Słowo Życia

Mateusza 4:1-25

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. 2Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. 3Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

4—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

5Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

6—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,

aby chroniły Cię.

I będą Cię nosić na rękach,

abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

7—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

8W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

9—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10—Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,

położone nad morskim szlakiem,

kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea

16—ten lud żyjący w ciemnościach,

ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,

którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19—Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.

New Serbian Translation

Матеј 4:1-25

Ђаво искушава Исуса

1Тада је Дух одвео Исуса у пустињу, да га ђаво куша. 2Пошто је Исус постио четрдесет дана и четрдесет ноћи, напокон огладне. 3Кушач му тада приђе и рече му: „Ако си Син Божији, реци нека ови каменови постану хлебови.“ 4Исус му одговори:

„Неће човек живети само од хлеба,

већ од сваке речи која излази из Божијих уста.“

5Онда га је ђаво одвео у Свети град, поставио га на врх храма 6и рекао му: „Ако си Син Божији, баци се доле јер је у Светом писму написано:

’Он ће заповедити својим анђелима за тебе,

да те својим рукама понесу,

да ногом не би о камен запео.’“

7Исус му одговори: „Написано је и ово: ’Не искушавај Господа, Бога свога.’“

8Тада је ђаво опет одвео Исуса на једну веома високу гору, показао му сва светска царства и њихову славу, 9и рекао му: „Све ћу ти ово дати ако паднеш преда мном и поклониш ми се.“

10Тада му Исус одврати: „Одлази од мене, Сатано! Јер у Писму пише:

’Господу Богу своме клањај се,

и њему једином служи.’“

11Ђаво је након овога отишао од Исуса, а анђели су му приступили и служили му.

Почетак Исусовог јавног деловања

12Када је Исус чуо да је Јован одведен у тамницу, повукао се у Галилеју. 13Напустио је Назарет и настанио се у Кафарнауму, крај мора, на подручју Завулоновог и Нефталимовог племена, 14да би се испунило оно што је Бог рекао преко пророка Исаије:

15„Земља завулоновска и земља нефталимска,

на путу што води ка мору,

с друге стране Јордана,

Галилеја многобожачка;

16народ што у тами седи,

велику је светлост угледао,

онима што у крају смрти живе,

и под њеном сенком седе,

светлост јарка освану.“

17Од тада је Исус почео да проповеда и говори: „Покајте се, јер се приближило Царство небеско!“

Исус изабире себи ученике

18А када је ишао поред Галилејског језера, Исус виде два брата, Симона, названог Петар, и његовог брата Андрију, како бацају мреже у море. Они су, наиме, били рибари. 19Исус им рече: „Пођите за мном и ја ћу вас учинити рибарима људи.“ 20Они су одмах оставили мреже и кренули за њим. 21Пошавши одатле даље, видео је браћу Јакова и Јована, Заведејеве синове, како у бродићу са својим оцем Заведејем, крпе рибарске мреже, па их позва. 22И они су одмах оставили бродић и свог оца и кренули за њим.

Исус – учитељ и исцелитељ

23Исус је обилазио сву Галилеју. Поучавао је народ у њиховим синагогама, објављивао Радосну вест о Царству и лечио сваку болест и сваку немоћ у народу. 24Глас о њему раширио се по свој Сирији. Људи су му доносили све болеснике који су патили од различитих болести и мука, опседнуте злим духовима, оболеле од падавице и непокретне, и он их је излечио. 25За њим је ишло мноштво света из Галилеје, Декапоља, Јерусалима, Јудеје, и с оне стране Јордана.