ผู้วินิจฉัย 17 TNCV - Judges 17 NASB

ผู้วินิจฉัย
Select chapter 17

Thai New Contemporary Bible

ผู้วินิจฉัย 17

เทวรูปของมีคาห์

1ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม มีชายคนหนึ่งชื่อมีคาห์ เขากล่าวกับมารดาว่า “เงินหนัก 1,100 เชเขล[a]ที่แม่คิดว่าถูกขโมยไปและข้าพเจ้าได้ยินแม่สาปแช่งขโมยอยู่ ที่แท้ข้าพเจ้าเอาไปเอง”

มารดาก็ตอบว่า “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรลูกเถิด!”

เมื่อเขาคืนเงินหนัก 1,100 เชเขลแก่มารดาของเขา นางกล่าวว่า “แม่จะเอาเงินนี้ไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูก แม่จะทำรูปสลักและหล่อรูปเคารพให้ลูก”

ดังนั้นเขาจึงคืนเงินให้แก่มารดาและนางนำเงินหนัก 200 เชเขล ไปให้ช่างเงินทำรูปเคารพขึ้นมาตั้งไว้ที่บ้านของมีคาห์

มีคาห์คนนี้มีหิ้งบูชา เขาทำเอโฟดและรูปเคารพต่างๆ และตั้งบุตรชายคนหนึ่งของตนให้เป็นปุโรหิต ในสมัยนั้นอิสราเอลไม่มีกษัตริย์ปกครองทุกคนต่างทำตามที่ตนเองเห็นดีเห็นชอบ

มีหนุ่มเลวีคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเขตของตระกูลยูดาห์ มาจากเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาจากที่นั่นมาเพื่อหาที่พักอาศัยแห่งใหม่ ระหว่างทาง[b]เขามาถึงบ้านของมีคาห์ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม

มีคาห์ถามเขาว่า “ท่านมาจากไหน?”

เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนเลวีมาจากเบธเลเฮมในแผ่นดินยูดาห์ กำลังหาที่พักอาศัย”

10 มีคาห์จึงกล่าวว่า “มาอยู่กับข้าพเจ้าเถิด มาเป็นบิดาและเป็นปุโรหิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้เงินท่านปีละ 10 เชเขลพร้อมทั้งเสื้อผ้าและอาหาร” 11 ดังนั้นหนุ่มเลวีจึงตกลงอยู่กับเขา เขาเป็นเหมือนบุตรชายคนหนึ่งของมีคาห์ 12 จากนั้นมีคาห์แต่งตั้งชายหนุ่มเลวีผู้นั้นให้เป็นปุโรหิตอาศัยอยู่ในบ้านของเขา 13 และมีคาห์กล่าวว่า “บัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงดีต่อข้าพเจ้า เพราะว่าชาวเลวีคนนี้มาเป็นปุโรหิตของข้าพเจ้า”

Footnotes

 1. 17:2 1 เชเขล คือเงินหนักประมาณ 11.5 กรัม มีค่าเท่ากับค่าแรงสองเดือน เช่นเดียวกับข้อ 3,4 และ 10
 2. 17:8 หรือเพื่อมาประกอบอาชีพของเขาต่อไป

New American Standard Bible

Judges 17

Micah’s Idolatry

1Now there was a man of the hill country of Ephraim whose name was Micah. He said to his mother, “The eleven hundred pieces of silver which were taken from you, about which you uttered a curse [a]in my hearing, behold, the silver is with me; I took it.” And his mother said, “Blessed be my son by the Lord.” He then returned the eleven hundred pieces of silver to his mother, and his mother said, “I wholly dedicate the silver from my hand to the Lord for my son to make a graven image and a molten image; now therefore, I will return [b]them to you.” So when he returned the silver to his mother, his mother took two hundred pieces of silver and gave them to the silversmith who made [c]them into a graven image and a molten image, and [d]they were in the house of Micah. And the man Micah had a [e]shrine and he made an ephod and [f]household idols and [g]consecrated one of his sons, that he might become his priest. In those days there was no king in Israel; every man did what was right in his own eyes.

Now there was a young man from Bethlehem in Judah, of the family of Judah, who was a Levite; and he was [h]staying there. Then the man departed from the city, from Bethlehem in Judah, to [i]stay wherever he might find a place; and as he made his journey, he came to the hill country of Ephraim to the house of Micah. Micah said to him, “Where do you come from?” And he said to him, “I am a Levite from Bethlehem in Judah, and I am going to [j]stay wherever I may find a place.” 10 Micah then said to him, “Dwell with me and be a father and a priest to me, and I will give you ten pieces of silver a year, a suit of clothes, and your maintenance.” So the Levite went in. 11 The Levite agreed to live with the man, and the young man became to him like one of his sons. 12 So Micah [k]consecrated the Levite, and the young man became his priest and [l]lived in the house of Micah. 13 Then Micah said, “Now I know that the Lord will prosper me, seeing I have a Levite as priest.”

Footnotes

 1. Judges 17:2 Lit and also spoke it in my ears
 2. Judges 17:3 Lit it
 3. Judges 17:4 Lit it
 4. Judges 17:4 Lit it was
 5. Judges 17:5 Lit house of gods
 6. Judges 17:5 Heb teraphim
 7. Judges 17:5 Lit filled the hand of
 8. Judges 17:7 Or sojourning
 9. Judges 17:8 Or sojourn
 10. Judges 17:9 Or sojourn
 11. Judges 17:12 Lit filled the hand of
 12. Judges 17:12 Lit was