Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 10

Jezus posyła Dwunastu

1Pewnego dnia Jezus przywołał dwunastu uczniów i dał im władzę uwalniania ludzi od złych duchów i uzdrawiania wszelkich chorób i dolegliwości. Byli to: Szymon (zwany też Piotrem) i Andrzej—jego brat, Jakub i Jan—synowie Zebedeusza, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz (poborca podatkowy), Jakub—syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz z Kariotu—ten, który później wydał Jezusa.

Tych dwunastu uczniów Jezus posłał, dając im następujące wskazówki:

—Nie chodźcie do pogan ani do miast Samarii. Idźcie jedynie do Izraelitów, którzy jak zagubione owce odeszli od Boga. Mówcie im: „Nadchodzi królestwo niebieskie!”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmarłych, leczcie trędowatych i uwalniajcie od demonów. Róbcie to za darmo, bo za darmo to otrzymaliście! Nie bierzcie ze sobą pieniędzy, 10 torby z zapasową odzieżą i obuwiem ani laski podróżnej. Ten bowiem, kto pracuje, powinien otrzymać to, co mu się należy. 11 Wchodząc do jakiegoś miasta lub wsi, dowiedzcie się, kto tam jest godnym człowiekiem. Pozostańcie u niego aż do opuszczenia tej miejscowości. 12 Wchodząc do jego domu, pozdrówcie tych, którzy w nim mieszkają. 13 Jeśli to pobożni ludzie, Bóg obdarzy ich pokojem. Jeśli nie—pokój pozostanie z wami. 14 Jeśli nie zostaniecie przyjęci i nie będą chcieli was słuchać, odchodząc z tego domu i miasta, strząśnijcie z nóg nawet tamtejszy kurz. 15 Zapewniam was: W dniu sądu złym mieszkańcom Sodomy i Gomory lżej będzie niż temu miastu.

16 Posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie więc sprytni jak węże, ale nieskazitelni jak gołębie. 17 Uważajcie na siebie! Postawią was przed sądami, będą was biczować w synagogach 18 oraz oskarżać przed władzami za to, że Mnie naśladujecie. Będzie to dla was okazja do przedstawienia im dobrej nowiny. W ten sposób dotrze ona do wielu narodów. 19 Nie martwcie się jednak, co i jak macie mówić. We właściwym czasie otrzymacie stosowne słowa. 20 Bo to nie wy będziecie mówić, lecz Duch waszego Ojca będzie mówił przez was! 21 Bracia będą wzajemnie się wydawać na śmierć, ojcowie zdradzą własne dzieci, a dzieci—rodziców. 22 Wszyscy was znienawidzą za to, że należycie do Mnie. Ale ci, którzy wytrwają do końca i nie zaprą się Mnie, zostaną uratowani! 23 Gdy spotka was prześladowanie w jednym mieście, uciekajcie do drugiego! Zapewniam was: Nie zdążycie obejść wszystkich miast Izraela, a Ja, Syn Człowieczy powrócę.

Ostrzeżenia

24 Uczeń nie przewyższa nauczyciela, a sługa—swego pana. 25 Wystarczy, że będą jak ich nauczyciel lub pan. Skoro Mnie, pana domu, nazwano Belzebubem, władcą demonów, to tym bardziej spotka to domowników. 26 Ale nie bójcie się ich! Nie ma bowiem niczego ukrytego, co by ostatecznie nie wyszło na jaw. 27 To, co teraz mówię wam pod osłoną nocy, rozpowiadajcie z nastaniem dnia. To, co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie publicznie! 28 Nie bójcie się tych, którzy uśmiercają ciało, lecz nie mogą zabić duszy! Lękajcie się Boga, który i duszę, i ciało może zatracić w piekle. 29 Ile kosztuje para wróbli? Można ją kupić już za kilka drobnych monet. A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca w niebie. 30 Przecież On wie nawet ile macie włosów na głowie! 31 Nie bójcie się więc! Jesteście dla Niego cenniejsi niż całe stado wróbli!

32 Jeśli więc jakiś człowiek wyzna przed innymi ludźmi, że należy do Mnie, to i Ja przyznam się do Niego przed moim Ojcem w niebie. 33 Lecz jeśli ktoś wyprze się Mnie wobec ludzi, i Ja się go wyprę przed moim Ojcem w niebie.

34 Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój! Wręcz przeciwnie—miecz podziału! 35 Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę—z matką, a synową—z teściową. 36 Nawet najbliżsi staną się wrogami! 37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jesteś Mnie godny. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. 38 Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie ze Mną, nie jest Mnie godny. 39 Kto zabiega o swoje życie, utraci je. Lecz ten, kto poświęci życie dla Mnie, odnajdzie je.

40 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca, który Mnie posłał. 41 Kto przyjmuje proroka—dlatego, że jest on prorokiem—otrzyma nagrodę należną prorokowi. Kto przyjmuje prawego człowieka—dlatego, że jest on prawy—otrzyma nagrodę należną prawemu człowiekowi. 42 Nawet jeśli ktoś poda kubek wody najmniejszemu z moich uczniów—właśnie dlatego, że jest on moim uczniem—zapewniam was: nie ominie go nagroda!

Amplified Bible

Matthew 10

The Twelve Disciples; Instructions for Service

1Jesus summoned His twelve disciples and gave them authority and power over unclean spirits, to cast them out, and to heal every kind of disease and every kind of sickness.

Now these are the names of the twelve [a]apostles (special messengers, personally chosen representatives): first, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother; [b]James the son of Zebedee, and John his brother; Philip and Bartholomew (Nathanael); Thomas and Matthew (Levi) the tax collector; [c]James the son of [d]Alphaeus, and Thaddaeus (Judas, not Iscariot); Simon the Cananaean (Zealot), and Judas Iscariot, the one who betrayed Him.

Jesus sent out these twelve, instructing them: “Do not go among the Gentiles, and do not go into a city of the Samaritans; but rather go to the lost sheep of the house of Israel. And as you go, preach, saying, ‘The kingdom of heaven is at hand.’ Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Freely you have received, freely give. Do not take gold, or silver, or [even] copper money in your money belt, 10 or a provision bag for your journey, or even two tunics, or sandals, or a staff; for the worker deserves his support. 11 Whatever city or village you enter, ask who in it is worthy [who welcomes you and your message], and stay at his house until you leave [that city]. 12 As you go into the house, give it your greeting [that is, ‘Peace be to this house’]. 13 If [the family living in] the house is worthy [welcoming you and your message], give it your [blessing of] [e]peace [that is, a blessing of well-being and prosperity, the favor of God]. But if it is not worthy, take back your blessing of peace. 14 Whoever does not welcome you, nor listen to your message, as you leave that house or city, [f]shake the dust [of it] off your feet [in contempt, breaking all ties]. 15 I assure you and most solemnly say to you, it will be more tolerable on the day of judgment for the land of [g]Sodom and Gomorrah than for that city [since it rejected the Messiah’s messenger].

A Hard Road before Them

16 “Listen carefully: I am sending you out like sheep among wolves; so be wise as serpents, and innocent as doves [have no self-serving agenda]. 17 Beware of men [whose nature is to act in opposition to God], for they will hand you over to the courts and flog you in their synagogues; 18 and you will be brought before governors and kings for My sake, as witnesses to them and to the Gentiles. 19 But when they hand you over, do not worry about how or what you are to say; for what you are to say will be given you within that [very] hour; 20 for it is not you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you.

21 “Brother will betray brother to death, and the father his child; and children will rise up and rebel against their parents and cause them to be put death. 22 And you will be hated by everyone because of [your association with] My name, but it is the one who has patiently persevered and endured to the end who will be saved.

23 “When they persecute you in one city [because of your faith in Me], flee to the next; for I assure you and most solemnly say to you, you will not finish going through all the cities of Israel before the Son of Man comes.

The Meaning of Discipleship

24 “A disciple is not above his teacher, nor is a bond-servant above his master. 25 It is enough for the disciple to be like his teacher, and the bond-servant like his master. If they have called the head of the house [h]Beelzebul (Satan), how much more [will they speak evil of] the members of his household.

26 “So do not be afraid of them, for nothing is hidden that will not be revealed [at the judgment], or kept secret that will not be made known [at the judgment]. 27 What I say to you in the dark (privately), tell in the light (publicly); and what you hear whispered in your ear, proclaim from the housetops [to many people]. 28 Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; but rather be afraid of Him who can destroy both soul and body in hell. 29 Are not two little sparrows sold for a [i]copper coin? And yet not one of them falls to the ground apart from your Father’s will. 30 But even the very hairs of your head are all numbered [for the Father is sovereign and has complete knowledge]. 31 So do not fear; you are more valuable than many sparrows.

32 “Therefore, the one who [j]confesses and acknowledges Me before men [as Lord and Savior, affirming a state of oneness with Me], that one I will also confess and acknowledge before My Father who is in heaven. 33 But the one who denies and rejects Me before men, that one I will also deny and reject before My Father who is in heaven.

34 “Do not think that I have come to bring peace on the earth; I have not come to bring peace, but a sword [of division between belief and unbelief]. 35 For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law; 36 and a man’s enemies will be the members of his [own] household [when one believes and another does not].

37 [k]He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. 38 And he who does not take his [l]cross [expressing a willingness to endure whatever may come] and follow Me [believing in Me, conforming to My example in living and, if need be, suffering or perhaps dying because of faith in Me] is not worthy of Me. 39 Whoever finds his life [in this world] will [eventually] lose it [through death], and whoever loses his life [in this world] for My sake will find it [that is, life with Me for all eternity].

The Reward of Service

40 “He who receives and welcomes you receives Me, and he who receives Me receives Him who sent Me. 41 He who receives and welcomes a prophet because he is a prophet will receive a prophet’s reward; and he who receives a righteous (honorable) man because he is a righteous man will receive a righteous man’s reward. 42 And whoever gives to one of these little ones [these who are humble in rank or influence] even a cup of cold water to drink because he is my disciple, truly I say to you, he will not lose his reward.”

 1. Matthew 10:2 In general usage the word “apostle” (Gr apostolos) means “sent one” or “messenger.” In this passage and others in reference to the “twelve,” the word “apostles” is used in a technical sense of the twelve disciples, and later Paul, whom Jesus chose. An apostle was one who witnessed Christ’s resurrection (Acts 1:21, 22; 1 Cor 9:1, 2). They validated their apostleship by performing “signs and wonders and miracles” (2 Cor 12:12), and were the foundation of the church.
 2. Matthew 10:2 It is believed that Salome, Zebedee’s wife and the mother of James and John was a sister of Mary, the mother of Jesus.
 3. Matthew 10:3 Also known as James the Less or James the Younger. It is believed that his mother, Mary (Gr Maria), was a sister or sister-in-law of Mary, the mother of Jesus (John 19:25).
 4. Matthew 10:3 Possibly the Hebrew or Syriac name of the same person: Clopas. He may be the “Cleopas” mentioned in Luke 24:18.
 5. Matthew 10:13 I.e. “shalom” is to come upon this house.
 6. Matthew 10:14 A symbolic act expressing contempt.
 7. Matthew 10:15 The cities destroyed by God because of the sinfulness of their people (Gen 19:1-29).
 8. Matthew 10:25 I.e. an idol worshiped in the Philistine city of Ekron: Baal Zebul, lord of the high places or Baal Zebub, lord of the flies.
 9. Matthew 10:29 Gr assarion, a Roman coin equal to a 16th of a denarius (the denarius was counted as a day’s wages for an unskilled worker).
 10. Matthew 10:32 The word “confess” used in conjunction with “before” connotes a legal statement or a testimony in a legal setting.
 11. Matthew 10:37 Commitment to Jesus takes precedence over all else.
 12. Matthew 10:38 The historical background behind this statement is that those who were about to be crucified had to carry the crossbeam to which they would be nailed or bound. In addition to the terrible agony that crucifixion inflicted, it was such a great indignity that some of the Roman writers used the word cross as a curse word in the expression “Go to a bad cross!” (Lat i in malam crucem).