Słowo Życia

Pierwszy List św. Jana 2

1Moje dzieci, piszę wam o tym, abyście unikali grzechu. Gdyby jednak ktoś z was zgrzeszył, pamiętajcie, że mamy rzecznika—Jezusa Chrystusa—który jest prawy i reprezentuje nas przed Ojcem. On zapłacił już karę za nasze grzechy—i nie tylko nasze, ale także całego świata!

Dowód wiary

Dowodem na to, że naprawdę Go poznaliśmy, jest przestrzeganie Jego przykazań. Kto mówi, że Go zna, ale nie czyni tego, co On nakazał, jest kłamcą i nie trzyma się prawdy. Ten zaś, kto jest posłuszny Jego słowom, rozwija w sobie Bożą miłość. Właśnie po tym poznajemy, że należymy do Pana. Kto bowiem uważa się za własność Chrystusa, powinien postępować tak jak On.

Kochani, nie jest to żadne nowe przykazanie. Przypominam wam tylko to, co już dawno słyszeliście i dobrze znacie. W przykazaniu tym jest jednak coś nowego, bo ciemność już się rozprasza i zaczyna jaśnieć prawdziwe światło. Jest to prawda znana Chrystusowi, a teraz także wam.

Jeśli ktoś mówi, że żyje w Bożym świetle, a nienawidzi innych ludzi, to ciągle jeszcze jest w ciemności. 10 Ten zaś, kto kocha ich, żyje w świetle i nie doprowadza innych do upadku. 11 Człowiek, który nienawidzi innych ludzi, jest pogrążony w duchowej ciemności i chodzi po omacku. Nie ma pojęcia, dokąd zmierza, bo niczego nie widzi.

12 Dzieci, pragnę wam powiedzieć,
    że—dzięki Chrystusowi
—Bóg przebaczył wam grzechy.
13     Ojcowie, pragnę wam powiedzieć,
że poznaliście Tego,
    który istnieje od początku.
Młodzi, pragnę wam powiedzieć,
    że pokonaliście szatana.

14 Dzieci, pragnę wam powiedzieć,
    że poznaliście Ojca w niebie.
Ojcowie, pragnę wam powiedzieć,
    że poznaliście Tego,
który istnieje od początku.
    Młodzi, pragnę wam powiedzieć,
że jesteście mocni,
    że macie w sercu słowo Boże
i że zwyciężyliście szatana.

Stosunek do świata

15 Nie przywiązujcie się do tego zepsutego świata i nie pragnijcie tego, co on oferuje. Kto kocha ten świat, nie może szczerze kochać Boga. 16 To bowiem, co kieruje ludźmi tego świata—pragnienia ciała, pragnienia oczu i duma z odniesionych sukcesów—nie pochodzi od Ojca, ale ze świata. 17 Ten zaś przeminie, podobnie jak wszystkie ludzkie pragnienia. Ci zaś, którzy spełniają wolę Boga, będą żyć wiecznie.

Przeciwnik Chrystusa

18 Dzieci, nadchodzą czasy ostateczne i wiecie, że niebawem nadejdzie przeciwnik Chrystusa. Nawet teraz pojawiło się już wielu przeciwników—po tym właśnie poznajemy, że nadchodzą czasy ostateczne. 19 Ludzie ci wywodzą się spośród nas, tak naprawdę jednak nigdy nie byli jednymi z nas. Gdyby należeli do nas, nigdy by bowiem od nas nie odeszli. Swoim odejściem udowodnili więc, że nie byli jednymi z nas. 20 Wy otrzymaliście jednak Ducha Świętego i znacie prawdę. 21 Nie piszę więc do was jako do tych, którzy jej nie poznali. Znacie bowiem prawdę i potraficie odróżnić ją od kłamstwa. 22 A ten, kto nie uznaje Jezusa za Mesjasza, jest właśnie kłamcą. Taki człowiek jest przeciwnikiem Chrystusa, odrzuca bowiem Boga Ojca oraz Jego Syna. 23 Ten, kto nie uznaje Jezusa za Syna Bożego, odrzuca tym samym Ojca. Ten zaś, kto uznaje Go za Syna Bożego, poddaje się przez to Bogu Ojcu.

24 Bądźcie wierni temu, czego się nauczyliście na początku, a będziecie trwali w jedności z Synem Bożym i z Bogiem Ojcem. 25 Otrzymaliśmy bowiem od Boga obietnicę życia wiecznego.

26 Napisałem wam o tym, aby ostrzec was przed ludźmi, którzy chcą was oszukać. 27 Nie potrzebujecie słuchać ich nauk, Bóg obdarzył was bowiem Duchem Świętym, który naucza czystej prawdy, bez najmniejszej choćby domieszki kłamstwa. Trzymajcie się więc tego, czego was nauczył.

Dzieci Boże

28 Dzieci, trzymajcie się Pana, aby w dniu Jego powrotu móc śmiało i bez wstydu stanąć przed Jego obliczem. 29 Skoro wiecie, że On jest prawy, wiedzcie też, że każdy, kto jest prawy, stał się Jego dzieckiem.