Słowo Życia

Mateusza 23:1-39

Błąd faryzeuszy

1Wówczas Jezus zwrócił się do tłumu i do swoich uczniów:

2—Przywódcy religijni i faryzeusze zajęli miejsce samego Mojżesza. 3Dlatego postępujcie zgodnie z ich nauką, lecz nie bierzcie z nich przykładu. Bo nauczają, ale sami tego nie przestrzegają. 4Wymyślają bowiem niewykonalne obowiązki i narzucają je innym, a sami nie kiwną nawet palcem, aby im pomóc. 5To, co robią, czynią tylko na pokaz. Starają się pobożnie wyglądać—zakładają na ramiona szkatułki z tekstami modlitw i chodzą w szatach z długimi frędzlami. 6Oczekują zaszczytnych miejsc na przyjęciach i w synagogach 7oraz wyrazów szacunku ze strony innych ludzi. Lubią, gdy inni zwracają się do nich: „nauczycielu”. 8Lecz wy nie pozwalajcie, by was tak nazywano. Macie tylko jednego Nauczyciela, a wy jesteście sobie równi jak bracia. 9I do nikogo na ziemi nie zwracajcie się „ojcze”, bo macie tylko jednego Ojca, w niebie. 10Nie pozwalajcie też, aby nazywano was „mistrzami”, gdyż macie tylko jednego Mistrza—Mesjasza. 11Największy z was niech będzie waszym sługą. 12Kto sam siebie wywyższa, zostanie poniżony. A kto się uniża, zostanie wywyższony.

13-14Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Zamykacie ludziom dostęp do królestwa niebieskiego! Sami nie wchodzicie i innym nie pozwalacie wejść!

15Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Obchodzicie cały świat, aby nawrócić jednego człowieka. A gdy już się tak stanie, robicie z niego syna piekła, dwa razy gorszego niż wy sami.

16Marny wasz los, ślepi przewodnicy! Mówicie: „Kto przysięga na świątynię Bożą, do niczego nie jest zobowiązany. Ale kto składa przysięgę na złoto w świątyni, musi ją wypełnić”. 17Głupi ślepcy! Co jest ważniejsze: złoto czy świątynia, która uświęca złoto? 18Twierdzicie też: „Przysięga na ołtarz do niczego nie zobowiązuje. Ale przysięga na dar na ołtarzu jest wiążąca”. 19Ślepcy! Co jest ważniejsze; dar czy ołtarz, który uświęca złożony na nim dar? 20Kto przysięga „na ołtarz”, przysięga na wszystko, co się na nim znajduje. 21A kto przysięga „na świątynię”, przysięga na nią i na Boga, który w niej mieszka. 22Ten zaś, kto przysięga „na niebo”, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.

23Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Skrupulatnie dajecie Bogu dziesiątą część swoich najdrobniejszych nawet dochodów, a lekceważycie to, co w Prawie Mojżesza jest najważniejsze: prawość, miłość i wiarę. A jednego i drugiego nie należy zaniedbywać! 24Ślepi przewodnicy! Odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

25Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Usilnie dbacie o zewnętrzną czystość naczyń, ale wasze brudne wnętrze aż się lepi od chciwości i pożądania. 26Ślepy faryzeuszu! Oczyść najpierw wnętrze kubka, to i na zewnętrz będzie czysty!

27Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Przypominacie odnowione grobowce—z zewnątrz piękne, a w środku pełne rozkładających się szczątków! 28Robicie przed ludźmi wrażenie świętych, lecz w środku jesteście pełni obłudy i nieprawości!

29Marny wasz los, przywódcy religijni i faryzeusze! Jesteście obłudnikami! Stawiacie i zdobicie grobowce prorokom oraz innym ludziom, którzy kochali Boga, 30mówiąc: „Gdybyśmy my żyli w czasach naszych przodków, nie mordowalibyśmy proroków tak jak oni”. 31W ten sposób przyznajecie, że jesteście potomkami morderców. 32Dorównajcie im! 33Czy tacy podli ludzie mogą uniknąć kary piekła? 34Wyślę do was proroków, mędrców i nauczycieli, ale jednych zabijecie, krzyżując ich, innych ubiczujecie w swoich synagogach i będziecie prześladować po miastach. 35Spadnie na was wina za przelaną krew wszystkich, którzy kochali Boga! Począwszy od prawego Abla, aż po Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między ołtarzem a miejscem świętym. 36Zapewniam was, że kara za to wszystko spadnie na głowy tego pokolenia.

Płacz nad Jerozolimą

37Jerozolimo, Jerozolimo!—zawołał Jezus. —Zabijasz proroków i obrzucasz kamieniami Bożych posłańców! Ileż to razy chciałem przygarnąć twoje dzieci, tak jak kura, która pod skrzydłami chroni swoje pisklęta. Ale nie pozwoliłaś! 38Zbliża się czas, w którym twój dom opustoszeje. 39Mówię wam: Nie zobaczycie Mnie do chwili, gdy zawołacie: „Błogosławiony, który przychodzi w imieniu samego Pana!”.

New Russian Translation

Матфея 23:1-39

Иисус предостерегает от лицемерия

(Мк. 12:38-39; Лк. 11:43-46; 20:45-46)

1Тогда Иисус сказал народу и Своим ученикам:

2– Учители Закона и фарисеи заняли место Моисея. 3Поэтому вы должны делать все, что они говорят, но делам их не подражайте, потому что они проповедуют одно, а делают другое. 4Они взваливают на плечи людей непомерно тяжелые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз.

5Они все делают напоказ: их коробочки становятся все шире, и кисточки на краях одежды – все длиннее23:5 Основываясь на словах Писания (Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18), иудеи во время молитвы привязывали ко лбу и на левую руку кожаные коробочки (филактерии) с текстами из Закона. Кроме того, они нашивали кисти на края своей верхней одежды (Чис. 15:37-41; Втор. 22:12). Такие кисти, по всей вероятности, носил и Сам Иисус Христос (см. 9:20; 14:36). Но фарисеи, желая показать всем свою особую набожность, чрезмерно увеличивали размеры своих филактерий и длину кистей на одежде.. 6Им нравится занимать почетные места на пирах и в синагогах. 7Они любят, когда их приветствуют на площадях и когда люди обращаются к ним: «Рабби23:7 То есть учитель.».

8Вас же пусть не называют «рабби», потому что у вас один Рабби, а вы все – братья. 9И ни к кому на земле не обращайтесь «отец», потому что у вас только один Отец, Который на небе23:9 Здесь нужно понять, что речь не идет о родных отцах, но о том, что мы никого не должны превозносить в своей среде, используя высокие религиозные титулы, саны и т. п.. 10Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только Наставник – Христос. 11Самый великий из вас будет вам слугой, 12потому что, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, будет возвышен.

Иисус обличает религиозных вождей

(Лк. 11:39-42, 44, 47-52)

13Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы закрываете от людей Небесное Царство, сами не входите в него и не даете войти тем, кто хочет. 14Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы разоряете дома вдов и напоказ долго молитесь. За это вас ждет самое суровое наказание.

15Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного человека, а когда вы его обращаете, то делаете его вдвое больше достойным ада, чем вы сами.

16Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите: «Если кто поклянется храмом, это еще ничего не значит, но если кто поклянется золотом храма, то он связан своей клятвой». 17Вы – слепые безумцы! Что важнее: золото или храм, освятивший золото? 18Вы говорите: «Если кто поклянется жертвенником, то это еще ничего не значит, но если кто поклянется даром, принесенным на жертвенник, тот связан своей клятвой». 19Слепцы! Что важнее, дар или жертвенник, который освящает дар? 20Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике, 21и кто клянется храмом, клянется и Тем, Кто обитает в храме. 22Кто клянется небом, клянется престолом Божьим и Тем, Кто сидит на нем.

23Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы даете десятую часть с мяты, укропа и тмина23:23 См. Лев. 27:30-33; Чис. 18:21; Втор. 14:22-27., а самым важным в Законе – справедливостью, милостью и верностью – вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. 24Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете.

25Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы очищаете чашу и блюдо снаружи, но внутри они полны тем, что вы награбили в своей алчности и распущенности. 26Слепой фарисей! Очисти сначала чашу и блюдо внутри, тогда и снаружи они станут чисты.

27Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы – как побеленные гробницы23:27 В Иудее гробницы обычно белили, чтобы их можно было заметить издалека, поскольку прикосновение к гробнице приводило к ритуальному осквернению (см. Чис. 19:16)., которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. 28Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония.

29Горе вам, учители Закона и фарисеи! Лицемеры! Вы строите гробницы пророкам, украшаете надгробные памятники праведникам 30и говорите: «Если бы мы жили во времена наших отцов, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков». 31Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы сыновья тех, кто убил пророков. 32Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов! 33Змеи, отродье змеиное! Вы еще надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад? 34Вот, Я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей, а вы некоторых из них убьете и распнете, других будете бичевать в ваших синагогах и гнать из города в город. 35И потому падет на вас вина за кровь всех праведников, пролитую на земле, от крови Авеля и до крови Захарии, сына Берехии, которого вы убили между храмом и жертвенником. 36Говорю вам истину: наказание за все эти преступления падет на нынешнее поколение.

Иисус оплакивает Иерусалим

(Лк. 13:34-35)

37– О Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели! 38А теперь ваш дом оставляется вам пустым23:38 См. Иер. 22:5.. 39Говорю вам, что вы уже не увидите Меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен Тот, Кто приходит во имя Господа!»23:39 Пс. 117:26.