Słowo Życia

Mateusza 7:1-29

Osądzanie innych

1Nie krytykujcie innych, to i sami tego nie doświadczycie. 2Osądzą was bowiem tak, jak wy osądzacie, i odmierzą wam taką miarą, jaką sami mierzycie. 3Dlaczego zwracasz uwagę na rzęsę w czyimś oku, jeśli w twoim własnym tkwi cała belka? 4Jak możesz powiedzieć: „Przyjacielu, pozwól, że wyciągnę ci rzęsę”, podczas gdy sam masz w oku belkę? 5Obłudniku! Usuń najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz i pomożesz mu wyjąć rzęsę z jego oka.

6Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed świnie. Bo i tak je podepczą, a was mogą zaatakować.

Proś, szukaj, pukaj

7Proście, a dostaniecie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. 8Każdy bowiem, kto prosi—dostaje; kto szuka—znajduje; a temu, kto puka—otwierają. 9Kto z was dałby swojemu dziecku kamień, gdy ono prosi o chleb? 10Albo węża, gdy poprosi o rybę? 11Skoro wy, źli ludzie, dajecie dzieciom to, co dobre, to tym bardziej wasz Ojciec w niebie da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. 12Czyńcie innym to, czego sami od nich oczekujecie. Na tym polega cała nauka Prawa i proroków.

Wąska i szeroka droga

13Brama do nieba jest ciasna! Wielu ludzi wchodzi przez szeroką bramę i idzie przestronną drogą, która prowadzi do śmierci. 14Niewielu jednak odnajduje ciasną bramę i wąską drogę prowadzącą do życia.

Drzewo i owoce

15Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was jak wilki przebrane za owce. 16Rozpoznacie ich po ich czynach. Czy zbiera się winogrona albo figi z dzikich krzewów? 17Szlachetne drzewo rodzi dobre owoce, a dzikie drzewo—gorzkie. 18Ani to pierwsze nie może rodzić cierpkich owoców, ani to drugie—dobrych. 19A drzewo nie dające dobrego owocu wycina się i pali. 20Fałszywych proroków również rozpoznacie po ich owocach.

Słowa i czyny

21Nie każdy, kto nazywa Mnie swoim Panem, wejdzie do królestwa niebieskiego—tylko ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie. 22W dniu sądu wielu mi powie: „Panie, czy w Twoim imieniu nie prorokowaliśmy, nie wypędzaliśmy demonów i nie dokonywaliśmy wielkich dzieł?”. 23Ale Ja im odpowiem: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie stąd wy wszyscy, którzy czynicie zło!”.

Mądry i głupi budowniczy

24Ten, kto Mnie słucha, i postępuje według moich słów, jest jak człowiek rozsądny, który swój dom zbudował na mocnym fundamencie. 25Gdy przyszła ulewa, a powódź i wicher uderzyły w ten dom, nie runął, bo miał solidny fundament. 26Kto zaś słucha Mnie, ale nie postępuje według tego, co słyszy, jest jak człowiek głupi, który swój dom zbudował bezpośrednio na piasku—bez fundamentów. 27Gdy przyszła ulewa, a powódź i wicher uderzyły w ten dom, on zawalił się—a była to wielka katastrofa.

28Gdy Jezus skończył, tłumy były zdumione Jego nauczaniem. 29Mówił bowiem do nich nie jak ich przywódcy religijni, ale jak ktoś, kto ma prawdziwą władzę nad ludźmi.

New International Reader’s Version

Matthew 7:1-29

Be Fair When You Judge Other People

1“Do not judge other people. Then you will not be judged. 2You will be judged in the same way you judge others. You will be measured in the same way you measure others.

3“You look at the bit of sawdust in your friend’s eye. But you pay no attention to the piece of wood in your own eye. 4How can you say to your friend, ‘Let me take the bit of sawdust out of your eye’? How can you say this while there is a piece of wood in your own eye? 5You pretender! First take the piece of wood out of your own eye. Then you will be able to see clearly to take the bit of sawdust out of your friend’s eye.

6“Do not give holy things to dogs. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they might walk all over them. They might turn around and tear you to pieces.

Ask, Search, Knock

7“Ask, and it will be given to you. Search, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. 8Everyone who asks will receive. The one who searches will find. The door will be opened to the one who knocks.

9“Suppose your son asks for bread. Which of you will give him a stone? 10Or suppose he asks for a fish. Which of you will give him a snake? 11Even though you are evil, you know how to give good gifts to your children. How much more will your Father who is in heaven give good gifts to those who ask him! 12In everything, do to others what you would want them to do to you. This is what is written in the Law and in the Prophets.

The Large and Small Gates

13“Enter God’s kingdom through the narrow gate. The gate is large and the road is wide that leads to ruin. Many people go that way. 14But the gate is small and the road is narrow that leads to life. Only a few people find it.

True and False Prophets

15“Watch out for false prophets. They come to you pretending to be sheep. But on the inside they are hungry wolves. 16You can tell each tree by its fruit. Do people pick grapes from bushes? Do they pick figs from thorns? 17In the same way, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. 18A good tree can’t bear bad fruit. And a bad tree can’t bear good fruit. 19Every tree that does not bear good fruit is cut down. It is thrown into the fire. 20You can tell each tree by its fruit.

True and False Disciples

21“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants will enter. 22Many will say to me on that day, ‘Lord! Lord! Didn’t we prophesy in your name? Didn’t we drive out demons in your name? Didn’t we do many miracles in your name?’ 23Then I will tell them clearly, ‘I never knew you. Get away from me, you who do evil!’

The Wise and Foolish Builders

24“So then, everyone who hears my words and puts them into practice is like a wise man. He builds his house on the rock. 25The rain comes down. The water rises. The winds blow and beat against that house. But it does not fall. It is built on the rock. 26But everyone who hears my words and does not put them into practice is like a foolish man. He builds his house on sand. 27The rain comes down. The water rises. The winds blow and beat against that house. And it falls with a loud crash.”

28Jesus finished saying all these things. The crowds were amazed at his teaching. 29That’s because he taught like one who had authority. He did not speak like their teachers of the law.