Słowo Życia

Mateusza 2:1-23

Odwiedziny mędrców

1Jezus urodził się w miasteczku Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Właśnie w tym czasie przybyli do Jerozolimy mędrcy ze Wschodu.

2—Gdzie znajduje się nowo narodzony Król Żydów?—pytali. —Ujrzeliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd.

3Wiadomość o tym bardzo zaniepokoiła Heroda i całą Jerozolimę. 4Zwołał więc wszystkich najwyższych kapłanów oraz przywódców religijnych i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

5—W Betlejem w Judei—odpowiedzieli mu. —Bo tak napisał prorok

6„A ty, Betlejem w Judzie,

wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy,

gdyż z ciebie pochodzić będzie Władca,

który będzie pasterzem mojego ludu—Izraela”.

7Wtedy Herod potajemnie wezwał do siebie mędrców i dowiedział się, kiedy ujrzeli gwiazdę. 8Następnie skierował ich do Betlejem mówiąc:

—Idźcie i dokładnie wypytujcie o dziecko. Gdy je znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja mógł złożyć mu hołd.

9Po rozmowie z królem mędrcy wyruszyli w drogę. Znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się Dziecko. 10Widok gwiazdy napełnił ich ogromną radością. 11Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Pokłonili Mu się nisko, otworzyli szkatułki z kosztownościami i ofiarowali Mu w darze złoto, kadzidło oraz mirrę. 12Później we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swojego kraju.

Ucieczka do Egiptu

13Gdy oddalili się, również Józefowi we śnie ukazał się anioł Pana:

—Wstawaj, Józefie!—powiedział. —Weź Dziecko oraz Jego matkę i uciekaj do Egiptu. Czekaj tam, aż dam ci znać. Herod bowiem szuka Jezusa i chce Go zabić.

14Jeszcze tej nocy Józef wstał i wyruszył razem z Marią i Dzieckiem do Egiptu. 15Pozostał tam aż do śmierci króla Heroda—w ten sposób miały się spełnić słowa Pana wypowiedziane przez proroka: „Z Egiptu wezwałem mojego Syna”.

16Herod zorientował się, że mędrcy go zawiedli, i wpadł w gniew. Wysłał żołnierzy, którzy w Betlejem i całej okolicy pozabijali wszystkich chłopców do drugiego roku życia—od mędrców bowiem wiedział, w jakim wieku jest dziecko. 17Tak spełniło się proroctwo Jeremiasza:

18„Krzyk rozlega się w Rama,

słychać tam płacz i rozpacz.

To Rachel opłakuje swoje dzieci

i nie daje się pocieszyć,

bo już ich nie ma”.

Powrót do Nazaretu

19Po śmierci Heroda anioł Pana ponownie ukazał się we śnie Józefowi, przebywającemu w Egipcie.

20—Wstawaj, Józefie!—powiedział. —Weź Dziecko i Jego matkę i ruszajcie do Izraela, bo umarli już ci, którzy chcieli Je zabić.

21Józef wstał, wziął Dziecko oraz Jego matkę i wyruszył do ziemi izraelskiej. 22W drodze dowiedział się, że w Judei panuje Archelaos, syn Heroda. Bał się więc tam wracać. Otrzymał jednak we śnie kolejne polecenie i udał się do Galilei. 23Tam osiedlił się w Nazarecie. I znowu spełniła się zapowiedź proroków, mówiąca, że Mesjasz będzie nazwany Nazarejczykiem.

New International Reader’s Version

Matthew 2:1-23

The Wise Men Visit Jesus

1Jesus was born in Bethlehem in Judea. This happened while Herod was king of Judea. After Jesus’ birth, Wise Men from the east came to Jerusalem. 2They asked, “Where is the child who has been born to be king of the Jews? We saw his star when it rose. Now we have come to worship him.”

3When King Herod heard about it, he was very upset. Everyone in Jerusalem was troubled too. 4So Herod called together all the chief priests of the people. He also called the teachers of the law. He asked them where the Messiah was going to be born. 5“In Bethlehem in Judea,” they replied. “This is what the prophet has written. He said,

6“ ‘But you, Bethlehem, in the land of Judah,

are certainly not the least important among the towns of Judah.

A ruler will come out of you.

He will rule my people Israel like a shepherd.’ ” (Micah 5:2)

7Then Herod secretly called for the Wise Men. He found out from them exactly when the star had appeared. 8He sent them to Bethlehem. He said, “Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report it to me. Then I can go and worship him too.”

9After the Wise Men had listened to the king, they went on their way. The star they had seen when it rose went ahead of them. It finally stopped over the place where the child was. 10When they saw the star, they were filled with joy. 11The Wise Men went to the house. There they saw the child with his mother Mary. They bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures. They gave him gold, frankincense and myrrh. 12But God warned them in a dream not to go back to Herod. So they returned to their country on a different road.

Jesus’ Family Escapes to Egypt

13When the Wise Men had left, Joseph had a dream. In the dream an angel of the Lord appeared to Joseph. “Get up!” the angel said. “Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you to come back. Herod is going to search for the child. He wants to kill him.”

14So Joseph got up. During the night, he left for Egypt with the child and his mother Mary. 15They stayed there until King Herod died. So the words the Lord had spoken through the prophet came true. He had said, “I brought my son out of Egypt.” (Hosea 11:1)

16Herod realized that the Wise Men had tricked him. So he became very angry. He gave orders about Bethlehem and the area around it. He ordered all the boys two years old and under to be killed. This agreed with the time when the Wise Men had seen the star. 17In this way, the words Jeremiah the prophet spoke came true. He had said,

18“A voice is heard in Ramah.

It’s the sound of crying and deep sadness.

Rachel is crying over her children.

She refuses to be comforted,

because they are gone.” (Jeremiah 31:15)

Jesus’ Family Returns to Nazareth

19After Herod died, Joseph had a dream while he was still in Egypt. In the dream an angel of the Lord appeared to him. 20The angel said, “Get up! Take the child and his mother. Go to the land of Israel. The people who were trying to kill the child are dead.”

21So Joseph got up. He took the child and his mother Mary back to the land of Israel. 22But then he heard that Archelaus was king of Judea. Archelaus was ruling in place of his father Herod. This made Joseph afraid to go there. Joseph had been warned in a dream. So he went back to the land of Galilee instead. 23There he lived in a town called Nazareth. So what the prophets had said about Jesus came true. They had said that he would be called a Nazarene.