Słowo Życia

Mateusza 19:1-30

Rozwód

1Gdy Jezus skończył nauczanie, opuścił Galileę i skierował się do Judei na tereny leżące po drugiej stronie Jordanu. 2Podążały za Nim tłumy, a On uzdrawiał chorych.

3Zjawili się tam także faryzeusze i—chcąc Go sprowokować do jakiejś niefortunnej wypowiedzi—zapytali:

—Czy zezwalasz na rozwody z dowolnego powodu?

4—Czyżbyście nie czytali w Piśmie, że na początku „Bóg stworzył mężczyznę i kobietę”?—odrzekł Jezus. 5—Bóg powiedział również: „Dlatego mężczyzna opuści rodziców i złączy się z żoną, tak że ci dwoje staną się jednym ciałem”. 6Nie są więc już dwojgiem ludzi, lecz jednym ciałem! Niech człowiek nie rozdziela tego, co złączył sam Bóg!

7—Dlaczego więc Mojżesz nakazał wręczyć żonie dokument rozwodowy i odprawić ją?—kontynuowali.

8—Mojżesz pozwolił wam na rozwód tylko z powodu waszych zatwardziałych serc—odparł Jezus. —Ale nie taki był Boży zamiar. 9Dlatego mówię wam: Jeśli ktoś rozwodzi się żoną (z wyjątkiem przypadku rozwiązłości seksualnej) i poślubia inną kobietę, dopuszcza się grzechu niewierności małżeńskiej.

10Na to uczniowie rzekli do Jezusa:

—Jeśli sprawa wygląda aż tak poważnie, to nie warto się żenić!

11—Nie wszyscy mogą pozostać samotni—rzekł Jezus—tylko ci, którzy mają taki dar. 12Niektórzy są samotni, bo od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Inni pozostają samotni, bo ludzie uczynili ich niezdolnymi do tego. A jeszcze inni decydują się żyć samotnie ze względu na królestwo niebieskie. Kto może, niech stara się to pojąć.

Jezus i dzieci

13Przyprowadzano też do Jezusa dzieci, aby je pobłogosławił i modlił się o nie. Uczniowie jednak odsuwali je, nie chcąc, aby Mu przeszkadzały. 14Ale Jezus powiedział:

—Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie, gdyż do takich jak one należy królestwo niebieskie.

15Powiedziawszy to, pobłogosławił je i ruszył dalej.

Życie wieczne i bogactwo

16Pewnego dnia podszedł do Jezusa jakiś człowiek i zapytał:

—Nauczycielu, co dobrego mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne?

17—Dlaczego pytasz Mnie o dobro? Naprawdę dobry jest tylko Bóg. Jeśli chcesz otrzymać życie wieczne, wypełniaj Jego przykazania.

18—Ale które?—zapytał rozmówca.

—„Nie zabijaj, bądź wierny w małżeństwie, nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań, 19szanuj rodziców!” oraz „Kochaj innych ludzi jak samego siebie!”—odrzekł Jezus.

20—Nigdy nie przekroczyłem żadnego z nich—odparł młody człowiek. —Czego jeszcze mi brakuje?

21—Jeśli chcesz być doskonały—rzekł Jezus—idź, sprzedaj swój majątek, a pieniądze rozdaj biednym. To zapewni ci skarb w niebie. Potem wróć i chodź ze Mną.

22Słysząc to, młody człowiek spochmurniał i odszedł zasmucony; był bowiem bardzo bogaty. 23Jezus rzekł wtedy do uczniów:

—Oto jak trudno jest bogatym wejść do królestwa niebieskiego. 24Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho od igły, niż bogatemu człowiekowi wejść do królestwa Bożego.

25Słowa te poważnie zastanowiły uczniów:

—Kto więc może być zbawiony?—pytali.

26Jezus spojrzał na nich i rzekł:

—To przekracza ludzkie możliwości, ale dla Boga wszystko jest możliwe.

27—My zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą—odezwał się Piotr. —Co więc z nami będzie?

28—Zapewniam was—odpowiedział Jezus—że w przyszłym świecie, gdy Ja, Syn Człowieczy, zasiądę na tronie chwały, wy, moi uczniowie, zasiądziecie na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście rodów Izraela. 29A każdy, kto z miłości do Mnie pozostawi dom, braci, siostry, ojca, matkę, żonę, dzieci albo posiadłości, otrzyma w zamian sto razy tyle i odziedziczy życie wieczne w przyszłym świecie. 30Wtedy wielu ludzi, obecnie uznawanych za wielkich, przestanie się liczyć, a inni, teraz uznawani za najmniejszych, będą wielkimi.

New International Reader’s Version

Matthew 19:1-30

Jesus Teaches About Divorce

1When Jesus finished saying these things, he left Galilee. He went into the area of Judea on the other side of the Jordan River. 2Large crowds followed him. He healed them there.

3Some Pharisees came to test Jesus. They asked, “Does the Law allow a man to divorce his wife for any reason at all?”

4Jesus replied, “Haven’t you read that in the beginning the Creator ‘made them male and female’? (Genesis 1:27) 5He said, ‘That’s why a man will leave his father and mother and be joined to his wife. The two will become one.’ (Genesis 2:24) 6They are no longer two, but one. So no one should separate what God has joined together.”

7They asked, “Then why did Moses command that a man can give his wife a letter of divorce and send her away?”

8Jesus replied, “Moses let you divorce your wives because you were stubborn. But it was not this way from the beginning. 9Here is what I tell you. Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery. A man may divorce his wife only if she has not been faithful to him.”

10Here is what the disciples said to him. “If that’s the way it is between a husband and wife, it is better not to get married.”

11Jesus replied, “Not everyone can accept the idea of staying single. Only those who have been helped to live without getting married can accept it. 12Some men are not able to have children because they were born that way. Some have been made that way by other people. Others have chosen to live that way in order to serve the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”

Little Children Are Brought to Jesus

13Some people brought little children to Jesus. They wanted him to place his hands on the children and pray for them. But the disciples told them not to do it.

14Jesus said, “Let the little children come to me. Don’t keep them away. The kingdom of heaven belongs to people like them.” 15Jesus placed his hands on them to bless them. Then he went on from there.

Rich People and the Kingdom of God

16Just then, a man came up to Jesus. He asked, “Teacher, what good thing must I do to receive eternal life?”

17“Why do you ask me about what is good?” Jesus replied. “There is only one who is good. If you want to enter the kingdom, obey the commandments.”

18“Which ones?” the man asked.

Jesus said, “ ‘Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not be a false witness. 19Honor your father and mother.’ (Exodus 20:12–16; Deuteronomy 5:16–20) And ‘love your neighbor as you love yourself.’ ” (Leviticus 19:18)

20“I have obeyed all those commandments,” the young man said. “What else do I need to do?”

21Jesus answered, “If you want to be perfect, go and sell everything you have. Give the money to those who are poor. You will have treasure in heaven. Then come and follow me.”

22When the young man heard this, he went away sad. He was very rich.

23Then Jesus said to his disciples, “What I’m about to tell you is true. It is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. 24Again I tell you, it is hard for a camel to go through the eye of a needle. But it is even harder for someone who is rich to enter the kingdom of God.”

25When the disciples heard this, they were really amazed. They asked, “Then who can be saved?”

26Jesus looked at them and said, “With people, this is impossible. But with God, all things are possible.”

27Peter answered him, “We have left everything to follow you! What reward will be given to us?”

28“What I’m about to tell you is true,” Jesus said to them. “When all things are made new, the Son of Man will sit on his glorious throne. Then you who have followed me will also sit on 12 thrones. You will judge the 12 tribes of Israel. 29Suppose anyone has left houses, brothers or sisters, father or mother, husband or wife, children or fields because of me. Anyone who has done that will receive 100 times as much. They will also receive eternal life. 30But many who are first will be last. And many who are last will be first.