ปฐมกาล 10 - Thai New Contemporary Bible (TNCV)

ปฐมกาล
Select chapter 10

Thai New Contemporary Bible

ปฐมกาล 10

รายชื่อบรรดาประชาชาติ

1นี่คือเรื่องราวของบุตรทั้งสามของโนอาห์คือ เชม ฮาม และยาเฟท ลูกหลานของพวกเขาเกิดมาภายหลังน้ำท่วม

เผ่าพันธุ์ของยาเฟท

(1พศด.1:5-7)

บุตร[a]ของยาเฟทได้แก่

โกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส

บุตรของโกเมอร์ได้แก่

อัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์

บุตรของยาวานได้แก่

เอลีชาห์ ทารชิช คิททิม และโรดานิม[b] (คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชาวทะเลที่แยกย้ายไปอาศัยในดินแดนต่างๆ ของเขาตามตระกูลในชนชาติของเขาและต่างก็มีภาษาของตนเอง)

เผ่าพันธุ์ของฮาม

(1พศด.1:8-16)

บุตรของฮามได้แก่

คูช มิสราอิม[c] พูต และคานาอัน

บุตรของคูชได้แก่

เสบา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา

บุตรของราอามาห์ได้แก่

เชบาและเดดาน

คูชเป็นบิดา[d]ของนิมโรด ซึ่งเป็นนักรบเกรียงไกรผู้หนึ่งของโลก เขาเป็นนายพรานที่เก่งกาจที่สุด ฉะนั้นจึงกล่าวกันว่า “เป็นนายพรานเก่งกาจเหมือนนิมโรด[e] 10 ศูนย์กลางอาณาจักรยุคแรกของเขาคือ บาบิโลน[f] เอเรก อัคคัด และคาลเนห์ใน[g]ดินแดนชินาร์[h] 11 จากที่นั่น เขาไปอัสซีเรีย สร้างเมืองนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์[i] คาลาห์ 12 และเรเสนตั้งอยู่ระหว่างนีนะเวห์และคาลาห์ นครใหญ่นั้น

13 มิสราอิมเป็นบิดาของ

ชาวลูดิม ชาวอานามิม ชาวเลหะบิม ชาวนัฟทูฮิม 14 ชาวปัทรุสิม ชาวคัสลูฮิม (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวฟีลิสเตีย) และชาวคัฟโทริม

15 คานาอันเป็นบิดาของ

ไซดอน ซึ่งเป็นบุตรหัวปีของเขา[j] และเป็นบิดาของชาวฮิตไทต์ 16 ชาวเยบุส ชาวอาโมไรต์ ชาวเกอร์กาชี 17 ชาวฮีไวต์ ชาวอารคี ชาวสินี 18 ชาวอารวัด ชาวเศเมอร์ และชาวฮามัท

ต่อมาผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลคานาอันก็กระจายออกไป 19 พรมแดนของคานาอันขยายจากไซดอนถึงเกราร์ ไกลถึงกาซา และไปทางโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิม ไปไกลถึงลาชา

20 คนเหล่านี้เป็นบุตรของฮาม ซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

เผ่าพันธุ์ของเชม

(ปฐก.11:10-27; 1พศด.1:17-27)

21 เชมซึ่งเป็นพี่น้องกับยาเฟทก็มีบุตรหลายคน เชมเป็นบรรพบุรุษของเอเบอร์

22 บุตรของเชมได้แก่

เอลาม อัสชูร์ อารปัคชาด ลูด และอารัม

23 บุตรของอารัมได้แก่

อูส ฮูล เกเธอร์ และเมเชค[k]

24 อารปัคชาดเป็นบิดาของ[l]เชลาห์

และเชลาห์เป็นบิดาเอเบอร์

25 เอเบอร์มีบุตรชายสองคนได้แก่

คนหนึ่งชื่อเปเลก[m] เพราะในสมัยของเขาโลกถูกแบ่งแยก และอีกคนหนึ่งชื่อโยกทาน

26 โยกทานเป็นบิดาของ

อัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27 ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28 โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29 โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ล้วนเป็นบุตรของโยกทาน

30 ถิ่นอาศัยของพวกเขาเริ่มจากเมชาไปถึงเสฟาร์ในแดนเทือกเขาด้านตะวันออก

31 คนเหล่านี้เป็นบุตรของเชมซึ่งแบ่งตามตระกูล ตามภาษา ตามเขตแดน และตามชนชาติของพวกเขา

32 ทั้งหมดนี้คือตระกูลต่างๆ ของบุตรโนอาห์ ตามเชื้อสายในชนชาติของพวกเขา คนเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของชนชาติต่างๆ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกหลังน้ำท่วม

Footnotes

 1. 10:2 คำว่าบุตรอาจจะมีความหมายว่าลูกหลานหรือผู้สืบตำแหน่งหรือชนชาติเช่นเดียวกับข้อ 3,4,6,7,20-23,29 และ 31
 2. 10:4 สำเนา MT. บางฉบับว่าโดดานิม
 3. 10:6 คือ อียิปต์ เช่นเดียวกับข้อ 13
 4. 10:8 คำว่าบิดาอาจจะมีความหมายว่าบรรพบุรุษหรือผู้ก่อตั้งเช่นเดียวกับข้อ 13,15,24 และ 26
 5. 10:9 ภาษาฮีบรูว่าเขาเป็นพรานที่เก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า… “เหมือนนิมโรดนายพรานเก่งกาจต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
 6. 10:10 ภาษาฮีบรูว่าบาเบล
 7. 10:10 หรือเอเรกและอัคคัด ทั้งหมดนั้นอยู่ใน
 8. 10:10 คือ บาบิโลน
 9. 10:11 หรือนีนะเวห์กับปริมณฑล
 10. 10:15 หรือของชาวไซดอน ผู้เป็นคนสำคัญที่สุด
 11. 10:23 ภาษาฮีบรูว่ามัช(ดู1พศด.1:17)
 12. 10:24 ฉบับ LXX. ว่าเป็นบิดาของไคนันและไคนันเป็นบิดาของ
 13. 10:25 แปลว่าการแบ่งแยก