam­te cumprimentos Epafras, que também está preso comigo por causa de Cristo Jesus, e ainda Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, todos meus colaboradores.

25 Peço a nosso Senhor Jesus Cristo que a sua graça esteja com o vosso espírito.